Ombudsman: Gradske uprave krše prava preduzetnica na porodiljskom odsustvu

Kako se navodi u saopštenju Kancelarije ombudsmana, utvrđivanje mesečnih naknada za porodiljsko i odsustvo sa rada radi nege deteta suprotno je pravilima upravnog postupka, uz pogrešnu primenu propisa koji uređuju oblast finansijske podrške porodici sa decom

01. apr 2011

Kancelarija vojvođanskog ombudsmana danas je ocenila da opštinske i gradske uprave u Vojvodini donose rešenja kojima se krši pravo samostalnih preduzetnica koje su na porodiljskom odsustvu.
Kako se navodi u saopštenju Kancelarije ombudsmana, utvrđivanje mesečnih naknada za porodiljsko i odsustvo sa rada radi nege deteta suprotno je pravilima upravnog postupka, uz pogrešnu primenu propisa koji uređuju oblast finansijske podrške porodici sa decom.
Povodom većeg broja pritužbi samostalnih preduzetnica, u kojima je ukazano na problem utvrđivanja visine, isplate i refundacije sredstava na ime naknade zarade za vreme odsustva, ustanovljeno je da većina uprava pri donošenju rešenja krši njihova prava.
“Pravo porodilja na naknadu zarade priznato je zakonom, a gradske i opštinske uprave samo utvrđuju postojanje uslova za ostvarivanje tog prava, tako da odredbe treba tumačiti u njihovom najboljem interesu”, navodi se u saopštenju.
Naknada zarade za porodilje preduzetnice treba da predstavlja iznos jednak visini prosečne mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u poslednjih 12 meseci koji prethode mesecu otpočinjanja odsustva.
Visina naknade zarade utvrđena u rešenju koje se izdaje porodilji mora biti istovetna iznosu sa potvrde Poreske uprave i jednaka prosečnoj mesečnoj osnovici za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.
Kancelarija ombudsmana upozorila je da se taj iznos ne umanjuje za poreze i doprinose, nego se oni na taj iznos dodatno obračunavaju, a eventaulano postojanje duga za javne prihode ne može biti razlog za primenu drugih odredbi.
Ostvarivanje prava na naknadu za vreme porodiljskog odsustva se izričito vezuje za činjenicu porođaja i svako drugačije postupanje može da dovede do smanjivanja obima prava i kršenja Zakona o radu, navodi se u saopštenju.
Kancelarija pokrajinskog ombudsmana je svim upravama uputila preporuku prema kojoj su dužne da poštuju pravila i načela opšteg upravnog postupka i u rešenjima navode neto iznos naknade u tačnom novčanom iznosu.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Aktivisti
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga