Ograničen broj ljudi na raspravi o uticaju planirane fabrike guma Linglong na životnu sredinu

Protest građana koji su hteli da prisustvuju jer ih obezbeđenje nije pustilo u salu zbog epidemioloških mera

04. sep 2020

Javna rasprava o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu kompleksa proizvodnih pogona za proizvodnju pneumatika sa pratećom infrastrikturom, kineske kompanije Linglong, počela je danas u Gradskoj kući u Zrenjaninu.

Na samom početku događaj je obeležio svojevrstan protest građana u holu zgrade koji su hteli da prisustvuju, ali ih obezbeđenje nije pustilo u salu, jer je zbog epidemioloških mera broj ljudi ograničen na 30.

Kasnije, je rečeno da će svima biti omogućeno da prate prezentaciju, u grupama sa ograničenim brojem ljudi, a da će prezentacija biti ponavljana onoliko puta koliko bude zainteresovanih građana.

Na kraju je održan i drugi krug javne rasprave kako bi svi zainteresovani građani mogli da čuju prezentaciju tog dokumenta, a prisustvovalo joj je desetak građana.

Linglong planira da u radnoj zoni „Jugoistok II-A“ u Zrenjaninu izgradi kompleks proizvodnih objekata za proizvodnju pneumatika na oko 97 hektara, a Studiju je radila kompanija Enecta iz Beograda, koju je prezentovao Dragan Kovačević.

Kako se u Studiji navodi, taj dokument urađen je pre svega u cilju definisanja potencijalnih uticaja i određivanja potrebnih mera zaštite životne sredine, kako bi se u toku izgradnje postrojenja, a i u slučajevima mogućih udesa, sprečile negativne posledice na životnu sredinu.

U Studiji piše i da će se u okviru kompleksa proizvoditi gume za putnička, komercijalna vozila, kamione i autobuse, industrijska vozila, kao i gume za poljoprivredna vozila i mašine, a ukupan proizvodni kapacitet svih pogona za proizvodnju pneumatika na lokaciji je projektovan na 13,62 miliona pneumatika godišnje, dok bi pogon radio 340 dana godišnje.

Studijom su definisani svi potencijalni uticaji na životnu sredinu koji se mogu javiti u toku izgradnje i rada, ali i potrebne mere zaštite životne sredine koje se moraju preduzeti kako bi se sprečile negativne posledice na životnu sredinu.

Analizom se zaključuje da se uticaji koji se mogu javiti u toku izgradnje pogona mali i kratkotrajnog karaktera i uglavnom se odnose na uticaje na kvalitet vazduha, a da će tokom perioda rada projekta, doći do emisija gasovitih, tečnih i čvrstih otpadnih materija, kao i do generisanja određene buke, vibracija, zračenja.

Navedeno je i da se ne očekuju značajniji uticaji od ispuštanja produkata sagorevanja u atmosferu, da će za tehnološke emitere biti obezbeđen tretman emisija pre njihovog ispuštanja u atmosferu, adekvatan vrsti i koncentraciji očekivanih polutanata, pa će postignute koncetracije biti značajno niže od propisanih graničnih vrednosti, a eventualni uticaj iz proizvodnih pogona na kvalitet vazduha praktično eliminisan.

Za tehnološke otpadne vode biće obezbeđen adekvatan tretman pre njihovog ispuštanja u sistem gradske kanalizacije, kao i za atmosferske vode sa parkinga i saobraćajnica pre njihovog ispuštanja u recipijent, pa se uticaj projekta na režim i kvalitet voda svodi na minimum.

Navedeno je i da emisija buke od procesne opreme neće biti od značaja za nivo buke u životnoj sredini, s obzirom da će procesna oprema biti smeštena u zatvorenim objektima uz zadovoljenje uslova radne sredine, a najbliže stambeno naselje udaljeno je više od 700 metara od granica budućeg kompleksa, uz ukazivanje da nivo buke eksponencijalno opada sa udaljavanjem od izvora.

„Navedene mere zaštite životne sredine u toku projektovanja, izgradnje i eksploatacije Projekta, kao i kod mogućih udesnih i akcidentnih situacija vezanih za rad objekta, imaju za cilj svođenje mogućih negativnih uticaja u granice prihvatljivosti, tako da smo, kao autori Studije, mišljenja da predmetni objekti neće dovesti do ugrožavanja životne sredine na predmetnom području„, piše u toj studiji.

Ranije je Građanski preokret pozivao građane, nevladine organizacije, medije, a naročito ekologe i aktiviste u oblasti zaštite životne sredine da učestvuju u javnoj raspravi, uz upozorenje na gradnja fabrike može imati štetan uticaj na životnu sredinu.

Kako je tada saopšteno, Linglong planira da u sred poljoprivrednog zemljišta, blizu specijalnog rezervata prirode „Carska bara“ i neposredno pored Zrenjanina, proizvodi oko 14 miliona pneumatika godišnje, a da će mu za transport sirovina i gotovog proizvoda biti potrebno više stotina šlepera dnevno.

Naveli su i da Linglong dolazi iz Kine, zemlje u kojoj je vazduh najzagađeniji na planeti, a da, kako su istakli, gigantsku fabriku guma koju planira da izgradi u Srbiji nijedna evropska država nije želela na svom tlu.

„Planirana fabrika stvara i sekundarne opasnosti: nedavno je objavljeno da će preduzeće Šandong Jangu Huataj kemikal u Zrenjaninu graditi fabriku opasnog tributil-fosfata za potrebe svog kooperanta i partnera – kompaniju Linglong“, ukazali su aktivisti Građanskog preokreta.

Naglasili su i da u slučaju hemijskog incidenta ili požara, u Zrenjaninu, pa čak ni u čitavoj Srbiji, ne postoje dovoljno brojne i opremljene snage za adekvatnu intervenciju, kao ni razrađeni mehanizmi za evakuaciju stanovništva i da je u pitanju opasnost koja prevazilazi problem jednog grada.

Aktivisti Građanskog preokreta naveli su i da Linglong namerava da se priključi na postojeću infrastrukturu – drumsku, elektro i vodovodnu, koje su inače u lošem stanju, a da grad Zrenjanin nema razvijene instrumente za kontrolu kvaliteta vazduha niti prečistač otpadnih voda, i da već decenijama ima problem s vodovodom, odnosno kvalitetom, količinom i pritiskom vode.

(Beta, Foto: zrenjanin.rs)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Kuda?
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga