OEBS o predsedničkim izborima: Pristrasni mediji, zloupotreba javnih resursa i pritisci na birače

„Većina medija je o kampanji izveštavala pristrasno, pri čemu su sadržajem dominirale teme o aktivnostima vladajuće strukture, naročito premijera"

04. nov 2017

Str Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava OEBS-a predstavili su u Beogradu završni izveštaj misije za procenu predsedni?kih izbora održanih u Srbiji po?etkom ove godine i izneli preporuke za prevazilaženje nedostataka u izbornom toku.

Na po?etku izveštaja navodi se da je kampanjom dominirao kandidat vladaju?e koalicije, istovremeno i premijer, kojem je išlo u prilog nejasno razgrani?enje izme?u aktivnosti koje je sprovodio kao deo izborne kampanje i onih aktivnosti koje je sprovodio kao premijer.

Zna?ajan deo izveštaja posve?en je medijskom okruženju u kom su izbori za predsednika sprovedeni.

Kako se navodi, izveštavanje medija je bilo neizbalansirano a bira?ima je bio ograni?en pristup nepristrasnim novinarskim informacijama.

„Ve?ina medija je o kampanji izveštavala pristrasno, pri ?emu su sadržajem dominirale teme o aktivnostima vladaju?e strukture, naro?ito premijera. Svi privatni televizijski kanali s nacionalnom pokrivenoš?u su u svojim informativnim emisijama favorizovali gospodina Vu?i?a, naro?ito Pink“, navodi se u izveštaju OEBS-a.

Misija za procenu predsedni?kih izbora konstatovala je i da REM nije koristio svoja zakonska ovlaš?enja za nadziranje politi?kog sadržaja koji se prikazuje u elektronskim medijima i nije delovalo u cilju spre?avanja neizbalansiranog izveštavanja koje su zabeležile organizacije civilnog društva.

U Izveštaju se navodi i da su razni akteri iskazali zabrinutost da su bira?ki spiskovi i dalje neta?ni.

Tako?e, misija OEBS-a konstatovala je da su postojali pouzdani navodi o vršenju pritiska na bira?e i zaposlene u strukturama usko povezanima s državom, kao i zloupotreba javnih resursa za sprovo?enje kampanje.

„Naro?ito rasprostranjeni, i potvr?eni od strane nekih sagovornika bili su navodi o vršenju pritiska na zaposlene u državnim institucijama i institucijama povezanima s državom, da pruže podršku gospodinu Vu?i?u i obezbede dodatnu podršku na na?in da to prenesu svima ostalima, i podre?enima i ?lanovima porodice i prijatelja“ stoji u izveštaju.

Zbog toga se navodi da bi državna tela trebalo da preduzmu odlu?ne mere u cilju spre?avanja vršenja pritiska na bira?e.

„Slu?ajevi iznude moraju se temeljito istražiti a pojedinci odgovorni za to sankcionisati“.

Kao jedna od preporuka, da bi se u?esnicima izbora obezbedile jednake mogu?nosti u takmi?enju, navodi se da je potrebno strogo podeliti aktivnosti koje su državni?ke i one koje su strana?ke i pridržavati se te podele.

Druge preporuke se odnose na pove?anje kapaciteta osoblja izborne administracije i razmatranje postoje?ih mehanizama kako bi se obezbedio efikasni pravni okviri u slu?aju kršenja izbornih prava.

„Cenimo spremnost vlasti da razgovaraju o preporukama ODIHR-a (OEBS) i radujemo se formalnim inicijativama koje ?e poboljšati okvir i vodjenje izbora u Srbiji“, rekao je šef odseka za izbore OEBS-a Aleksander Šlik.

Izveštaj je predstavljen službenicima Ministarstva inostranih poslova Srbije, Republi?koj izbornoj komisiji, Upravnom sudu, Regulatornom organu elektronskih medija, Agenciji za borbu protiv korupcije, Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Odboru za ustavna i zakonodavna pitanja.

(Insajder) 

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: 2021
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga