ODŽACI: Na evropskom početku

Prekogranični projekti velika razvojna šansa, ali u Odžacima potpuno neiskorišćena – Samo jedan realizovan projekat, ali ni kroz njega nisu razvijeni kapaciteti za upravljanje projektima – Vodovod kao prioritet, jer je prošle privremena zabrana upotrebe vode iz lokalnih vodovoda bila na snazi gotovo u svakom odžačkom naselju

18. jun 2015

Serijom tekstova pod zajedničkim nazivom Evropa u Vojvodini, Nezavisno društvo novinara Vojvodine predstavlja vam rezultate istraživanja iskustava i kapaciteta vojvođanskih lokalnih samouprava u privlačenju sredstava iz evropskih fondova. Cilj NDNV-a je da se ukaže na značaj evropskih projekata za građane Vojvodine, ali i da se naznače problemi koje naše lokalne samouprave imaju u izuzetno bitnom, ali i kompleksnom procesu kreiranja, pripreme, apliciranja i realizacije evropskih projekata.


Prethodni projektni ciklus EU grantova samo se neznatno osetio u opštini Odžaci. Na teritoriji ove lokalne samouprava Zapadnobačkog okruga realizovan je svega jedan projekat. Učešće u ovom prekograničnom projektu nije omogućilo da zaposleni u lokalnoj samoupravi steknu makar i osnovni uvid u upravljanje zahtevnim procesima, koji omogućuju ispravnu i uspešnu realizaciju. A bilo bi itekako korisno, jer su Odžaci, kao jedna od opština u poslednjoj grupi razvijenosti, potencijalno izuzetno plodno tle za implementaciju ozbiljnih prekograničnih projekata. Itekako bi značili dobri predlozi u oblasti infrastrukture i industralizacije, kao i zaštite životne sredine, posebno na rubovima specijalnog rezervata prirode.

Početnički u IPA

Prvo iskustvo sa fondovima Evropske unije opština Odžaci je stekla praktično na isteku konkursnog perioda (druga polovina 2012. godine) i to zahvaljujući Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj, odakle je i potekao predlog prekogranične saradnje u oblasti promocije investicionih potencijala. NALED je u potpunosti kontrolisao realizaciju projekta, kako na teritoriji opštine Odžaci, tako i susednoj, kulskoj opštini. Zaposleni u pojedinim odeljenjima ove dve lokalne samouprave zahvaljujući seriji ozbiljnih stručnih skupovima, predavanja i radionica stekli su praktična znanja u oblasti promocije investicija. Naučeno su i prikazali stranim partnerima kroz sajamske nastupe i investicione misije svojih lokalnih samouprava. Takav nastup se posebno dobro primio u Odžacima. Prepoznali su ga inostrani ulagači, pa je u jednom delu promocija investicija doprinela uspostavljanju saradnje sa velikim investitorima, Magna sitings, Grajner pekedžing

Zahvaljujući upravo projektnim sredstvima iz EU fondova Opština Odžaci je uspostavila prvi kontakt sa preduzećima, koja su nedugo zatim, u samom finišu lokalne izborne trke 2013. godine, i svečano otvorila svoje proizvodne pogone i, što je još bitnije, danas u potpunosti poštuju sve ugovorne obaveze. Tako je već na prvom prekograničnom koraku, ispostavilo se, odžačka samouprava ostvarila izuzetne rezultate, pa je prava šteta što su se ciklusu pretpristupne pomoći priključili tek na kraju. Po svemu sudeći, to se ne bi ni dogodilo da za planiranje sprovođenje i realizaciju projektnih aktivnosti nisu bili zaduženi u NALED-u.

Odzhaci - radni sastanak promocija investicija

Odžaci kao neiskorišćeni potencijal: Radni sastanak – promocija investicija

Evidentan nedostatak iskustva

Praktično, službe lokalne samouprave u Odžacima nisu kontrolisale ni jedan segment realizacije i na taj način ispustile su priliku da steknu bolji uvid u sve faze projekta. Kako i sami navode, jedan od najznačajnijih problema koji se tiču buduće prekogranične saradnje biće nepripremljeni zaposleni i nepostojeće iskustvo, bez obzira o kom se opštinskom odeljenju radi. Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj nema kapaciteta da kvalitetno pripremi projektnu dokumetaciju, a kao nepremostiva prepreka pojavljuje se još slabo znanje engleskog jezika. Nadležni u odžačkoj opštini kao potencijalne probleme vide još postavljanje i razradu projektnog predloga, dok bi se tokom realizacije sigurno pojavili problemi sa organizacijom javnih nabavki, tendera, ali i sa konačnim pravdanjem sredstava.

Slično razmišljaju i građani

i-love-vodaJedna od zanimljivosti istraživanja o korišćenju EU fondova na nivou lokalne samouprave Odžaci, u anketi koju smo sproveli, jesu gotovo identični stavovi građana i nadležnih opštinskih organa. Rešavanje komunalnih problema je prioritet, bez obzira na ugao gledanja. Ta se podudarnost posebno odnosi na izgradnju vodovoda kojim bi najzad potekla zdrava pijaća voda. Samo u 2014. godini, privremena zabrana upotrebe vode iz lokalnih vodovoda bila je na snazi gotovo u svakom odžačkom naselju.

Kad se sve uzme u obzir, može se reći da je ova lokalna samouprava potpuno nepripremljena za izazove i obaveze koje nameću fondovi Evropske unije. Ipak, u Odžacima se nadaju da će u predstojećem periodu uspeti da “uhvate korak” i da će već u prvom narednom pozivu uputiti pravi predlog, kroz koji bi stekli barem minimalno iskustvo. Pored postojeće dobre volje za takav poduhvat biće im pre svega potreban dobar inostrani partner. Uporedo će morati da rade na dodatnoj edukaciji zaposlenih, ali i obezbeđivanju sopstvenih sredstava, za potrebe sufinansiranje budućih projekata. Po onome što je sada moguće pronaći, učešće na međunarodnim konkursima nije planirana stavka u budžetu opštine za 2015. godinu. S druge strane, za sufinansiranje projekata u Odžacima će biti izdvojeno svega milion dinara.

Kako rešavati prioritetne oblasti?

S obzirom na to da velika većina zaposlenih u lokalnoj samoupravi Odžaci do sada nije bila deo projektnog tima prekograničnih projekata postavlja se pitanje kako graditi buduće nastupe na međunarodnim konkursima. Posmatrajući pripremljenost, Odžačani bi u svet prekogranične saradnje morali ući kao partner, i to već dobro organizovanih lokalnih samouprava. Prvi koraci uz ozbiljnog nosioca sigurno bi doprineli lakšem “stasavanju” opštine, koja po bi na osnovu potreba, novi konkursni poziv morala dočekati sa unapred pripremljenim prioritetima. Bez obzira da li se radi o malim konkursnim grantovima u oblasti održivog turizma, kulturne saradnje ili pak sa druge strane o ozbiljnim razvojnim projektima, neophodno je da lokalna samouprava uradi brojne analize, te da potraži stručnu pomoć koja će moći da garantuje dobre rezultate, u kratkom roku.

Prioritet Opštine Odžaci jeste rešavanje problema vodosnabdevanja, odnosno upravljanje otpadnim vodama. Praktično u ovom momentu ni u jednom od naselja ne postoji zdrav izvor pijaće vode, kao ni potpuno rešen problem kanalizacije. Voda, u odžačkom, ali i seoskim vodovodima je prepuna neprihvatljivih sastojaka, dok se sa druge strane kanalizacija po pravilu uglavnom završava u nekoj od lokalnih bara ili u sistemu kanalske mreže. Za sada samo u mislima postoji ideja o centralnom prečištaču otpadnih voda. Dovoljno razloga da već sada u vlast u Odžacima ozbiljno predvidi naredne korake. Da li su i koliko pripremljeni urbanistički planovi, koliko je javno komunalno preduzeće osposobljeno da uopšte rukovodi ovako zahtevnim poduhvatima, a potom i koliko je faza, a samim tim i izvora finansiranja, potrebno za potpunu realizaciju kompleksnog projekta? Kad je reč o novcu, opština mora razmišljati o tome kako osigurati sredstva za sufinansiranje u ovako skromno planiranoj lokalnoj kasi.

Odzhaci

Odžaci: Rešavanje komunalnih problema je prioritet

Poput projekta o izgradnji sistema za vodosnabdevanje, brojne nepoznanice Odžačane ne bi mimoišle ni u suočavanju sa problemima koji postoje kod upravljanja otpadom, oporavkom velike većine saobraćajnica, ali i razvojem poljoprivrede, koja je ujedno i najozbiljniji razvojni kapacitet ovog kraja. Doduše, Opština Odžaci je jedna od retkih lokalnih sredina u Vojvodina koja je izradila sektorsku studiju za razvoj poljoprivrede. Uporedo sa poljoprivrednom izrađena je i studija razvoja hemijske industrije. Pozicija hemijskog sektora izgrađen je na izuzetno uspešnom povratku fabrike Hipol, kojoj je nakon prvog privatizacionog ciklusa pretila likvidacija. Novi uspon Hipola uslovio je i porast broja učenika koji upisuju Srednju hemijsku školu. Treba pomenuti da su navedene studije direktan proizvod jedinog EU projekta u kome je učestvovala Opština Odžaci.

Tivadar Farago i Sava Majstorov

(Tekst je nastao kao deo projekta „Pregled, analiza i predstavljanje realizovanih projekata lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine finansiranih od strane EU u periodu 2007-2013“, koji sprovodi Nezavisno društvo novinara Vojvodine, a finansira Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Sadržaj priloga je isključivo odgovornost realizatora projekta i ni na koji način ne odražava stavove i mišljenje Sekretarijata.)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Podešavanje
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga