NVO: Zrenjanin plaća milionske iznose za merenje kvaliteta vazduha, a rezultate ignoriše

"Zašto Grad Zrenjanin nije preduzeo bilo kakve mere sanacije"

20. jul 2020

Nevladina organizacija Građanski preokret saopštila je danas da lokalna samouprava u Zrenjaninu plaća milionske iznose za merenje kvaliteta vazduha, a da rezultate ignoriše i pored stalnih pritužbi građana.

Građanski preokret u saopštenju navodi da Grad Zrenjanin redovno plaća Zavodu za javno zdravlje u tom gradu 480.000 dinara mesečno za merenje kvaliteta vazduha, buke, površinskih voda, kupališta i aeropolena, ali da ništa ne preduzima povodom dobijenih rezultata.

„U dostupnim izveštajima Zavoda za javno zdravlje piše da se na osnovu rezultata monitoringa vazduha procenjuje uticaj na zdravlje i utvrđuju mere za sanaciju. Zašto Grad Zrenjanin nije preduzeo bilo kakve mere sanacije na osnovu skupo plaćenih merenja i dobijenih rezultata, nego godinama dozvoljava da mu se stanovnici guše u dimu, smogu i smradu“, navodi se u saopštenju.

Građanski preokret piše da se na tri mesta svakodnevno mere zagađenja sumpordioksidom i azotdioksidom, dok se određivanje koncentracije čađi u ambijentalnom vazduhu vrši šest meseci u toku godine, kako bi bila obuhvaćena grejna sezona.

Na ovim mernim mestima meri se i sadržaj suspendovanih čestica PM10, (čestice veličine do deset mikrometara), teških metala u njima (arsen, kadmijum, nikl i olovo) i policikličnih aromatičnih ugljovodonika prati tokom osam jednako raspoređenih nedelja tokom godine – ukupno 56 dana, kao i koncentracije benzena, toluena, ksilena (BTX), i sadržaj ugljen monoksida (CO) usled uticaja saobraćaja.

Građanski preokret navodi da je veliki broj pritužbi građana na neprijatne mirise, jer se u tom delu grada nalazi kafilerija ‘Prekon'“, kao i da se „na Trgu Dositeja Obradovića bb vrši i namensko merenje koncentracije vodonik-sulfida, akroleina i amonijaka“.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Razbibriga
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga