NVO: Zabrinutost zbog isključivanja javnosti iz ustavnih promena

"Sve ukazuje na to da će odluke o promeni Ustava biti donete u uskom krugu"

06. sep 2017

Udruženja gra?ana koja imaju iskustvo u oblasti prava i pravosu?a izrazila su danas zabrinutost zbog na?ina na koji se stru?na i šira javnost uklju?uje u postupak promene Ustava u delu koji odnosi na pravosu?e i pozvala su Vladu i Ministarstvo pravde da produže previ?eni rok za promenu Ustava.

Društvo sudija Srbije, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, Centar za pravosudna istraživanja, Beogradski centar za ljudska prava i Komitet pravnika za ljudska prava u zajedni?kom saopštenju podsetila su da je Akcionim planom za Poglavlje 23 predvi?ena promena Ustava u delu o pravosu?u do kraja 2017. godine.

Udruženja su pozvala Ministarstvo pravde da objavi nacrt promena Ustava, o kome bi bilo mogu?e raspravljati i navela da je potrebno da Vlada i Ministarstva pravde bez odlaganja otvore javnu raspravu o promenama Ustava, u koje ?e uklju?iti ne samo odabrana udruženja gra?ana (koja su dostavljala svoje pisane sugestije o promeni Ustava), ve? i druga udruženja, institucije, pojedince i najvažnije – gra?ane.

U saopštenju se navodi da su dosadašnje aktivnosti Ministarstva pravde bile usmerene na prikupljanje stavova udruženja gra?ana o potrebnim promenama Ustava, dok su gra?ani van udruženja u potpunosti isklju?eni iz konsultacija.

„Ovakav pristup ukazuje na to da ?e odluke o predlogu za promenu Ustava biti donete u uskom krugu zvani?nika Vlade, kao i da postoji namera da održane i planirane konsultacije budu predstavljene kao javna rasprava – što one nisu ni po obimu, ni po sadržaju“, piše u saopštenju.

Prema nevladinim organizacijama, promene Ustava, a posebno one koje se ti?u uspostavljanja nezavisnosti pravosu?a, od izuzetne su važnosti za sve gra?ane Srbije, jer ?e oni najviše osetiti dobre ili loše posledice ustavnih promena.

U saopštenju se podse?a na istraživanje Fonda za otvoreno društvo o Ustavu iz 2011. prema kojem su gra?ani vrlo nisko ocenili zaštitu svojih ustavnih prava i izrazili gotovo dvotre?inski stav o politizovanosti pravosu?a, nedemokrati?nosti usvajanja Ustava iz 2006. i nelegitimnosti usvajanja izmena Ustava bez javne rasprave.

Dodaje sa da je uprkos tome Ministarstvo pravde u postupku javnih konsultacija organizovalo jedan sastanak na kojem su udruženja imala samo pet minuta da predstave svoje predloge, ali je onemogu?ena debata o predloženim rešenjima.

Vlada i Ministarstvo pravde ni tada, a ni kasnije nisu javnosti predstavili svoja rešenja za promenu Ustava, navodi se u saopštenju i dodaje da je u nastavku konsultacija o promenama Ustava Ministarstvo najavilo konsultacije o temama koje nisu ustavna materija.

„Nije jasno zašto se u ovom trenutku one stavljaju u središte razgovora o promeni Ustava, dok je u drugi plan stavljena tema nezavisnosti pravosu?a i politi?kog uticaja na nosioce pravosudnih funkcija“, piše u saopštenju.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Lovac
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga