- Autonomija - https://www.autonomija.info -

NVO: Usluga personalne asistencije da postane deo sistema

Organizacija za pružanje podrške osobama sa invaliditetom, Centar Živeti uspravno iz Novog Sada, založila se danas da usluge personalne asistencije postanu deo sistema i podsetila da sutra Evropska mreža za samostalni život obeležava šesti po redu Evropski dan samostalnog života i 30 godina od nastanka Mreže i začetka Evropskog pokreta za samostalni život.

“Kad personalna asistencija postane deo sistema i kada osiguramo da sve građevine, proizvodi, usluge i informacije budu pristupačni svima, imaćemo temelj za punu primenu Međunarodne konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, jer su uz pristupačnost, asistenciju, prevod na znakovni jezik i odgovarajuća pomagala, sva druga prava ostvariva”, navela je u saopštenju za javnost predsednica Centra Živeti uspravno Milica Mima Ružičić Novković.

Dodala je da ove godine u Novom Sadu predstoji izmena Odluke o socijalnoj zaštiti, izrada Pravilnika o minimalnim gradskim standardima i pružanju ove usluge na području Novog Sada, opredeljivanje prvih namenskih sredstva za nju i raspisivanje javne nabavke.

“Narednih 10 do 12 meseci jako je važno za Novi Sad, kada je ovaj segment socijalne zaštite u pitanju, i jako je važno da ljudi o ovom procesu budu informisani, zato što – uz pristupačnost – koja je neophodna svima za samostalno življenje, usluga personalne asistencije u startu unapređuje životne prilike osobama kojima je potrebna”, kazala je Milica Mima Ružičić Novković.

Najavila je da će 9. maja na Tribini mladih u Novom Sadu biti održana tribina “Personalna asistencija u sistemu socijalne zaštite”.

Najavila je i da će, u saradnji s Kulturnom stanicom “Svilara”, u utorak, 14. maja, biti održan koncert podrške u okviru Akcije “Živeti uspravno 0,1%”.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!