NUNS pisao EFJ: Pošaljite delegaciju u Beograd

NUNS traži da delegacija iz Brisela dođe u Srbiju

22. sep 2017

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) uputilo je pismo Evropskoj federaciji novinara sa sedištem u Briselu izveštavaju?i ovu organizaciju o dešavanjima u vezi sa gašenjem novina Vranjskih.

NUNS traži da EFJ pošalje delegaciju koja bi u razgovorima sa svim nadležnim državnim organima, novinarskim i medijskim i drugim nevladinim organizacijama ustanovila kako se u Srbiji poštuju medijske slobode.

U pismu se opisuju razlozi zbog kojih je osniva?, direktor i glavni urednik nedeljnika Vranjske, Vukašin Obradovi? bio u štrajku gla?u i navode politi?ki i finansijski pritisci koji su doveli do gašenja ovih novina, kao i aktivnosti ?lanova NUNS u nastojanju da iskažu solidarnost i pruže pomo?.

„Prema saznanjima NUNS-a, Vranjske su bile meta politi?kih i ekonomskih pritisaka od svog po?etka 1994. godine. Vranjske su, to je poznato i široj javnosti, smetale svim vlastima u Srbiji od režima Slobodana Miloševi?a do današnjih dana, upravo zato što su izveštavale o zloupotrebama – naj?eš?e o korupciji i organizovanom kriminalu. Metode pritisaka su bile raznovrsne – od direktnih pretnji njemu i njegovoj porodici i njegovim kolegama u Vranjskim, preko uništavanja imovine (plja?ka redakcije, razbijanje automobila), do finansijskih pritisaka (posebno ove godine – otkazivanje ugovora o oglašavanju, odbacivanje projekta na konkursu grada Vranja za finansiranje medija po prvi put).

Veoma je važno naglasiti da je poslednjih godina uobi?ajena forma pritisaka (pretnje i napadi) zamenjena perfidnijim i indirektnim pritiscima, uklju?uju?i i selektivne detaljne inspekcije pojedinih, ?esto kriti?ki nastrojenih medija, koje se – iako u skladu sa zakonom – koriste za iscrpljivanje medija i zaposlenih. S druge strane, novinari Vranjskih su za svoj rad dobijali brojna profesionalna priznanja (5 godišnjih nagrada za istraživa?ko novinarstvo koje dodeljuje NUNS u saradnji sa Ambasadom SAD).

Glavni urednik Vukašin Obradovi? je jedini novinar u Srbiji koji je dobio tri najzna?ajnija priznanja za novinarstvo – nagradu “Stanislav Marinkovi?” za novinarsku hrabrost i posebne domete u istraživa?kom i analiti?kom novinarstvu, nagradu “Jug Grizelj” za dostignu?a u istraživa?kom novinarstvu u službi razvijanja prijateljstva me?u ljudima i uklanjanja granica me?u narodima i nagradu “Dušan Bogavac“ za etiku i hrabrost. U 2009. godini Misija OEBS-a u Srbiji dodelila je Vukašinu Obradovi?u nagradu „Li?nost godine“ za podršku demokratskih principa nezavisnog izveštavanja i objektivnosti, i za promovisanje me?uetni?kog dijaloga i saradnje izme?u Srba i manjinskih zajednica u južnoj Srbiji. Vukašin Obradovi? je bio i predsednik NUNS-a u dva mandata (2010-2014; 2014-2017.)“, navodi se, izme?u ostalog, u pismu NUNS.

(Danas)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: 2021
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga