- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Novinari u Srbiji smatraju da su diskriminacija i govor mržnje realnost u društvu

Novinari u Srbiji smatraju da je diskriminacija realnost u društvu, prepoznaju diskriminisane grupe i ocenjuju da postoji govor mržnje u javnom prostoru ali ni sami nisu imuni na stereotipe i predrasude, rečeno je danas na konferenciji „Srbija bez diskriminacije“, organizovanoj povodom Međunarodnog dana tolerancije.

Istraživanje „Odnos medija u Srbiji prema diskriminaciji“ je pokazalo da samo jedan odsto anketiranih novinara smatra da u Srbiji nema diskriminacije kao i da je više od polovine ispitanika navelo da je ona manja u odnosu na prethodni period dok je oko 20 odsto novinara ocenilo da je diskriminacija u porastu.

Novinari su izdvojili osam grupa koje su po njihovoj oceni prilično ili mnogo diskrimisane i u njih su ubrojali osobe sa invaliditetom, Rome, starije i LGBT osobe dok su oblasti u kojima vide najviše diskriminacije zapošljavanje, zdravstvo i političko delovanje.

Istraživanje je pokazalo i da redakcije imaju razumevanja za teme tolerancije i ravnopravnosti ali i da u praksi dominiraju senzacionalistički tekstovi koji donose tiraž.

Novinari su ocenili da govor mržnje postoji u izjavama koje prenose ali i u autorskim tekstovima kao i da ga treba sankcionisati, odnosno da govor mržnje ne treba tolerisati pod izgovorom slobode govora.

Iako je istraživanje pokazalo da većina novinara pokazuje razumevanje za teme ravnopravnosti i tolerancije, od pet do 20 odsto anketiranih je navelo da se slaže sa diskriminatorskim tvrdnjama.

Većina novinara je navela i da ne obrađuje često teme o diskriminaciji kao i da su obavešteni o tom pitanju ali da mali broj njih smatra sebe ekspertima za teme ravnopravnosti i diskriminacije.

Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta „Podrška sprovođenju zakonodavstva za zaštitu ljudskih prava“ koju je podržao Fond za dobru upravu Velike Britanije.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!