- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Nova vlada za reforme ima samo dve i po godine

Stručnjaci Ekonomskog instituta su procenili danas da nova vlada Srbije ima najviše dve i po godine da provede ekonomske reforme, jer je to „limit“ da se postojećim deviznim rezervama brani stabilnost i umereno slabljenje dinara.

„U tom periodu moraju da se urade reforme. To je prosto imperativ i devizne rezerve sada predstavljaju zalogu i odbranu stabilnosti, jer reforme u destabilizovanoj situaciji ne mogu da se sprovode“, rekao je saradnik tog instituta Miladin Kovačević na predstavljanju novog broja ekonomskog biltena „Makroekonomske analize i trendovi“ (MAT).

Prema rečima Kovačevića, narednih par godina je vreme u kome treba da se urade reforme da bi negativni procesi mogli da se zaustave i da se ekonomija prevede na proces održive stabilnosti i na kolosek rasta i razvoja.

On je oceno da je vreme aprecijacije (jačanja dinara) prošlost i da će sada na delu biti slabija ili jača deprecijacija (slabljenje) dinara.

Kovačević je istakao da nova vlada mora da bude formirana brzo, da mora imati kapacitet da donosi hitno odluke i mora imati programsku platformu koja bi sadržala kratkoročne mere za konsolidaciju javnih finansija i program reformi.

„Pred novom vladom nalaze se možda najteži zadaci koji je jedna vlada imala tamo od dalekih šezdesetih godina prošlog veka, jer mora da rešava ukupne reforme u javnom sektoru i uopšte strukturne reforme i reforme u sistemu“, rekao je on.

Predsednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović je ocenio da vremena za odlaganje reformi više nema i da će nova vlada morati da ima sinhronizovani i celoviti plan mera.

„Ukoliko se ne ostvari celoviti reformski paket siguran sam da će javne finansije biti u mnogo gorem stanju i siguran sam da će na kraju ceh, koji ćemo svi zajedno morati da platimo, biti mnogo veći“, rekao je on.

Prema rečima Vlahovića, evidentno je da je program nastavka reformi nešto što bi moglo da bude odrednica rada buduće vlade.

„Mislim pre svega na reformu javnog sektora i to restrukturiranje i delimičnu privatizaciju velikih javnih preduzeća, ali i javnih komunalnih preduzeća“, rekao je on.

Istakao je da će nova vlada morati reformisati sistem penzionog osiguranja tako da nivo penzija ne bude umanjen u narednom periodu, ali da nivo transfera iz budžeta bude manji nego što je sada, a, kako je dodao, neophodno je obaviti i reforme u obrazovanju i zdravstvu, kao i završiti sveukupne poreske reforme.

Prema rečima Vlahovića, u kratkom vremenskom peridu Srbiji sledi fiskalna konsolidacija, koja će sprečiti dalje povećanje budžetskog deficita i sprečiti dalji nivo zaduživanja, odnosno povećanja ukupnog javnog duga.

„Očigledno je da će ta fiskalna konsolidacija zahvatiti najpre prihodnu stranu, drugim rečima nije nerealno očekivati povećanje stopa oporezivanja, pre svega mislim na PDV“, rekao je Vlahović.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!