- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Nova podrška EU za civilno društvo u Srbiji vredna 2,5 miliona evra

Evropska unija (EU) je ugovorila novu podršku za civilno društvo u Srbiji vrednu 2,5 miliona evra, saopštio je danas EU info centar.

U naredne tri godine će se finansirati projekti uz ovu finansijsku podršku u vidu pet grantova.

Projekti se fokusiraju na razvoj političkog dijaloga države i NVO (1,5 miliona evra) i jačanje kapaciteta civilnog društva za sveobuhvatne reforme praćenja u vladavini prava (jedan milion evra).

Civilno društvo je srce svake demokratije i kao takvo blisko je i srcu EU. EU pomaže organizacijama civilnog društva u Srbiji već više od dve decenije i do sada je ta podrška premašila 60 miliona evra“, izjavio je ambasador EU u Srbiji Sem Fabrici.

Civilni sektor i državna uprava čine dva stuba istog mosta te dijalog i bliska saradnja među njima čine glavni element u kvalitetnom i inkluzivnom procesu kreiranja politike, dodao je Fabrici.

Pobednički projekti u ovom pozivu, koji uključuju više od 15 vodećih i partnerskih organizacija, fokusiraće se na kapacitete civilnog društva u oblasti vladavine prava, javne uprave, suzbijanja korupcije, e-uprave, urbanističkog i prostornog planiranja, a u narednim mesecima će izdvojiti deo sredstava i za manje inicijative i projekte.

Detalji o bespovratnoj pomoći i korisnicima na https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=162638

(Beta)

Podelite ovu stranicu!