- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Nova novčanica od 10 evra

Glavni razlog za uvođenje nove novčanice, kako navodi Evropska centralna banka, je taj što se prilikom njene izrade koristi bolja tehnologija protiv falsifikovanja i što će ona imati duži vek trajanja. Evropska centralna banka (ECB) je prošle godine počela zamenu novčanica u apoenima od pet evra. Sada su na redu novčanice u apoenima od 10, a kasnije dolaze na red novčanice u apoenima od 20, 50, 100, 200 i 500 evra.

ECB je nove novčanice nazvala „Serija Evropa“ jer nosi lik Evrope iz grčke mitologije, prema kojoj je Stari kontinent i dobio ime. Reč je o preko 2.000 godina staroj vazi sa juga Italije. Ta vaza se na jednoj strani pojavljuje kao vodeni žig, a na drugoj kao hologramska traka.

Nove sigurnosne oznake

Na novoj novčanici je još nekoliko obeležja koja bi falsifikatorima trebalo da oteža posao. Na rubovima su izraženije reljefne linije koje se mogu osetiti blagim dodirom prsta. Osim toga, prednja strana ima reflektirajuće delove.

Iako se u poslednjih nekoliko godina nije povećao broj falsifikovanih novčanica, ECB uvođenjem novih novčanica, želi da ide korak ispred falsifikatora. Međutim, ono što se povećalo jeste kvalitet falsifikovanja, kaže Leo Klajnhans iz nemačkog Saveznog ureda za kriminalistiku (BKA): „Kada je 2002. godine uveden evro, odmah su se pojavile i falsifikovane novčanice. Međutim, falsifikati su bili primitivna kopija“. Kasnije su razvijene metode štampanja pomoću kojih su falsifikatori sve bliže originalu.

Klajnhans očekuje da će se slično desiti i sa novim novčanicama. On međutim napominje da će dosadašnje novčanice biti u opticaju određeno vreme. Za to vreme će falsifikatori već falsifikovane novčanice, koje su odšampane, ubaciti u opticaj. „Pravi efekat će se videti tek kada se uvedu u opticaj nove novčanice u apoenima od 20 i 50 evra jer su se te novčanice najčešće falsifikovale“.

Duži vek trajanja

Osim povećane sigurnosti, nove novčanice trebalo bi da budu i stabilnije, ne kada je reč o njihovoj vrednosti, već formi. Novčanice u apoenima od 5, 10, 20 i 50 evra, koje su i najrasprostranjenije, često menjaju vlasnika. Zbog toga je njihov vek trajanja između jedne i četiri godine. Nakon toga se one povlače iz opticaja i uništavaju. Nove novčanice su lakirane specijalnim lakom što im produžava „životni vek“.

Od toga bi mogli da profitiraju oni koji na automatima plaćaju gotovinom. Naime, automati često primaju samo očuvane novčanice. Aris Kašefi iz Saveznog udruženja nemačkih proizvođača i operatera automata za prodaju prehrambenih artikala i pića manji problem vidi u novčanicama a veći njihovom očitavanju. „Na tržištu postoje uređaji za očitavanje koji imaju poteškoće prilikom očitavanja novčanica koje su u lošem stanju“, kaže Kašefi. On dodaje da „dobri čitači“ danas nemaju problema prilikom očitavanja oštećenih novčanica i da pri tom i dalje obraćaju pažnju na bezbednosne kriterijume“.

Više vremena za promene

Kako bi svi automati prepoznali nove novčanice, potrebno je na njih instalirati nove programe, što je skup i obiman posao. „Kašefi kaže da se to mora uraditi na svakom automatu. Prilikom uvođenje novih novčanica u apoenima od pet evra, sve i nije prošlo bez problema. Na početku svi automati nisu prepoznavali nove novčanice. Problemi su se posebno javljali kod automata za kupovinu voznih karata ili plaćanja parkinga što je ljutilo potrošače.

Da bi smanjile poteškoće, Savezna banka i Evropska centralna banka odredile su duži vremenski period u kojem će se svi automati prilagoditi novim novčanicama. „Prvi put smo imali na raspolaganju samo pet meseci. Ovoga puta na raspolaganju nam je devet meseci“, kaže Kašefi.

Proizvođači i operateri automata za prodaju prehrambenih artikala i pića nemaju problema sa falsifikatorima. Kašefi kaže da u te automate skoro nikada nije ubačen falsifikovan novac. „To znaju i falsifikatori. Falsifikovane novčanice se koriste tamo gde se isplata vrši brzo i gde su ograničene kontrole, tamo gde ljudi podižu novac“, kaže Kašefi.

(Markus Litike/Mehmed Smajić, Deutsche Welle)

Podelite ovu stranicu!