Normalizacija Miloševićeve zločinačke politike

VOICE: Ratni zločinci kao moralna vertikala društva

18. okt 2017

Rehabilitacija osu?enika za ratne zlo?ine nastavak je procesa istorijskog revizionizma koji se godinama sprovodi u Srbiji. Ova vlast negira sve ono što su standardi i vrednosti EU, ka kojoj se formalno kre?emo, ocenjuju sagovornice VOICE-a. Komentarišu?i navode „Novosti“ da ?e generali i visoki oficiri Vojske Jugoslavije koji su komandovali u ratu na Kosovu 1998. i 1999. godine, me?u kojima i Vladimir Lazarevi? (osu?en pred Haškim sudom za komandnu odgovornost za ratne zlo?ine) biti vra?eni kao predava?i na Vojnu akademiju, naše sagovornice kažu da je na delu zamena teza gde se zlo?inci imenuju žrtvama i braniteljima, a žrtve – zlo?incima.

Predsednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko upozorava da je re? o široj strategiji koja se ne odnosi samo na ratne zlo?ince koji su odslužili svoje zatvorske kazne.

– Radi se o strategiji negiranja i poricanja svega što se desilo, o normalizaciji Miloševi?eve politike i, na neki na?in, njenog kontinuiteta. To istovremeno pokazuje da Srbija nije baš na putu za Evropsku uniju, pošto je jedan od prioriteta EU – suo?avanje s prošloš?u – kaže ona za VOICE.

Dubravka Stojanovi?: Isti program i isti ljudi koji su Srbiju i odveli u rat

Istori?arka Dubravka Stojanovi? za VOICE upozorava da se Srbija nikada nije suo?ila sa ratovima devedesetih, te da je i posle 2000. godine vidljiva neprekidna potvrda istog programa i istih ljudi koji su Srbiju i odveli u rat.

– Srbija se nije suo?ila s tim šta je u tim ratovima htela i tražila, zašto je do njih došlo, koja je odgovornost Srbije, koji je to program koji je stajao iza tih ratova. Mi smo svih ovih godina imali novinare, intelektualnce, akademike i sveštenike koji su nastavili da govore isto. Ovo je sada samo jedna potvrda na vojnom nivou – kaže Stojanovi?.

Kulturološkinja Aleksandra Bosni? za VOICE kaže da bi rehabilitacije i povratak ljudi optuženih za vršenje teških zlo?ina za vreme ratnih dešavanja trebalo posmatrati u kontekstu revizionisti?ke opsesije koja se odnosi na pokušaj preoblikovanja onoga što je nekada bila stvarnost i ovoga što bi danas trebalo da bude stvarnost, što je proces koji šteti društvu.

– Retrogradni potezi poput rehabilitacije, revizije istorije, udžbenici koji se isklju?ivo oslanjaju na takvu vrstu revizionisti?kog manira, kulturološki obrasci koji zapravo šire svaku vrstu predrasudnog mišljenja do unedogled, zapravo spre?avaju nešto što bi bilo osnovno pravo svakog gra?anina ove države, a to je pravo na uvid i na znanje o tome šta se nekada dešavalo u njenoj prošlosti i šta zapravo jesu njena sadašnjost i stvarnost – rekla je Bosni?. Ona dodaje da zamene teza poput onih u kojima se žrtve imenuju zlo?incima, a zlo?inci žrtvama i braniteljima govori o nezrelosti društva da se kre?e napred i u pravcu ka ne?emu što bi jednom moglo biti otvorenije društvo.

Svakako ovakvi postupci spadaju u red onih koji nas vra?aju unazad i nanose trajnu štetu – kaže ona.

Moralna vertikala

Ministar odbrane Aleksandar Vulin potvrdio je za „Novosti“ da ?e nekadašnji komandanti dobiti „svoju ulogu“ u vojnom školstvu.

– Uveli smo pravilo da najistaknutije starešine iz ratova koji su za nama dobiju prostor na Vojnoj akademiji i da drže predavanja kadetima, pa i sadašnjim generacijama oficira. To je na neki na?in ispravljanje nepravde koja im je naneta prethodnih godina – rekao je Vulin i dodao da ratni generali imaju mnogo toga važnog da prenesu mla?im kolegama.

Da li su ratni zlo?inci moralna vertikala ovog društva? (foto: Ron Haviv)

Sonja Biserko se pita kuda Srbija zapravo ide sa takvom politikom.

– Ovako se ispostavlja da su ti ratni zlo?inci neka moralna vertikala u ovom društvu i da ?e oni uticati na mlade kadrove u vojsci ili tamo gde budu radili kao predava?i – kaže ona.

Izvinjenja sa figom u džepu

Komentarišu?i to što se danas visoki državni funkcioneri poput ministara ili predsednika Republike javno susre?u sa osu?enim ratnim zlo?incima, Dubravka Stojanovi? isti?e da to dokazuje da su ranija izvinjenja bila samo formalna.

Mislim da su izvinjenja koja je upu?ivao Boris Tadi? bila izvinjenja sa, kako se kaže, figom u džepu i da je to bilo do te mere formalno da to niko nije ozbiljno shvatio. Sve drugo što se radilo, sve drugo što se govorilo pokazivalo je da nikakvog preokreta tu nema – kaže Stojanovi? dodaju?i da zato ovakvi procesi ne treba da iznena?uju nikoga jer sve ide „u najboljem pravcu za njih“

– Ja sam to pratila i kroz udžbenike istorije, mi smo u njima imali potpuni kontinuitet sa Miloševi?evim argumentima koji su do rata doveli. Prema tome, mislim da je ovo samo jedan jasan nastavak, naravno on je sada o?igledniji, to je sada jedan bljesak, jedan šamar – kaže Stojanovi?.

Aleksandra Bosni?: Širenje slike u kojoj se jedan narod ve?no doživljava kao žrtva

Sli?no misli i Bosni?, dodaju?i da osim u Srbiji i u regionu postoji problem sa istorijskim revizijama i isklju?ivostima.

– Kada se ovakve rehabilitacije i ovakvi postupci spoje sa onim što je znanje koje se godinama unazad plasira u?enicima osnovnih i srednjih škola, u smislu istorijskog znanja, kada se sve to spoji sa tvrdokornim vrednosnim stavovima koji su uglavnom predrasudni stavovi, a koji su vezani za isklju?ivu usmerenost ka o?uvanju etni?kog identiteta i za širenje slike u kojoj se jedan narod ve?no doživljava kao žrtva, onda dobijamo sintezu ne?ega što ne može da nas vodi, u smislu preobražaja, onakvom kakvom smo se nadali i kakvom se još uvek nadamo – kaže Bosni?.

Prst u oko susedima i EU

Dubravka Stojanovi? navodi da ovakvo ponašanje može izazvati dodatne probleme u ionako lošim odnosima sa susedima.

– Ovo je o?igledni pokazatelj da Srbija u tome ima neku podršku. Ona je podršku iznutra, od glasa?a, za tu vrstu politike uvek imala. To vidimo po rezultatima svih izbora. A ovo je, o?igledno, neka malo ja?a podrška sa strane, koja nas je osokolila da se svim susedima i Evropskoj uniji, kojoj tobož idemo, stavi prst u oko – zaklju?uje Stojanovi?.

Biserko kaže da je u pitanju negiranje svih vrednosti Evropske unije.

– To je jedna vrsta cinizma i ruganja svima onima koji su bili protiv rata i Evropi koja se tu sve ove godine zalagala za priklju?enje Srbije EU, njenim standardima, kriterijumima i vrednostima. Ovo sve što ?ini ova vlast zapravo je negiranje svega toga – rekla je Biserko.

Dalibor Stupar (VOICE)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Ekipa
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga