- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Nikola Aleksić pravosnažno osuđen zbog diskriminacije

Apelacioni sud u Novom Sadu osudio je direktora Ekološkog pokreta Novog Sada Nikolu Aleksića na kaznu od 100.000 dinara zbog diskriminacije koju je vršio protiv Stanka Krstina iz tog grada.

Pravosnažnom presudom Apelacionog suda potvrđeno je „da su Aleksić i Ekološki pokret u saopštenju od 7. oktobra 2014. godine i u predstavci od 19. decembra 2014. Podnetoj Uniji poslodavaca Srbije diskriminatorski postupali prema Krstinu, po osnovu njegove pripadnosti hrvatskoj nacionalnoj manjini“.

Apelacioni sud je doneo i odluku o zabrani Aleksiću i Ekološkom pokretu za „dalje činjenje i ponavljanje radnje diskriminacije prema Krstinu po osnovu njegove pripadnosti hrvatskoj nacionalnoj manjini i po bilo kom drugom osnovu“.

Za razliku od prvostepene odluke Višeg suda, koji je Nikolu Aleksića i Ekološki pokret obavezao da Krstinu po osnovu građanske parnice isplati iznos od 200.000 dinara zbog diskriminacije, Apelacioni sud je tu kaznu prepolovio. Aleksić je dužan da Krstinu isplati 100.000 dinara u roku od 15 dana.

Prethodno je Poverenica za zaštitu ravnopravnosti donela mišljenje u kojem je navela da je Aleksić diskriminisao Krstina jer je pripadnik hrvatske nacionalne manjine, tako što ga je optužio da radi za hrvatsku obaveštajnu službu, kao i da je po zadatku došao da “truje” građane Novog Sada, žene, decu, ali i golubove i pse.

Stanko Krstin je tada rekao da je po nacionalnosti Hrvat i dodao da ima sva prava kao građanin Srbije, jer je rođen u Srbiji, plaća i ispunjava sve svoje zakonske obaveze.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je dala preporuku Aleksiću da Krstinu uputi pismo izvinjenja, pozove na sastanak pripadnike Hrvatskog nacionalnog vijeća kako bi se informisao o njihovim nadležnostima i aktivnostima i da o tome obavesti Poverenicu.

Pošto to nije uradio, ona je donela rešenja o opomeni Aleksića i naložila mu da u roku od 30 dana postupi po prethodnoj preporuci. Pošto ni to nije učinio, poverenica je obavestila javnost o nepostupanju Nikole Aleksića po preporuci.

Hrvatsko nacionalno veće (HNV) zatražilo je prethodno od Poverenice za zaštitu ravnopravnosti u septembru prošle godiine da preduzme sve mere iz svojih nadležnosti u predmetu diskriminacije većnika HNV-a Stanka Krstina i pokrene sudski postupak za utvrđivanje diskriminacije.

Krstin je ranije izjavio da sve što mu se dešava od strane Nikole Aleksića i njegovih saradnika u stvari traje od 2008. godine, ali da ima saznanja da ga prate još od 2007, kada se iz Odžaka preselio u Novi Sad.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!