Niko nije dobio priznanje za doprinos pravu na pristup informacijama za organe vlasti

"Ugroženo pravo javnosti da zna i dramatično ponašanje vlasti prema novinarima"

28. sep 2017

Poverenik za informacije od javnog zna?aja i zaštitu podataka o li?nosti Rodoljub Šabi? ni ove godine, kao ni prošle, nije dodelio priznanje za najve?i doprinos pravu na pristup informacijama u kategoriji najviših organa vlasti.

Povodom Me?unarodnog dana prava javnosti da zna, dodeljene su nagrade za besprekoran informator o radu vojvo?anskom Sekretarijatu za obrazovanje, koji je ura?en na sedam jezika i dva pisma.

U kategoriji lokalne samouprave dodeljeno je priznanje opštini Ruma a Ministarstvo rudarstva i energetike nagra?ane je zbog Informatora o radu koji je obimniji, kako je Šabi? naveo, i od poverenikovog i koji je sa?injen besprekorno.

Poverenici za ravnopravnost dodeljena je nagrada za doprinos javnosti u kategoriji republi?kih organa, dok je Apelacioni sud dobio nagradu za rad u kategoriji pravosudnih organa.

Na obeležavanju Me?unarodnog dana prava javnosti da zna, Šabi? je rekao da postoji veliki broj zahteva za pristup informacijama koji je upu?en organima vlasti, a na koje organi ne odgovaraju te da isu ni odgovorili.

On je kazao da Vl?d?, ?ij? je z?konsk? ob?vez? d? prinudom obezbedi izvršenje rešenj? Poverenik?, nije to u?inil? ni u jednom od 61 slu??j?, k?d? je poverenik to od nje z?tr?žio.

Poverenik je rekao da se taj dan obeležava u okolnostima koje uopšte nisu sve?ane i istovremeno s? ovim skupom odvij?ju se protesti koje org?nizuju ?socij?cije medij?, udruženj? novin?r?, red?kcije i org?niz?cije civilnog sektor? s ciljem z?štite slobode medij? i slobode izr?ž?v?nj?.

Šabi? je ocenio da je ugroženo pravo javnosti da zna i ukazao na dramati?no ponašanje vlasti prema novinarima.

„Evidentn? su nim?lo poželjn?, nek?d dr?m?ti?n? deš?v?nj? u odnosu r?zli?itih struktur? vl?sti prem? novin?rim?. K?o poverenik ned?vno s?m mor?o j?vno izr?ziti z?brinutost i nez?dovoljstvo ?injenicom d? predst?vnici vl?sti re?guju oštro, besno, nepristojno, diskv?lifik?torski n? legitimno pr?vo novin?r? d? tr?ži inform?cije u posedu vl?sti“, rekao je Šabi?.

On je rekao da neki ljudi i organizacije dobro rade svoj posao i doprinose afirmaciji prava javnosti da zna te pohvalio nagra?ene.

Šef Misije OEBS-a Andre? Oricio pohvalio je institucije koje su dobile nagrade i rekao da OEBS želi da pomogne u unapre?enju transparentnosti rada državnih institucija.

On je kazao da je Zakon o slobodnom pristupu informacija zna?ajan alat u borbi protiv korupcije i da taj zakon od državnih organa iziskuje ve?u odgovornost.

Me?unarodni dan prava javnosti da zna ustanovljen je 28. septembra 2002. godine s ciljem da se promoviše pravo svake osobe da traži i dobije informacije koje u njeno ime drže organi vlasti i istovremeno razvija svoju li?nost i gradi sebe kao aktivnog u?esnika u razvoju društva i demokratskoj kontroli vlasti.

Obeležavanje tog dana u Beogradu org?nizovali su poverenik z? inform?cije od j?vnog zn???j? i z?štitu pod?t?k? o li?nosti, Misija OEBS u Srbiji, Ko?licije z? slobodu pristup? inform?cij?m?, Udruženj? novin?r? Srbije i Nez?visnog udruženj? novin?r? Srbije

Komisij? koja je odlu?ivala o nagradama ?ine predsednici novin?rskih udruženj? UNS-? i NUNS-?, predst?vnik ?k?demske z?jednice, predst?vnik Ko?licije NVO z? slobodu pristup? inform?cij?m? i poverenik.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Lovac
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga