- Autonomija - https://www.autonomija.info -

PSG: Nekažnjene laži lažnog predsednika

Pokret slobodnih gra?ana (PSG) odbacio je danas kao neta?ne i neutemeljene tvrdnje predsednika Srbije Aleksandra Vu?i?a da podatke o broju upisanih gra?ana u bira?ki spisak može izdati isklju?ivo Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Kako je naveo taj pokret, prema Zakonu o jedinstvenom bira?kom spisku taj posao poveren je ministarstvu nadležnom za poslove uprave, a deo bira?kog spiska za jedinice lokalne samouprave ažuriraju opštinska, odnosno gradska uprava, kao posao koji im poverava nadležno ministarstvo.

„Možda je Vu?i?eva skrivena želja da Nebojša (Stefanovi?) iz Beograda vodi i bira?ki spisak, ali za sada MUP ne samo da nije isklju?ivo nadležan, ve? nije uopšte nadležan za vo?enje bira?kih spiskova“, saopštio je PSG.

Pokret je naveo da su dokumenta kojima se dokazuju sumnjive promene u bira?kim spiskovima opština Vra?ar i Zvezdara informacije od javnog zna?aja koje su dostupne svima i da su izdata u skladu sa procedurom koju propisuju Zakon o jedinstvenom bira?kom spisku i Uputstvo za sprovo?enje zakona o jedinstvenom bira?kom spisku.

Dodaju da ta dokumenta predstavljaju i javnu ispravu, što zna?i da u pogledu njihove sadržine važi pretpostavka istinitosti.

„Vu?i?evo negiranje njihove istinitosti nije samo ?in pani?ne politi?ke borbe, ve? i otvoreno urušavanje i nipodaštavanje pravnog poretka države“, naveli su.

PSG je dodao da je tom izjavom predsednik Srbije poslao „nedvosmislenu poruku svim državnim službenicima da ?e biti proglašeni za lažove i državne neprijatelje kada izdaju javnu ispravu ?ija sadržina njemu li?no nije po volji“.

Pokret slobodnih gra?ana je ranije upozorio da je u poslednjih nekoliko meseci u beogradskoj opštini Vra?ar broj upisanih gra?ana u bira?ki spisak pove?an za oko 10 odsto, a u opštini Zvezdara još i više i da to pokazuje da se „dovode ljudi iz unutrašnjosti i partijski poslušnici koji treba da glasaju jer vlast nije uspela ovim zakr?enim gradom da ubedi gra?ane“.

(Autonomija/Beta) 

Podelite ovu stranicu!