- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Naučni skup Jugoslovenska ideja o i u muzici u Novom Sadu

Međunarodni naučni skup „Jugoslovenska ideja o i u muzici“, okupila je danas u Matici srpskoj u Novom Sadu više od 25 stručnjaka iz oblasti muzike i scenskog stvaralašva sa prostora bivše Jugoslavije, a glavne teme su jugoslovenska muzička scena, institucije i kulturne politike, muzički diskursi i akteri te scene.

Kako je za Betu rekao docent Akademije umetnosti u Novom Sadu i predstavnik Muzikološkog društva Srbije Nemanja Sovtić, u naučnoj zajednici je postojala velika potreba da se ovakvim naučnim skupom obeleži „vek od osnivanja prve jugoslovenske države Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, kada se na državnički način realizovala jugoslovenska ideja“.

„Ona je imala i svoju kulturnu i umetničku dimenziju, i naš cilj je bio da kritički razmotrimo tu jugoslovensku ideju o muzici i da iz interdisciplinarnog rakursa pogledamo šta je to sve što je ta ideja ostavila nama u nasleđe“, rekao je Softić.

Kako je objasnio, osim što je Jugoslavija bila država etničkih zajednica južnoslovenskih naroda na prostoru Zapadnog Balkana, ona je bila i mnogo više od toga.

„Ona je bila jedan san, dosta difuzan i raspršen, neusaglašen, i neka vrsta projekta, kako srpske političke kulture, tako i hrvatske, slovenačke i svih ostalih etničkih zajednica. Naravno, možemo reći da je u političkom smislu ona bila neuspešan projekat, ali često zaboravljamo u kojoj je meri bila emancipatorski projekat, u kojoj meri je ona doprinela oslobođenju i deprovincijalizaciji pojedinaca i kolektiva“, objasnio je on.

Kako je kazao, nakon njenog raspada, primetan je bio povratak „balkanističkoj i prilično inferiornoj mentalnoj mapi na ovom prostoru, dok je Jugoslavija kao takva predstavljala iskorak iz tog parohijalnog i zavičajnog uma koji je dominirao do njenog stvaranja“.

Što se tiče muzičkog i umetničkog odgovora na sva pitanja koja ideja jugoslovenstva postavlja i danas, bilo je potrebno istražiti sve ono što je realizovano u muzici, a da ima veze sa Jugoslavijom, pa je za potrebe konferencije predstavljena i publikacija pod istim nazivom, kojoj su doprinos dali naučnici iz zemalja bivše Jugoslavije.

Publikacija se bavi različitim periodima, od jugoslovenske ideje koja potiče iz 19. veka, pa do predratnog i posleratnog perioda.

„Svi oni koji su želeli da uzmu učešće na našem skupu, dali su svoj naučni doprinos i kroz ovu publikaciju“, objasnio je Softić.

Skup traje danas i sutra, a organizovali su ga Matica srpska i Muzikološko društvo Srbije.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!