NADEŽDA MILENKOVIĆ: Laža i parablamaža

Svi gledamo kroz prozor i svi lepo vidimo da voz stoji, ali nas vlast svejedno usrdno ubeđuje, ne samo da smo krenuli, nego i da jurimo najvećom brzinom ikada u modernoj istoriji jurenja

09. okt 2017

Godišnjicu svrgavanja Miloševi?evog režima ovih dana su više proslavljali svrgnuti nego oni koji su ga tog petog oktobra svrgavali. Ministar spoljnih poslova se ?ak i javno zahvalio jer, kako je rekao, on bez Petog oktobra ne bi nikada postao predsednik Miloševi?eve partije.

No, ako je Miloševi?evo manipulisanje javnoš?u dobro opisivao onaj tada aktuelni vic da on samo navu?e zavese na prozor kupea i ube?uje saputnike da je voz krenuo, za ovaj režim je potrebna naprednija verzija tog vica. Naime, on, režim, ne mora ni zavese da navla?i. Svi slobodno gledamo kroz prozor i svi lepo vidimo da voz stoji, ali nas vlast svejedno usrdno ube?uje, ne samo da smo krenuli, nego i da jurimo najve?om brzinom ikada u modernoj istoriji jurenja.

A pošto to, naravno, ne bi bilo mogu?e bez saslužuju?ih medija, vlastodržci i vlastopodržavaoci stalno zameraju onima malobrojnima koji, umesto da se kao i oni dive brzini i predelima kroz koje prolazimo dok stojimo, uporno ukazuju da se voz ne pomera sa perona. Standardna zamerka tim medijima je da su „jednostrani“ jer ne daju prostor drugoj strani. A ta druga strana je vlast. Koja ima sav ostali prostor. Na kojem, gle ?uda, tako?e nije mogu?e ni ?uti ni videti drugu stranu, odnosno one koji nisu obožavaoci vlasti.

Borbi za slobodu vlasti od slobodnih medija pridružila se i premijerka. Ona se požalila kako zna da je ?etvrtak onda kad ujutru dobije „negativan kliping“. Po toj logici i mi možemo re?i da znamo koliko je sati kad vidimo da se oni koji vode državu prvo obaveštavaju o tome – šta je ko pisao o njima! A ne, kao što bi trebalo, o tome šta se dešava u zemlji i svetu.

Za to vreme, ta?nije za sve preostalo vreme i sav preostali prostor, mediji naklonjeni vlasti izveštavaju – iz usta vlasti. Drugi izvori im ne trebaju. Štaviše, samo smetaju, ?ak toliko da je novoustoli?eni ?lan Upravnog odbora RTS-a javno poželeo „da se vrati Tito na pet minuta pa da policija išamara dokoli?are i nau?i ih redu“. Ina?e, dokoli?ari su oni koji javno izražavaju protest, o kojima javni servis svih gra?ana ni do sada nije bogzna kako izveštavao, a sad ?e o?ito i manje.

Ali, pošto projekat osloba?anja vlasti od nenaklonjenih medija ne daje željene rezultate, naklonjeni mediji poja?avaju svoj posao. Osim što prave nameštene ankete u kojima strana?ki aktivisti glume ili slu?ajne prolaznike koji glorifikuju vlast ili opozicionare koji ispadaju glupi u društvu, oni rade i na prepakivanju vesti. Ako je, na primer, otkazan sastanak, onda je vest da „Kolinda još dugo ne?e videti Vu?i?a“. Na stranu to što predsednicu Hrvatske oslovljavaju samo li?nim imenom (jeste zbog omalovažavanja ali omalovažavaju i muškarce pa su oni ipak Ta?i i Haradinaj, a ne Hašim i Ramuš) no, originalna vest je – da je sastanak odgodila predsednica Hrvatske (i to zbog verbalnih incidenata predsednika Srbije!) a ne obratno kako naslov sugeriše.

U prepakivanju vesti se ide toliko daleko da je mogu?e i da je devoj?ica povre?ena kad je na peša?kom prelazu naletela na policijski auto. Doduše, ta vest je kasnije ispravljena. Ali ne onako kako biste o?ekivali – da je ipak policijski auto naleteo na devoj?icu ve? u: Devoj?ica povre?ena kad je u blizini peša?kog prelaza naletela na policijski auto. Jer, ne samo da je ona nasrnula na automobil nego ni ne poštuje saobra?ajne propise.

A onda je mrmot zamotao ?okoladu. I voz je krenuo „svemirskom brzinom“.

(Peš?anik)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Lovac
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga