- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Miščević: Obaveza je većine da štiti prava manjina

Šefica Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji Tanja Miščević izjavila je danas da zaštitu prava nacionalnih manjina mora obezbediti većina, odnosno da je obaveza države da zaštiti prava svojih manjina.

Miščević je na konferenciji u Novom Sadu na kojoj se razmatrao Nacrt akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina ocenila da je Srbija do sada, i bez procesa pregovora za članstvo u EU, radila na dobar način.

„To je procena institucija koje ocenjuju da je ustavna i zakonodavna zaštita koja postoji u Srbiji za nivo zaštite prava nacionalnih manjina jedna od onih kojim se može Evropa pohvaliti“, kazala je Tanja Miščević.

Ona je dodala da izrada ovog posebnog akta proističe iz trećeg izveštaja Saveta Evrope u kome se daju preporuke za dalje unapređenje i implementaciju Ustava i svih propisa koji u ovom segmentu postoje.

Predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor istakao je da se bez promocije, zaštite, jačanja i unapređenja prava pripadnika nacionalnih zajednica ne može govoriti o demokratskom društvu, kao i da demokratija postoji tek uz zaštitu manjina.

On je dodao da je suština promocije, zaštite, unapređenja i očuvanja manjinskih prava učiniti pripadnike nacionalnih zajednica subjektima, a ne samo objektima političkog procesa.

„Kada se kod zapošljavanja u javnoj upravi mora voditi računa o odgovarajućoj zastupljenosti manjina, onda to znači da u Bačkoj Topoli mesto u upravi moraju naći i Mađari, i Slovaci, i Hrvati,  i Rusini i Crnogorci. I u Pančevu mesto u upravi moraju naći, srazmerno, i Makedonci, i Slovaci. I u Zrenjaninu pored Srba i Mađara,  i Romi i Albanci, i Rumuni“, objasnio je Pastor.

Prema njegovim rečima, postoji jaz između normativnog i stvarnog, te bi stoga Akcioni plan za pregovaranje poglavlja 23, kao i planirani set zakona, trebalo da ispune drugačijim sadržajem uloge većine i manjine – da razgrade, preformulišu jedan odnos tutorstva, koji postoji između većine i manjine.

„Zadatak je i Akcionog plana i zakonodavnog okvira da osnaže ulogu, vidljivost, dignitet pripadnika nacionalnih zajednica  i da postanu kredibilni subjekti u sferi javnih poslova. A zadatak je politike da izgradi poverenje, da dekonstruiše barem mali deo predrasuda, da tradicionalne uloge i pozicije većine i manjine, ispuni novim značenjima“, ocenio je predsednik Skupštine Vojvodine.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!