Ministri EU će razmotriti mere za suzbijanje ruske propagande u Srbiji i regionu

"Sve jače propagandno delovanje Rusije posebno se uočava u medijima, ali i izjavama domaćih i stranih zvaničnika"

26. okt 2017

Šefovi diplomatija Evropske unije ?e razmotriti predloge za suzbijanje „sve napadnijeg nastojanja spoljnih ?inilaca da šire dezinformacije, propagandu i nevericu u EU“ posebno u Srbiji i na Zapadnom Balkanu, na temelju zahteva osam ?lanica EU, potvrdili su zvani?nici EU za agenciju Beta.

Zvani?nici EU su naveli da bi to trebalo da bude tema zasedanja ministara spoljnih poslova EU, posve?enog spoljnoj, bezbednosnoj i odbrambenoj politici Unije, polovinom novembra, a kao glavni izvor te propagande se vidi Rusija.

Na pitanje kakvo to sve ja?e propagandno delovanje Rusije na istoku Evrope, Zapadnom Balkanu i u Srbiji prepoznaje EU, odgovor izvora u Briselu je bio da se to posebno uo?ava u medijima, ali i izjavama doma?ih i stranih zvani?nika.

Ministarska rasprava ?e uslediti na temelju zahteva osam ?lanica EU da se znatno snažnijim, savremenim visoko-tehnološkim i dodatnim nov?anim sredstvima oja?a ve? postoje?e delovanje radne grupe Stratkom u Evropskoj službi za spoljne poslove (EEAS), koja je pre dve godine osnovana s ciljem da „razotkriva i potire neistine o EU, koje, kako EU veruje, širi Rusija“.

U pismu ?elnici EEAS Federiki Mogerini, u koje je imala uvida agencija Beta, šefovi diplomatija Hrvatske, ?eške, Letonije, Litvanije, Poljske, Rumunije, Švedske i Velike Britanije navode da se „u ovim vremenima punim izazova, širenje dezinformacija i propagande sprovodi veštije i snažnije nego ikad dosad“.

„Mi vidimo nastojanja spoljnih ?inilaca da izazovu nepoverenje i nezadovoljstvo prema demokratskom poretku, da uvreže nevericu u Evropsku uniju, zajednicu s obe strane Atlantika i naše partnere, kao i da oslabe naše jedinstvo“, kažu ministri osam zemalja Unije.

Oni navode da je u odgovor na taj izazov i slede?i odluke vo?a Evropske unije iz marta 2015, s vašom podrškom EEAS po?ela da radi Isto?na radna grupa EU za strateške komunikacije (ESTF)-Stratkom“.

„Otad je Stratkom ostvarila zna?ajan napredak u beleženju i iznošenju na videlo dezinformacija, uz istovremeno pomaganje objavljivanju pozitivnih poruka EU i doprinosa unapre?ivanju njenih politika u isto?nom susedstvu“, navodi se u pismu.

Ministri osam zemalja su ocenili da danas „suo?eni s nesmanjenom kampanjom dezinformacija tre?e strane i saglasno odlukama Evropskog saveta“, hitno treba da se oja?aju kapaciteti EU Stratkoma, uklju?uju?i uspešnu Isto?nu radnu grupu EU za strategijske komunikacije, kao i radne grupe Stratkom za Jug i Zapadni Balkan.

Oni su naveli da se tim Stratkom radnim grupama u tom cilju mora obezbediti „primereno, postojano i nezavisno finansiranje“.

Imaju?i u vidu izazove ovim telima se mora zajam?iti da ?e „mo?i da raspolažu snažnijim sredstvima i inovativnim tehnologijama, poput medijskih analiza, procena pretnji i oru?a megapodataka“, navodi se u pismu.

Tako?e je zatraženo da se radne grupe Stratkom snažnije ugrade u strukturu Evropske službe za spoljno delovanje, kao i da ?lanice EU imaju u?estali uvid u njihov rad i delotvornost.

Hrvatski Ve?ernji list javio je da je Rusija na taj zahtev Hrvatske i još sedam ?lanica EU reagovala posredstvom svoje ambasade u Zagrebu da Moskva izražava žaljenje „zbog takvog smera hrvatske strane u vreme aktivizacije bilateralne saradnje i nakon pozitivnih rezultata službene posete hrvatske predsednice Rusiji“.

Hrvatsko ministarstvo spoljnih poslova je navelo je da se Hrvatska unutar EU zalaže za politi?ki angažman s državama jugoisto?ne Evrope, kao i šireg EU susedstva, uklju?uju?i bezbednost.

Ve?ernji list je preneo i ocenu neimenovanih diplomata da takvim ponašanjem Hrvatska šalje lošu poruku, jer u trenutku kad se pokušavaju posti?i bolji odnosi s Moskvom, tajno svrstavanje protiv Rusije navodi na zaklju?ke da Zagreb ima dve spoljne politike – jednu, koju sprovodi predsednica, i drugu, koju sprovodi Vlada, kao i da se pokazuje kao neverodostojan sagovornik.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Podešavanje
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga