Minić (TS): Vlastima odgovara v.d. stanje

"V.d. stanje odgovara vlastima jer su vršioci dužnosti svesni da su lako zamenljivi i da im položaj zavisi od volje onoga ko ih je postavio"

29. sep 2017

Predstavnik organizacije Transparentnost Srbija (TS) Zlatko Mini? izjavio je danas da vlastima odgovara da se državni službenici u „v.d. stanju“ nalaze na položaju, jer su vršioci dužnosti svesni da su lako zamenljivi i da im položaj zavisi od volje onoga ko ih je postavio.

Mini? je agenciji Beta rekao da je poslednjih meseci „Službeni glasnik“ pun odluka o postavljenjima na dužnost v.d. direktora, zamenika direktora i pomo?nika direktora uprava, direkcija, pomo?nika ministara, dodavši da je re? o državnim službenicima na položaju za koje zakon propisuje obavezu raspisivanja javnog ili internog konkursa.

On je rekao da Vlada Srbije nastavlja decenijsku tradiciju održavanja „v.d. stanja“ gde god je to mogu?e i što je duže mogu?e.

Mini? je podsetio da je TS u nedavno objavljenom istraživanju o javnim preduze?ima ukazao na niz kršenja zakona, me?u kojima su mnogobrojna u vezi s trajanjem mandata vršioca dužnosti direktora.

„Vlada, me?utim, redovno koristi mogu?nost koju joj daje zakon da bez javnog konkursa, na šest meseci postavi vršioca dužnosti, kao i mogu?nost da se status vršioca dužnosti potom produži za još tri meseca“, rekao je Mini?.

Prema njegovim re?ima, to „produženje“ dozvoljeno je samo ukoliko nije okon?an konkurs koji bi morao da bude raspisan 30 dana po postavljenju v.d.

“ ‘V.d. stanje’ odgovara vlastima jer su vršioci dužnosti svesni da su lako zamenljivi i da im položaj zavisi od volje onoga ko ih je postavio. Zbog toga su naj?eš?e slabe institucije i organi kojima oni upravljaju“, kazao je Mini?.

Transparentnost Srbija je proletos predstavila istraživanje po kojem je od oktobra 2016. do marta 2017. imenovano 317 službenika na položaju – od toga samo 10 na konkursima.

Od tih 307 vršilaca dužnosti, u 43 slu?aja su imenovani prvi put na šest meseci, a u 224 slu?aja su ponovo postavljeni na još tri meseca.

Po poslednjim Vladinim podacima, od ukupno 346 položaja u državnoj upravi, 91 je popunjen na konkursu.

„Sama imenovanja v.d. ‘pokrivena’ su zakonom. Nema, me?utim, istraživanja u koliko slu?ajeva su vršioci dužnosti ostajali u tom statusu duže od dozvoljenog roka, odnosno u koliko su slu?ajeva direktno kršene zakonske odredbe“, rekao je Mini?.

(Beta, foto: Medija centar Beograd)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Lovac
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga