Mićunović: Nove vlasti zaboravom 5. oktobara žele da ponište deo prošlosti

"Akter 5. oktobra je bio narod"

05. okt 2017

Prvi predsednik Demokratske stranke, jedan od lidera Demokratske opozicije Srbije (DOS) i aktivni u?esnik petooktobarskih promena 2000. godine u Srbiji Dragoljub Mi?unovi? izjavio je da nove vlasti zaboravom 5. oktobara žele da ponište deo svoje prošlosti i zna?aj koji je taj dan imao.

„Akter 5. oktobra nije bilo ni inostranstvo, nije ni isklju?ivo nekoliko lidera DOS-a, to je bila stvar naroda„, rekao je Mi?unovi? za nedeljnik „Novi magazin“.

Na pitanje šta je moglo 6. oktobra da se druga?ije uradi, Mi?unovi? je rekao da nije trebalo da DOS na saveznom nivou traži koalicionog partnera u Crnoj Gori ve? odmah da raspiše nove izbore na svim nivoima.

„Drugo, mislim da smo olako dopustili trajanje ‘prelazne’ republi?ke vlade sa socijalistima, koji su sa?uvali svoje kadrove i sve što su uzurpirali“, rekao je Mi?unovi? i dodao da ne treba zaboraviti i da skoro niko u DOS-u nije imao iskustva u vlasti, a dobili su je na dlanu kao nepoznatu mašinu.

„Olako smo i brzo prepustili raznim me?unarodnim ekspertima mnoge ingerencije. Neki od njih imali su i svoje interese i zato su nas i ubrzavali, a pored toga nisu dobro ni znali stanje stvari u samoj zemlji. Nije bilo dubljih istraživanja o tome šta je uništeno, šta je ostalo, šta se može prodati, šta se ne sme prodati, nismo napravili popis privrede“, rekao je Mi?unovi?.

Prema njegovim re?ima, i „ljudski faktor“ je uticao.

„U koaliciji sa 18 stranaka nastala je borba za što bolju poziciju, pa su i male stranke, koje su se tu našle samo zbog toga što su bile protiv Miloševi?evog režima, dobile zna?ajan deo kola?a. Pošto nije bilo normalnog regulatora vlasti, a i sujete su proradile, vrlo brzo je došlo do sukoba“, kazao je Mi?unovi?.

Govore?i o Kosovu, Mi?unovi? je rekao da je jedino mogu?e u ovom trenutku da se jedna me?unarodna konferencija pozabavi tim problemom i da ugovor, dogovor koji se napravi na toj konferenciji bude neko vreme pod me?unarodnom prismotrom i me?unarodnom garancijom.

„Mi moramo obezbediti ne samo poštovanje ljudskih prava i sloboda ve? i imovinska i druga jednaka prava gra?ana Kosova. To zna?i da i Srbi tamo moraju biti zašti?eni, a ne samo da budu meta za ulov“, rekao je Mi?unovi?.

Prema njegovi re?ima, bez obzira na diplomatska priznanja koja mogu i izostati, moraju se uspostaviti normalni trgovinske odnosi da se spre?i ogroman šverc raznih stvari koje danas prelaze preko te granice.

On je dodao da se na Kosovu moraju stvoriti elementarne pretpostavke pravne države.

„Bilo bi veoma zna?ajno da u tome u?estvuju Ujedinjene nacije, pošto su one nosilac protektorata nad Kosovom i, naravno, mora biti uklju?ena Evropa. To što oni odlu?e treba prihvatiti i zaštititi ono što je važno nekom vrstom kulturne autonomije – sakralne spomenike, imovinu. Posle toga možemo smatrati da je pri?a sa sporom oko suvereniteta završena“, rekao je Mi?unovi?.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Lovac
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga