Mediji: Izbori označili kraj posleratne Nemačke

"Milioni birača koji su dali svoj glas AfD-u uskoro će konstatovati da su svoj glasački listić mogli odmah da bace i u kantu za smeće"

25. sep 2017

Dan posle izbora u Nema?koj mediji pišu isklju?ivo o usponu desni?ara koji ?e „promeniti Nema?ku“ i navode da „sve ukazuje da ?e biti formirana Jamajka koalicija“, ali da ni ona nije nesporna, prenosi danas Doj?e vele u pregledu štampe pod naslovom „Kraj posleratne Nema?ke“.

„Gubitnik izbora se zove Angela Merkel“, piše Švebiše cajtung. „Kancelaraka je odgovorna za neo?ekivano loš izborni rezultat koji ?e kako u Nema?koj, tako i u inostranstvu izazvati nemir ili zadovoljstvo – zavisno od politi?ke orijentacije. SPD je na dnu i mora u opoziciju ako u narednim decenijama želi da ponovo ima neku ulogu na saveznom nivou“, dodaje list.

List piše i da sve ukazuje da ?e Nema?ka dobiti Jamajka koaliciju koja nije nesporna – zbog neslaganja izme?u Liberala (žutih) i Zelenih i dodaje da ?e pregovori pokazati da li obe strane imaju dovoljno državni?ke supstance da u ovoj teškoj situaciji urade ono što je neophodno.

„Kako se sada ophoditi sa trijumfalnim pobednikom izbora – Alternativom za Nema?ku? U Berlinu je raširen stav da se populistima u parlamentu treba suprotstaviti opušteno i jasnim držanjem. To u osnovi nije loše, ali – ispostavilo se da AfD nije uradila ništa konstruktivno u paralmentima saveznih pokrajina u kojima je poslednjih godina osvojila mandate. O?igledno da njenim bira?ima to nimalo ne smeta. To zna?i da jasno držanje nije dovoljno. Potrebno je na?i konkretna politi?ka rešenja – i to za mnoge teme kojima je AfD poentirala bodove u izbornoj kampanji“, navodi Švebiše.

Berliner cajtung piše da ovi izbori menjaju Nema?ku, ali ne njenu ulogu u svetu, jer ?e uprkos svemu Angela Merkel ostati kancelarka, ve? mogu promeniti njenu reputaciju.

„Nekim našim susedima je sigurno krajnje neprijatno što 70 godina nakon završetka rata i desni radikali kreiraju politiku u Rajhstagu u Berlinu u kojem je sada sedište Bundestaga“, dodaje list.

Ovi izbori ?e promeniti našu zemlju – moramo da se bavimo ?injenicom da je ovaj put druga?iji od svega u prethodnih 27 godina od ponovnog ujedinjenja kada je samo po koji bira?, više iz protesta nego iz uverenja, svoj glas davao desni?arskim politi?arima. Sada ih ima mnogo, to su naši susedi, kolege, naši poznanici. AfD je tre?a najja?a partija. U nekoj ulici sa stotinu bira?a, više od 13 komšija se opredelilo za nazadnu, delimi?no otvoreno desni?arsku stranku. Statisti?ki gledano, a u stvarnosti, bira?i AfD su uglavnom na istoku Nema?ke, navodi berlinski list.

Vestdoj?e cajtung piše da detaljnija analiza izbornog rezultata otkriva još nešto – iluziju uspešnog unutrašnjeg spajanja Nema?ke.

„Dvadeset i sedam odsto muškaraca iz Isto?ne Nema?ke izabralo je AfD jer se stalno osec?aju uskra?enim. Politika kona?no mora time da se bavi. Jer, 27 godina nakon ujedinjenja Nema?ke, na zapadu zemlje nestaje strpljenje i spremnost da se na štetu sopstvene infrastrukture i investicija nastavi sa pla?anjem alimentacije isto?nim pokrajinama ?ije stanovništvo izgleda ima problem sa tim da shvati ko se 1990. pridružio ?ijem sistemu vrednosti“, dodaje list.

„Milioni bira?a koji su dali svoj glas AfD-u uskoro ?e konstatovati da su svoj glasa?ki listic? mogli odmah da bace i u kantu za sme?e. S vremena na vreme otvoreno rasisti?ki i ekstremno desni?arski personal koji se sa ?lanskom kartom AfD sliva u Bundestag – tamo ?e propasti. AfD je u celini potpuno nesposobna da se razvija u uglednu predstavnicu konzervativnih snaga. Njihovi poslanici nisu ništa više nego loše društvo i vrlo brzo, i pored o?ekivanih skandala, više ne?e biti tako primetni, piše Vestdoj?e cajtung.

Špigel na svom portalu piše da se ne treba brinuti ni uzbu?ivati.

„Nemojte da brinete! Zašto se uzbu?ujete? Angela Merkel ostaje kancelarka, bar to je za sada jasno. Sve ?e to ona na miru i razumno srediti“, piše Špigel. I onih 13 odsto što su za AfD, nije tako strašno… Za razliku od naših evropskih suseda, kod nas u parlamentu nije bilo desni?arskih populista – sad su tu. Nema?ka je jednostavno postala normalna, dodaje se.

Ali AfD nije normalna partija. U njenim redovima, ?ak i na vrhu, postoje i oni koji otvoreno flertuju sa ekstremisti?kim pozicijama, koji vole da se se?aju agresorskog rata Vermahta, koji žele da umanje Holokaust i ukinu se?anje na njega. I takvi ljudi ?e uskoro biti u nema?kom Bundestagu. Ne, ovo je više od svakodnevnog evropskog desnog populizma. To je napad na našu liberalnu demokratiju. Druge stranke u Bundestagu moraju braniti tu demokratiju i naše društvo u celini – to je njihov glavni zadatak u naredne ?etiri godine, prenosi Doj?e vele.

U tekstu se dodaje da je poslednjih godina Nema?ka živela „u abnormalnom stanju za koje je odgovorna šefica CDU i kancelarka Angela Merkel“. Ona je izbacivanjem svih konzervativnih pozicija iz svoje partije stvorila prostor na desnom rubu, nezadovoljne konzervativce poslala u ruke desni?arskih populista a usvajanjem socijaldemokratskih tema dovela do toga da socijaldemokrate presuše na samo nešto više od 20 procenata.

Angela Merkel voli da kaže da rado rešava probleme. Pored problema sa Donaldom Trampom, Vladimirom Putinom, evrom, klimatskim promenama i nuklearnom pretnjom Severne Koreje sada pred sobom ima još jedan, ne manje komplikovan problem – organizaciju Jamajka koalicije, dodaje list.

Frankfurter algemajne cajtung piše da odgovor na pitanje „u ?emu su drugi pogrešili, koliko su oni doprineli tome što je AfD postala tako jaka“ ne?e tražiti samo istori?ari „jer, tek sada sve po?inje“. „Zar nije ova stranka popunila praznine? Na primer, neke partije imaju u svom imenu re?i nema?ki i hrišc?anin – ali samo tamo. Izrazi nacionalni ili konzervativni gotovo su proglašeni anomalijom kojom treba da se bavi Službu za zaštitu ustava. O?igledno da svaka prazna fraza iz AfD smiruje neke ?ežnje“, dodaje list.

Diseldorfski Rajniše post najdramati?niji je u oceni: „24. septembar 2017. datum koji ozna?ava kraj umerene posleratne Nema?ke u kojoj je vladao konsenzus. Zemlja skre?e udesno“, dodaje Doj?e vele.

(Beta) 

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Lovac
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga