- Autonomija - https://www.autonomija.info -

MARTA LEMPART: Val neofašizma valja se Poljskom

Ugledna aktivistica za ljudska prava Marta Lempart u intervjuu za Radio Slobodna Europa (RSE) ocjenjuje da su aktivisti i nevladin sektor u Poljskoj „razo?arani ponašanjem Europske unije“, jer Unija „kupuje laži i pristaje na ono što radi naša vlada“, dok istodobno „Katoli?ka crkva podržava neonacisti?ki i neofašisti?ki pokret u Poljskoj“.

Lempart: Imamo neonacizam i neofašizam koji se uvijek vukao nekako po strani, ali sada imamo vladu sastavljenu od populista i desni?ara koja to podržava, dopušta i poti?e. Ovi marševi nisu bili samo u Varšavi, ve? i u drugim gradovima širom Poljske.

U Vroclavu smo mi blokirali neonacisti?ki marš s porukom „ovdje po?inje granica pristojnosti“. No, ministar unutarnjih poslova je izjavio da je ponosan na baklje, skandiranja, postere koji su se mogli vidjeti. Zna?i vlada to poti?e, a lokalne vlasti od toga okre?u glavu što je vrlo, vrlo zabrinjavaju?e.

Sada se više nemamo kome obratiti radi onoga što se doga?a u zemlji. Zbog toga se ovdje u Vroclavu, ali i u Varšavi, 12 žena se odlu?ilo blokirati marš neonacista, jer nijedna žalba lokalnim vlastima da ne dopuste marš nije razmatrana, iako su neonacisti?ki i neofašisti?ki skupovi zabranjeni po poljskom Ustavu i zakonima.

No, lokalne vlasti se pretvaraju da ne vide što se doga?a i nisu spremni zabraniti takva okupljanja, pa i onda kada se koriste vatrene baklje i opasni materijali. Policajci samo okrenu glavu na drugu stranu, pa i ako vide nekoga da je po?inio kriminalno djelo tijekom marša. Mi nemamo podršku vlasti.

Razumijem, radi se o desni?arskoj i populisti?koj vladi, ali i na lokalnim razinama gdje na vlasti nisu desni?ari i populisti, vlasti se plaše reagirati i zabraniti neonacisti?ke skupove. Kao gra?anima nam nije preostalo ništa drugo ve? da ih blokiramo kontraprosvjedom i u Varšavi i u Vroclavu.

To nije nešto što smo željeli, ali gra?anski neposluh nam je sada posljednje oružje kojim raspolažemo. Poljski neonacisti žele od Poljske napraviti središte europskog neonacizma i neofašizma. Zato su im na skup došli istomišljenici iz cijele Europe, a oni su bili ponosni zbog toga.

RSE: Kakva je uloga Katoli?ke crkve, jer se tijekom subotnjeg marša uzvikivalo „Katoli?ka, ne sekularna Poljska“?

Lempart: To je zbog Katoli?ke crkve koja dopušta, pa i poti?e, jednako kao i vlada neofašizam. Uo?i marša dogodio se jedan incident. Tijekom mise u crkvi jedna žena je nosila natpis o tome da je rasizam zlo i grijeh što je svojedobno rekao papa Ivan Pavao II. Potjerana je, mlatili su je i udaljili iz crkve vjernici koji su bili na misi. Sve?enik nije prestao držati misu dok su ženu tukli, ve? je pozdravio i blagoslovio održavanje predstoje?eg neonacisti?kog i neofašisti?kog marša u Varšavi.

Dakle, Katoli?ka crkva prili?no podržava i odobrava neonacisti?ki i neofašisti?ki pokret u Poljskoj.

RSE: Kako Vi vidite medije u svojoj zemlji. Kako su oni izvještavali s neonacisti?kog marša, kao i antiprosvjeda?

Lempart: O tim doga?ajima se izvještavalo, no u državnim medijima su se mogle ?uti samo laži o maršu, a akcent je bio na tome da je to bio dan sre?e i okupljanja obitelji. Nije bilo informacija o tome kakvi su se natpisi pojavljivali na prosvjedu, poput onih „Bijela Europa, Europa mora biti bijela“ i „Molimo za islamski holokaust“. Nisu se mogla ?uti užasna, užasna skandiranja. Bila je to totalna državna medijska propaganda. No, drugi mediji, posebno oni nezavisni su o svemu izvještavali vrlo opširno.

Ljudi žele saznati što se doga?a, mnogi su preplašeni i nervozni. O tome se govori. I naravno, važno je da ljudi vide što se doga?a, da je to loše, jer se nešto takvo i ranije doga?alo u Poljskoj. No, to se sada širi poput bolesti i mnogo je ve?e nego je nekada bilo i zato je važno što nezavisni mediji nisu okrenuli od toga glavu, izvještavaju o svemu, govore što se doga?a.

RSE: Da li ste kao Poljakinja preplašeni zbog ovoga što se doga?a u zemlji. Kakva ?e biti budu?nosti mladih generacija u Poljskoj?

Lempart: Mi radimo sve kako bi zaustavili neonaciste. No nema ni vlade, ni lokalne vlasti, ni policije, ni Katoli?ke crkve koja bi to u?inila. Nema onih koji bi vidjeli opasnost od ovog vala neonacizma i neofašizma, no nadamo se da ?emo mi pobijediti. Barem moramo to pokušati.

Ima jedna poljska tradicija – dobiti ono što je nemogu?e u odre?enim okolnostima. Na dugi rok ipak ?emo mi pobijediti. To nam je uvijek polazilo za rukom. Nikada nismo odustali. Vjerujem da ?emo poništiti ovo što se sada doga?a i da ?emo imati mnogo bolju zemlju od ove današnje.

RSE: Bili ste liderica pokreta poljskih žena koje su svojedobno prosvjedovale protiv pokušaja vlasti da ograni?i prava žena da odlu?uju o svom tijelu. Pokazali ste kako se bori za ljudska prava. Da li ste danas optimisti?na ili pesimisti?na u pogledu prava žena u Poljskoj?

Lempart: Trenuta?no sam pesimisti?na jer se loše stvari sve više dešavaju. Sada imamo takozvani slu?aj Ustavnog suda kojeg, zapravo, više nemamo. Slijedit ?e novi napad na naša reproduktivna prava. Pokušat ?e zabraniti abortus. Moramo se pripremiti za tu borbu. No, doga?a se još mnogo toga.

Nedavno je policija pretresla urede nevladinih organizacija koje se bave pravima žena, te oduzela kompjutere. To je bilo dan nakon godišnjice obilježavanja prošlogodišnjih prosvjeda. Oni nas žele prestrašiti. Bilo je još takvih stvari, no mi smo i dalje jedna organizirana snaga i najmanje što možemo je zaustaviti neofašiste. Uostalom pred 60.000 onih koji su u Varšavi marširali bilo je 12 žena.

RSE: Odgovor Europske unije prema službenoj Varšavi nije sasvim odre?en. Bruxelles poziva na dijalog, ali poljska vlada na njega ne odgovara. Što uraditi?

Lempart: Vrlo smo razo?arani ponašanjem EU i kako ona kupuje laži i pristaje na ono što radi naša vlada. Uvjereni smo da to nije vlada koja treba uživati povjerenje Unije. Europske institucije ne bi trebale tu vladu više tretirati kao ravnopravnog partnera. Imamo osje?aj da smo prepušteni sami sebi, da nas europske institucije više ne podržavaju.

Prošlo je previše vremena, a ljudi ostaju bez posla, zatvarani su i sve se to doga?a na dnevnoj bazi, a Europa i dalje razmišlja i još je „zabrinuta“ s onim što se doga?a u Poljskoj.

(Mirjana Rakela, Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!