- Autonomija - https://www.autonomija.info -

MARINIKA TEPIĆ: Seksualno obrazovanje u 66 vojvođanskih škola

Program „Zdravstveno vaspitanje o reproduktivnom zdravlju”, koji je lane kao pilot-projekat proveden u deset obrazovnih ustanova u APV, ove će godine biti realizovan u čak 66 vojvođanskih srednjih škola koje su se same prijavile na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu.

– Mnogo je sad više škola, mnogo više odeljenja i mnogo više đaka – kaže za „Dnevnik” pokrajinska sekretarka za sport i omladinu Marinika Tepić. – Od 45 gradova i opština u Vojvodini, projektom će biti obuhvaćeno njih 35. Ako se pri tome još ima u vidu činjenica da u pet vojvođanskih opština ni nema srednje škole, teritorijalna pokrivenost je zaista reprezentativna, a biće velik i obuhvat đaka, jer su se prijavile i škole sa skoro 450 srednjoškolaca.

Nastava će pokriti učenike drugih razreda srednje škole i sa njima će raditi ukupno 78 edukatora, od kojih je 63 već zaposleno u školama, kao profesori biologije, psiholozi, pedagozi, dok preostalih 15 dolazi sa biroa za zapošljavanje i mesečno će za taj angažman dobijati po 20.000 dinara uz plaćene sve pripadajuće poreze i doprinose.

– Svaka je škola predlagala edukatore u skladu sa konkursnim uslovima, a to su mogli biti lekari, pedagozi, psiholozi, biolozi, andragozi… Smatrali smo da je dobro da predavači budu ljudi koji već imaju fakultetska znanja iz predmetne oblasti a koja samo treba dopuniti, odnosno prilagoditi onim sadržajima koje smo mi predvideli u okviru programa. U tom smislu edukatori će proći obuku koje će držati članovi i članice naše Stručne radne grupe i Institut za javno zdravlje Vojvodine.

Programom će biti obuhvaćeni samo učenici drugih razreda srednjih škola, jer je procenjeno da je taj uzrast najprimereniji.

– Prvi razred nije pogodan jer su srednjoškolci tek došli iz raznih osnovnih škola u novu sredinu i još uvek se nedovoljno poznaju da bi mogli otvoreno da pričaju o nekim svojim dilemama, nedoumicama… S druge strane, kada govorimo o trećoj godini i maturantima, tada je već pomalo dockan za ovu vrstu edukacije. Istina, stručnjaci odavno ukazuju na to da bi bilo najbolje kada bi se o reproduktivnom zdravlju, naravno kroz uzrastu primerene sadržaje, učilo još u osnovnoj školi – neke važne detalje, poput higijene polnih organa, valjalo bi naučiti još u vrtiću – ali u ovom trenutku nije realno da takav program zaživi na tom obrazovnom nivou.

Kada je u pitanju priručnik, po kome se realizuje program, on je neznatno modifikovani, učinjen još pitkijim i razumljivijim, jer je procenjeno da je nužno pojasniti neke detalje koji su u prvoj verziji možda bili suviše stručno dati. Takođe je obogaćen novim ilustracijama, zanimljivijim, modernijim, atraktivnijim, a sastavni deo priručnika postao je i rečnik o reproduktivnom zdravlju.

– Priručnik je višeslojan, sveobuhvatan, sadrži sve onim što muči adolescente koji su u tom dobu skloniji da se poveravaju jedni drugima nego roditeljima i da jedni s drugima dele informacije, koje su, nažalost, često pogrešne. Stoga se pokazalo da su ovakvi sadržaji itekako poželjni u školama. Uostalom, rezultati anonimne ankete, koja je obuhvatila 950 učenika iz pomenutih deset škola obuhvaćenih pilot-projektom, pokazali su da je znanje o seksualnom zdravlju značajno povećano kod đaka koji su učestvovali u programu u odnosu na one koji nisu. Ilustracije radi, tačan odgovor na pitanje o urednom menstrualnom ciklusu ranije je dalo svega 16 odsto učenika a posle programa – njih skoro 60 odsto.

Pokrajinska sekretarka za sport i omladinu pri tome podseća na činjenicu da ni prošle godine u pomenutih deset škola niko nije na silu uvodio nastavu „Zdravstveno vaspitanje o reproduktivnom zdravlju”.

– Prvo su bili anketirani đaci, potom njihovi roditelji, i tek kada smo dobili potvrdne odgovore razgovarali smo sa školskim odborima, koji su donosili odluku da li njihova škola želi da uđe u ovaj projekat ili ne. Na kraju, niko ni od đaka nije bio primoravan, oni koji su želeli da slušaju predavanja – slušali su, a koji nisu želeli – nisu. Ali prema našim saznanjima, osim u retkim slučajevima, gotovo po pravilu se za svaki čas tražila “stolica više”. Nažalost, u samom početku su pojedine desničarske organizacije napale program, ali da smo na pravom putu svedoči i sama činjenica da ove godine imamo čak sedam puta veće interesovanje za učešće u projektu, pri čemu ga nismo mi nudili školama već su se one same prijavile na konkurs.

Marinika Tepić navodi da nije, kako se često pogrešno misli, fokus programa samo na zaštiti od neželjenih trudnoća i polnih bolesti, već se obrađuje još niz tema koje tište srednjoškolce, tinejyere, kako sa zdravstvenog tako i sa psihološkog i pedagoškog aspekta, poput prijateljstva, ljubomore, nasilja…

– Kada kažete “reproduktivno zdravlje”, prvo pomislite na žene, odnosno na učenice koje se pojavljuju u školi sa stomacima do zuba. Ali naravno da nisu samo devojčice te koje treba da brinu o reproduktivnom zdravlju, moramo voditi računa i o našim dečacima, našim momcima, da ne stignu kod urologa tek kada zapate neku strašnu infekciju koja ih može koštati i poroda a u nekim slučajevima i života – navodi sagovornica „Dnevnika”. – U svakom slučaju, ne stoje primedbe da je uvođenje novog predmeta “presukopo” u ovo vreme štedlje, jer je reč o ulaganju u prevenciju, a to je najeftinija investicija za neko društvo. Jer su posledice: neželjene trudnoće, posledice neželjenih trudnoća, sterilitet, urološke infekcije, urološka obolenja… neuporedivo skuplje.

(Miroslav Stajić, Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!