- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Majić: U uređenom društvu vlast ne kritikuje odluke suda

U ure?enom društvu ne bi smelo da se doga?a da predstavnici vlasti otvoreno kritikuju odluke sudova, ocenio je sudija Apelacionog suda Miodrag Maji? za Televiziju N1.

Prema njegovim re?ima, politika ne upravlja potpuno pravosu?em, ali upravlja njegovim „suviše krupnim delom i ako se to nastavi na taj na?in ne?emo mo?i da govorimo da imamo nezavisno pravosu?e“.

“Nikad ne izgleda dobro kada predsednik države ili predstavnici vlasti nekoga nazivaju kriminalcem, pogotovo dok je slu?aj u postupku – to nije sfera u koju bilo ko iz izvršne vlasti treba da se upli?e”, rekao je Maji? komentarišu?i reakcije predstavnika vlasti na presudu Miroslavu Miškovi?u i izjavu predsednika Srbije „neka vam tajkuni vode državu“.

„To ne zvu?i ni malo dobro, kao ni druge vrste sli?nih pokli?a. U ure?enom društvu to ne bi smelo da se doga?a, ne zato što to ja kažem ve? je to standard razvijenog sveta. U puno slu?ajeva je to i pisano pravilo, ne samo nepisano”, kazao je Maji?.

Dodao je da je jedna od osnovnih preporuka Komiteta ministara Saveta Evrope je da se ne ?ine takve stvari, da se predstavnici vlasti suzdrže od komentarisanja odluka, jedini njihov komentar može da bude da ?e uložiti žalbu, ali ?e svakako poštovati odluku.

„U razvijenom demokratskom svetu to nije nešto što je praksa i što se toleriše. U društvima stabilnih demokratija koje dugo traju, sam sistem lakše apsorbuje takve pojave“, naveo je Maji?.

Govore?i o ustavnim promenama u sferi pravosu?a, Maji? je rekao da je osnovni zahtev u pretpristupnim pregovorima otklanjanje uticaja politike iz pravosu?a.

„Verujem da se sudije plaše, žive u razli?itim strahovima, ne mogu ne živeti u strahu ako vidimo u koliko slu?ajeva su neposlušnosti doveli do negativnih ishoda po njihove kolege“, kazao je Maji?.

On je rekao da je legitimno pravo medija i javnosti da kritikuju sudove ako zastarevaju procesi ili ako je ostvariti pravo u gra?anskom postupku nemogu?e, ali da je nešto sasvim drugo da se sa pozicije vlasti komentarišu proces dok traju.

“Nadležnost Visokog saveta sudstva treba da bude zaštita sudija od takvih pritisaka, ali to se ne dešava dovoljno ?esto”, ocenio je Maji? i dodao da je slu?aj sudije Vu?ini?a „školski primer kada je Visoki savet sudstva morao da reaguje“.

„Visoki savet sudstva je naviši organ sudske vlasti i poverena mu je zaštita pravosu?a u ovakvim situacijama, i mnogo ?eš?e bismo voleli da ga ?ujemo. Ne ose?amo dovoljnu zaštitu“, upozorio je Maji?.

Dodao je da se u Savetu ose?a upliv izvršne i zakonodavne vlasti i kazao da sve što govori za ovu garnituru, važi u dužem vremenskom periodu i za prethodne vlasti.

U ozbiljnom pravosudnom sistemu niko se ne izvodi pred sud dok ozbiljni dokazi nisu prikupljeni, objasnio je Maji? i rekao da se ovde ?ini da postoji zna?ajan pritisak od politi?kih garnitura, i onda se sve ?eš?e vidimo da se gromoglasno najavljivane optužnice, dugo zadržavanje u pritvoru, završe samo odštetom.

On je ocenio da je više instrumentalizovana policija nego sudstvo. „Uvek je politi?ki uticaj ja?i tamo gde postoji jedno dugme za pritisak, policija je i formalno preko ministra povezana, to dugme je ministar, i tu postoji ve?i uticaj. Dok u sudstvu postoji ipak više slobode i ve?i je upliv struke“, kazao je Maji?.

Komentarišu?i slu?aj rušenja u Savamali, on je rekao da i ako policija potpuno opstruira slu?aj, tužilac neke stvari može da odradi i mimo policije i ne mora da ?eka policiju. „Bojim se da idemo ka tome da ?e u ovom slu?aju politi?ka volja odlu?ivati“, zaklju?io je Miodrag Maji?.

(Autonomija/N1

Podelite ovu stranicu!