Mađari u Vojvodini imaju šanse da opstanu

Mladi Mađari u Vojvodini siti su nacionalizma i šovinizma, pa često i nisu spremni da se nacionalno izjasne i radije ističu svoje evropejstvo

19. dec 2011

Vojvođanska mađarska zajednica je po brojnosti smanjena, ali je po kondiciji, stručnom znanju i konkurentnosti ojačala – predočila je predsednica Naučnog društva za hungarološka istraživanja dr.Iren Gabrić Molnar na naučnoj konferenciji održanoj u Subotici povodom dvadesetogodišnjice osnivanja tog društva. Govoreći o stavovima žitelja Vojvodine koje su uzrokovali ratovi, ona je konstatovala da su mladi Mađari siti nacionalizma i šovinizma, pa da često i nisu spremni da se nacionalno izjasne i radije ističu svoje evropejstvo što, kako je profesorka ocenila, predstavlja izgradnju transnacionalne nacionalne svesti.

– Mnogi se spremaju da odu i upravo to predstavlja najveću opasnost u pogledu budućnosti vojvođanskih Mađara – ukazala je Gabrić-Molnar. Ona je, međutim ocenila da u slučaju da u zemlja, pokrajina i mađarska politika preduzmu potrebne korake za njihovo zadržavanje, da će onda jačati kondicija ove zajednice i da je „ne treba otpisati“.

-Kao posledica južnoslovenskih ratova, doseljavanjem izbeglica, u Vojvodini je izmenjena struktura stanovništva. Dve trećine stanovnika su srpske nacionalnosti. Pobesneli nacionalizam je ostavio traga na suživot. Još i danas je od strane Srba prisutna latentna mržnja prema drugosti, dok je na strani Mađara povećana distanca u odnosu prema većini sa kojom zajedno žive – ukazala je Iren Gabrić Molnar.

Dr. Žužana Mirnič i Nela Nača predstavile su istraživanje o identitetu studenata iz Mađarske i iz redova vojvođanskih Mađara, a studija je, pored ostalog, ukazala da su mladi iz Mađarske četvorostruko veći pesimisti nego Vojvođani. Mladi iz matične države sebe vide kao gostoljubivu i kreativnu nacionalnu skupinu, a Vojvođani vojvođanske Mađare doživljavaju kao vredan i istrajan narod. Dok su od negativnih atributa vojvođanski Mađari za sebe isticali odrednice kao što su povučenost, utapanje u većinu i podređenost, mladi iz matične zemlje u tri puta manjoj meri u sunarodnicima prepoznaju negativne osobine. Studijom se konstatuje da se vojvođanski Mađari od onih u matičnoj državi nedvosmisleno mogu razlikovati i da imaju osobenu identitetsku svest.

Govoreći o istraživanju o suživotu studenata mađarske i srpske nacionalnosti, profesorka univerziteta dr. Agneš Slavić je konstatovala da su mađarski studenti manje ambiciozni od njihovih kolega srpske nacionalnosti, da su individualisti i da smatraju važnim sopstvene vrednosti, dajući prvenstvo materijalnim vrednostima. Za razliku od njih, mladi Srbi hrabro istrajavaju uz sopstvena ubeđenja i ambiciozni su. Istraživanje je pokazalo, kako je predočeno,  da se srpski narod može smatrati kolektivističkom nacijom,  da su socijalne veze mnogo važnije i da su uglavnom stavljene iznad sopstvenih interesa , te da su harmonija i lična sreća označeni kao važne vrednosti.

Profesorka univerziteta dr. Eržebet Čanji ukazala je na značaj hungaroloških istraživanja i istakla da su rezultati istraživanja važni za vojvođanske Mađare koji su traumatizovani, postali nesigurni, izgubli samovrednovanje i koji se, dakle,bore sa nedostatkom samopoštovanja, ali da su ti rezultati naročito značajni kako bi mladi mogli da se suoče sa činjenicama. Prema njenim rečima, iako su hungarološka istraživanja nevladinih organizacija značajna, vojvođanski intelektualci bi trebalo da formiraju nove univerzitetske istraživačke centre.

(Mađar so)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Setva
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga