- Autonomija - https://www.autonomija.info -

„Mađar so“ opet podelio Nacionalni savet Mađara

Nacionalni savet Mađara usvojio je juče izveštaj o zastupljenosti pojedinih političkih partija u izveštavanju lista „Mađar so“ u tromesečnom periodu novembar 2012.-januar 2013. kojeg su pripremili Odbor za informisanje i nedavno izabrano Stručno telo za ovu oblast. Povodom izveštaja vođena je duga rasprava u kojoj su predstavnici većine, odnosno opozicioni članovi saveta iznosili oprečne ocene – od toga da je u „Mađar sou“ Savez vojvođanskih Mađara bio manje zastupljen u odnosu na težinu i prisutnost te stranke u javnom životu, do toga da „Mađar so“ predstavlja „partijski bilten SVM-a“.

Savetnica za informisanje u Nacionalnom savetu Mađara Eržebet Zita Šimon iznela je da je u posmatranom tromesečnom periodu u „Mađar sou“ objavljeno 19 saopštenja Saveza vojvođanskih Mađara, tri saopštenja Demokratske zajednice vojvođanskih Mađara, četiri Demokratske stranke vojvođanskih Mađara i dva Građanskog saveza Mađara. Objavljeno je, takođe, 32 izveštaja sa konferencija za novinare i drugih događaja u SVM-u, po tri iz GSM-a, Pokreta mađarske nade i DSVM-a, a jedan iz DZVM-a. Prema rečima Šimon, u posmatranom periodu se 20 odsto ukupnih partijsko-političkih sadržaja odnosilo na SVM, 18 odsto na Demokratsku stranku, 16 odsto na Srpsku naprednu stranku, 10 odsto na Ligu socijaldemokrata Vojvodine, a devet odsto na Socijalističku partiju Srbije.

– Ova šarolikost prilično efektno demantuje optužbe o jednopartijnosti – izjavila je Šimon. – Niko ne osporava da političkim strankama pripada medijska prisutnost koja je odgovarajuća njihovoj težini, učešću u javnoj upravi i javnom životu. Na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou mađarske stranke raspolažu sa 142 mandata, a gotovo 92 odsto mandata pripada SVM-u – navela je Šimon i konstatovala da ako je brojnost pominjanja stranaka u „Mađar sou“ i odgovarala partisjkoj prisutnosti u vlasti, da je SVM, u odnosu na svoj zamašaj, procentualno u ovom dnevnom listu bio manje zastupljen nego što su to bile manje vojvođanske mađarske stranke.

Šimon je predočila i da je prema tromesečnim podacima pokrajinske vlade u beogradskim i vojvođanskim štampanim medijima objavljeno 763 napisa o Ištvanu Pastoru, odnosno dnevno prosečno tri, a da je u „Mađar sou“ o predsedniku SVM-a u tromesečnom periodu objavljeno 44 napisa, dok u „Dnevniku“ 72, odnosno 64 odsto više nego u dnevnom listu na mađarskom jeziku.

– Na osnovu brojki može da se svede i zaključak da je manjim mađarskim strankama u odnosu na njihovu težinu i učešće u javnom životu „Mađar so“ dao dvostruko i trostruko veći prostor, a istovremeno SVM-u za šestinu manji koji bi mu pripadao po istim kriterijumima – zaključila je Šimon.

Laslo Rac Sabo, sa druge strane, ocenio je u diskusiji da pokazatelji nisu osporili činjenicu o jednopartijnosti „Mađar soa“. On je ocenio da analiza nije detaljna, da sadrži neizmerne greške i da mu nedostaju brojni važni paramentri i dodao da nije svejedno o kojoj pilitičkoj partiji, odnosno političaru, kojeg dana, u kom obimu, kakvom kontekstu i sa kojom tačnošću izveštava „Mađar so“, niti kako su tekstovi ilustrovani i opremljeni.

– Pripremljeni izveštaj snažno pokušava da uzvrati udarac zbog toga jer su se neki usudili da uopšte postave pitanje u vezi sa partijskim usmerenjem „Mađar so“-a. Nije svejedno ni koji period se analizira – naveo je Rac Sabo, iznoseći stav da je trebalo analizirati zastupljenost političkih partija u predizbornom periodu. Atila Čengeri takođe je bio mišljenja da je trebalo analizirati period predizborne kampanje, a pripremljenu analizu ocenio spornom u profesionalnom pogledu.

– Svuda u svetu su stranke u medijima zastupljene u skladu sa njihovom političkom težinom – kazao je Tibor Varadi. Prema njegovim rečima, ovu temu treba držati na dnevnom redu i baviti se time na koji način bi mogao da se priprema kvalitetniji, uravnoteženiji i čitaniji dnevni list – rekao je Varadi.

Balint Laslo je ocenio da je „Mađar so“ partijski bilten SVM-a što, kako je rekao, i ne bi bio problem ukoliko bi ovaj dnevni list predstavljao svojinu te stranke, ali da se list, makar i posredno, finansira iz novca svih poreskih obveznika iz redova vojvođanskih Mađara, odnosno i onih koji nisu glasači SVM-a. Prema njegovoj oceni, budući da „Mađar so“ nije privatni list, prema svim učesnicima javnog života Vojvodine i političarima odnos u listu treba da je isti.

Predsednik Nacionalnog saveta Mađara Tamaš Korhec ocenio je pozitivnim što je pripremljen ovaj izveštaj iako, prema njegovim rečima, pitanje koje je postavljeno zaista nije svestrano osvetljeno, kao i da je tačno da nije svejedno u odnosu na koji period se priprema takva analiza. Dodao je, međutim, da je po prvi put urađena takva analiza i da je „već i zbog toga treba poštovati“.

– Zbog navodnog nedostatka objektivnosti u vezi sa „Mađar so“-om su birane optužbe iznosile i javne ličnosti koje uživaju veliki ugled. Činile su to tako da nisu znale pokazatelje i činjenice. Raduju nas svi takvi predlozi koji iniciraju da se pripremi analiza sa drugog aspekta – rekao je Korhec.

Nacionalni savet Mađara usvojio je i zaključak koji se odnosi na predlog kriterijuma za izbor odgovornog urednika mađarske redakcije Radio Novog Sada. Savetnica za informisanje Eržebet Zita Šimon je rekla da je sa generalnim direktorom Radio-televizije Vojvodine postignut dogovor da će u skladu sa zakonskim odredbama o nacionalnim savetima Nacionalni savet moći da utvrdi kriterijume za konkurs, odnosno da će na osnovu analize podnetih prijava na konkurs ovaj savet moći da predloži kandidata za izbor ovog urednika.

(Mađar so)

Podelite ovu stranicu!