- Autonomija - https://www.autonomija.info -

LSV: Vlast pred izbore pokušava da se dodvori penzionerima

Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) optužila je danas vlast da današnjom isplatom jednokratne pomo?i od pet hiljada dinara još jednom pokušava da se dodvori penzionerima uo?i predstoje?ih beogradskih i eventualnih prevremenih parlamentarnih izbora.

LSV je u saopštenju za javnost podsetio da je ista suma, u vidu jednokratne pomo?i, ispla?ena i prošle godine, 23. novembra, uo?i predsedni?kih izbora, a isto tako, kao što ?e od 1. januara penzije biti uve?ane za pet odsto, prošlog januara su pred predsedni?ke izbore uve?ane 1,5 odsto.

“Sve to je služilo i služi samo i isklju?ivo tome da uo?i izbora vlast obezbedi podršku penzionera, da im se umili i u?ini da zaborave kako se na njima štedi od 2014. godine. Isplata dve jednokratne pomo?i ne može ni izbliza da nadoknadi novac koji je penzionerima zakinut za sve to vreme”, navodi se u saopštenju za javnost koje je potpisala republi?ka poslanica i predsednica Kluba penzionera LSV-a Nada Lazi?.

Dodala je da vlast time ne može da sakrije ?injenicu da ?e Zakon o privremenom ure?enju na?ina isplate penzija nastaviti da važi i idu?e godine, kao i da još neko vreme ne?e biti vra?ena mera uskla?ivanja penzija dva puta godišnje.

“Sli?no je i sa izradama personalizovanih seniorskih kartica. Pored Beograda gde se ve? izdaju, sada se takve kartice najavjuju i za Novi Sad i Niš. Da nije re? o predizbornom potezu, vlast bi sigurno sa?ekala trenutak u kojem te kartice može istovremeno ponuditi svim penzionerima, širom države. Jer je jednako teško i penzionerima izvan velikih gradova”, navela je Nada Lazi?.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!