LSV: VANU će opet raditi u punom kapacitetu

"Ukidanje VANU bila je i ranije prethodnica za ukidanje Vojvodine i njene autonomije"

23. okt 2017

Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) poru?ila je danas da ?e pre ili kasnije biti obnovljen rad Vojvo?anske akademije nauka i umetnosti (VANU), koju je nova pokrajinska vlast ukinula pre nešto više od godinu.

“Svima koji danas misle da su uspeli u svojoj destruktivnoj nameri da, gase?i Vojvo?ansku akademiju nauka, ugase i potrebu za istorijskim postojanjem autonomne Vojvodine i njenih institucija, Liga socijaldemokrata Vojvodine poru?uje da ?e pre ili kasnije svedo?iti obnovljenom radu VANU u punom kapacitetu”, isti?e se u saopštenju predsednika Stru?nog saveta za nauku i tehnološki razvoj LSV Milivoja Bešlina.

Bešlin podse?a da je VANU reosnovana na današnji dan pre ?etrnaest godina, sa ciljem da nau?nici i umetnici najrazli?itijih profila iz redova svih nacionalnih zajednica koje žive u Vojvodini imaju institucionalnu podršku za svoja kreativna ostvarenja.

Ova institucija je, dodaje on, prethodno postojala i radila od 1979. do 1992, kada ju je institucionalnim nasiljem ukinuo režim Slobodana Miloševi?a, nakon ustavnog pu?a koji je izveo srušivši autonomiju Vojvodine kao ustavnu kategoriju.

“Tokom svoga postojanja VANU je bio i ostao institucija koja je ozbiljnoš?u rada i multiperspektivnim pristupom opravdavala smisao vlastitog osnivanja, šire?i prostore pluralnosti u našem društvu. Upravo zbog toga je sve vreme bila pod snažnim pritiskom nacionalisti?kih i centralisti?kih struktura, koje su njenim ukidanjem samo želele da naprave prethodnicu za ukidanje Vojvodine i njene autonomije”, napominje Bešlin.

On ocenjuje da su protagonisti zabrane finansiranja i rada, kao i zagovornici ukidanja VANU, uvek imali deficit argumentacije, pa je tako izostao odgovore na pitanja u ?emu je to opasnost po državu ako u njenoj autonomnoj pokrajini postoji još jedna nau?na institucija dokazanog renomea.

“Nikada nisu imali objašnjenje zbog ?ega smeta regionalna akademija nauka, kada takve postoje širom Evrope, kao i u zemljama u okruženju”, naveo je Bešlin.

Nakon odluke Ustavnog suda pre pet godina koji je osporio postojanje VANU, ova institucija je menjala ime i bila neprestano suo?avana sa najbrutalnijim pritiscima, te je, smatra on, sasvim logi?no bilo ukidanje njenog finansiranja kao jedan od prvih poteza nove pokrajinske vlasti.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Lovac
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga