- Autonomija - https://www.autonomija.info -

LSV: Unaprediti položaj slepih osoba

Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) ocenila je danas, povodom Me?unarodnog dana slepih i slabovidih osoba, da društvo u Srbiji mora tražiti odgovaraju?a rešenja za bolji položaj slepih osoba.

“Zakonska rešenja u oblasti zaštite prava osoba sa invaliditem su dobra, ali se ne poštuju adekvatno. Najve?i problemi slepih osoba u našoj zemlji su obrazovanje, zapošljavanje, te bezbedno kretanje”, navela je u saopštenju za javnost funkcionerka LSV-a Sandra Risti?.

Prema njenim re?ima, u obrazovnom sistemu je nedovoljno stru?nih osoba, defektologa i pedagoga, koji su u stanju da sprovode nastavu za slepe u?enike.

“U celoj zemlji, pogotovo u manjim sredinama, ne postoje zvu?no semafori, a taktilnih staza je veoma malo. Arhitektonske barijere predstavljaju veliku opasnost prilikom kretanja slepih lica”, kazala je Sandra Risti?.

Dodala je da je veoma bitno da se podigne svest gra?ana u cilju kvalitetnijeg rešavanja problema osoba sa invaliditetom.

“Državni organi moraju uticati na striktno poštovanje zakona koji regulišu oblast zaštite i unapre?enja položaja slepih osoba. Mrtva slova na papiru ne mogu biti od pomo?i! O?ekujemo da nadležni po strani ostave velike politi?ke teme, te da se posvete poboljšanju položaja onih kategorija društva kojima je pomo? potrebna”, poru?ila je Sandra Risti?.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!