LSV: Školujemo kadrove za nepostojeća zanimanja

"Studenti konkurišu, polažu prijemne ispite, upisuju fakultete za zanimanja koja nemaju svoju šifru na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje"

22. sep 2017

Republ poslanica Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV) Olena Papuga zatražila je danas da usvajanjem novih zakona koji se odnose na obrazovanje, bude „ispravljena nepravda koja postoji zbog nepostoje?ih zanimanja u šifrarniku“.

Kako je Papuga navela tokom rasprave u Skupštini Srbije o predlozima zakona o visokom obrazovanju i osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, u šifrarniku postoji oko 140 nepostoje?ih zanimanja za koja se školuju studenti privatnih i državnih fakulteta.

Prema njenim re?ima, lista zanimanja ne prepoznaje ni oko 70 obrazovnih profila koji se školuju na univerzitetima u Srbiji.

„Zakon o visokom obrazovanju koji je usvojen 2005. godine, donet je prvenstveno zbog priklju?ivanja Bolonjskom procesu. Ipak, brojna zvanja koja se sti?u nisu prepoznata i ne nalaze svoje mesto u šifrarniku“, upozorila je Papuga.

Kako je kazala, studenti konkurišu, polažu prijemne ispite, upisuju fakultete za zanimanja koja nemaju svoju šifru na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, pa onda polažu državne ispite i dobijaju licence, a ne nalaze posao „jer njihova zanimanja nisu prepoznata“.

„Da li ?e ova dva nova predloga zakona realno sagledati potrebe i mogu?nosti sistema obrazovanja, kojim ?e se uskladiti ponuda i tražnja za obrazovnim profilima na tržištu rada“, zapitala je Papuga.

Poslanici LSV su na Predlog zakona o visokom obrazovanju podneli ?etiri amandmana kojima predlažu pove?anje procentualnog u?eš?a predstavnika visokoškolske ustanove u radu saveta visokoškolskih ustanova.

Predloženo je i nekoliko amandmana koji zahtevaju bolje preciziranje obaveze i pristupa?nost visokoškolske ustanove osobama sa invaliditetom.

Na Predlog zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, LSV je podneo 13 amandmana, me?u kojima predlažu ve?i zna?aj i ulogu nacionalnog saveta nacionalne manjine.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Lovac
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga