LSV predložila mere za ublažavanje posledica suše

"Šteta veća od 40 odsto zabežena je na parcelama sa sojom, suncokretom i šećernom repom"

20. sep 2017

Poslani?ka grupa Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV) predložila je predsedniku Skupštine Vojvodine mere za ublažavanje posledice ovogodišnje suše u Vojvodini, sa zahtevom da taj predlog bude na dnevnom red slede?eg zasedanja.

Kako je na konferenciji za novinare danas rekao poslanik LSV Saša Šu?urevi?, mere podrazumevaju da Pokrajinska vlada prvo aktivira Štab za vanredne situacije, koji bi potom doneo Odluku o proglašenju vanredne situacije na delu teritorije Vojvodine „zbog suše koja je kao elementarna nepogoda pogodila pokrajinu tokom 2017. godine„.

Šu?urevi? je naveo da je me?u predloženim merama da Pokrajinska vlada izradi i donese procenu ugroženosti, a onda u saradnji sa republi?kim organima, predloži mere zaštite poljoprivrednika na teritoriji Vojvodine.

Te mere treba da sadrže reprogramiranje poreskih davanja poljoprivrednicima sa grejs periodom u fiskalnoj 2017. godini, kao i prilago?avanje cena zakupa državnog zemljišta situaciji nastaloj usled suše.

LSV ?e u paketu mera zatražiti i „prilago?avanje politike direktnih subvencija poljoprivrednicima“, zbog okolnosti nastalih usled suše.

„Nisu sve ove mere u nadležnosti Pokrajinske vlade, ali smo došli u situaciju da je republi?ki ministar po?etkom avgusta najavio rešenje za sušu, a nakon toga je program mera odlagan do danas. Postoje odgovaraju?i mehanizmi i LSV želi da problem vrati na te mehanizme, što je svakako Štab za vanredne situacije“, kazao je Su?urevi?.

Podsetio je da Štabovi za vanredne situacije postoje u svakoj lokalnoj samoupravi, te da je taj mehanizam dobar i iz ugla izjava ministra poljoprivrede, koji je ranije izjavio da su štete nakon ovogodišnjih suša „lokalnog i regionalnog karaktera“.

„Samim tim mislimo da je potrebno krenuti od svakog lokala, da se utvrdi kolike su štete i da ti Štabovi iniciraju kod repubi?ke vlade i resornog ministarstva potrebne mere za pomo? poljoprivrednicima“, rekao je Šu?urevi?.

On je naveo da je na prethodnom zasedanju Skupštine Vojvodine re?eno da pokrajina ima suficit u budžetu od 1,2 milijarde dinara, pa su ta sredstva „mogla ve? biti usmerena u pomo? poljoprivrednicima da su mere bile donete na vreme“.

Su?urevi? je dodao da se ministar finansija Srbije Dušan Vujovi? u junu rekao da postoji suficit u budžetu Srbije od 600 miliona evra, a prve procene štete od suše kretale su se upravo u tim okvirima, odnosno od 600 do milijardu evra.

To su sredstva kojima bi mogli pomo?i poljoprivrednicima, jer ako im se sada ne pomogne kada po?inje nova sezona, oni ne?e na kvalitetan na?in mo?i da zapo?nu 2018. godinu, obzirom da je setva po?inje za koju nedlju. Fakti?ki ?emo napraviti krizu i u 2018. godini“, upozorio je on.

Predlog mera LSV je ve? iznela usmeno na prethodnom zasedanju Odbora za poljoprivredu Skupštine Vojvodine, a o?ekuju i da ?e ih predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor uvrstiti u dnevni red narednog zasedanja.

Prema preliminarnim procenama, najviše je sušom pogo?en Banat i Južna Ba?ka, a kako je Su?urevi? dodao, na tim teritorijama ima parcela gde je šteta totalna.

Šteta ve?a od 40 odsto zabežena je na parcelama sa sojom, suncokretom i še?ernom repom.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Lovac
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga