- Autonomija - https://www.autonomija.info -

LSV: Da li će Tenis od domaćih paora napraviti čistače svinjaca

Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) zatražila je danas od Vlade Srbije i pre svega ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, da hitno predo?i precizne podatke o poslovanju nema?ke kompanije Tenis u Vojvodini.

LSV je zatražio da se u javnost iznesu podaci o tome gde ?e sve biti farme svinja te firme, kojeg kapaciteta, na koji na?in država garatuje zaštitu doma?ih proizvo?a?a, kao i koje garancije ?e kompanija Tenis pružiti u vezi sa zaštitom životne sredine.

Stranka je dodala da se u javnosti ve? pojavljuju informacije o tome da ?e, pored Zrenjanina i Kikinde, Tenisove farme biti podignute u Se?nju, Pan?evu, Plandištu i Sremskoj Mitrovici.

„Nedopustivo je poklanjanje vojvo?anske zemlje na 30 godina stranoj kompaniji, nedopustivo je i dati joj monopol, a od vojvo?anskih proizvo?a?a napraviti tek njene ?ista?e svinjaca“, ocenila je predsednica stru?nog saveta LSV za zaštitu životne sredine Nataša Lali? u pisanoj izjavi.

Kako se navodi, LSV o?ekuje da ministar poljoprivrede Branislav Nedimovi? li?no predo?i na koji na?in ?e ovi problemi biti izbegnuti.

„Nedopustivo je dozvoliti kompaniji koja prema nekim najavama planira da proizvodnjom svinjskog mesa prevazi?e ukupnu sadašnju proizvodnju u Srbiji, da to ?ini bez jasnih mera zaštite životne sredine“, dodala je Lali? i zapitala ho?e li Tenis zaštititi životnu sredinu na isti na?in kao u Nema?koj, odakle kompanija poti?e.

LSV je postavio i pitanje pre?iš?avanju otpadnih voda iz Tenisovih postrojenja, kao i problem neprijatnih mirisa ili zaga?enja zemljišta koje nastaje prilikom tako velike proizvodnje.

„Pozivamo ministra zaštite životne sredine Gorana Trivana da javnosti što pre pruži odgovore na ta pitanja“, dodaje LSV.

Tenis planira investiciju vrednu 21 milion evra u Zrenjaninu, gde je toj kompaniji Skupština grada ve? dodelila 2.431 hektar državnog poljoprivrednog zemljišta na period od 30 godina.

Opozicione politi?ke partije u Skupštini grada Zrenjanina, me?u kojima je i LSV, protestovale su protiv ove odluke, a u Zrenjaninu su održani i protesti poljoprivrednika koji su traktorima došli ispred Gradske ku?e prilikom dodeljivanja zemlje Tenisu.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!