- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Lokalne samouprave treba da imaju strategiju za informisanje

Lokalni akcioni plan za informisanje, koji bi trebalo da usvoji svaka lokalna samouprava, pomogao bi u sprovođenju novih medijskih zakona, kroz jasno definisane procedure i pravila ponašanja koja treba da zažive u opštinama, kao i odgovornost lokalnih samouprava u novom medijskom sistemu, kazala je medijska ekspretkinja Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV) Žužana Serenčeš.

Serenčeš je na okruglom stolu o Predlogu akcionog plana za informisanje u Subotici, ocenila da svaka lokalna samouprava treba jasno da utvrdi šta predstavlja javni interes u informisanju građana u lokalnoj sredini, ali i da ne smanjuju, već po mogućnosti povećavaju sredstva koja će biti za to izdvojena kroz konkurse.

Šefica Medijskog odeljenja Misije OEBS-a u Srbiji Gordana Janković rekla je da je važno pronaći način da komunikacija na jezicima manjina opstane, ali tako da te nove forme ne postoje samo u getoiziranim sredinama, nego da omoguće interaktivnost koja je postojala u multijezičnim medijima.

„Moraćemo se okretati novim formama medija, koji će moći da budu osnivani u sferi civilnog društva, sa ciljem da se ostvari javni interes, nesmetani protok informacija i debata i da se omogući informisanje na svim jezicima zajednice u interesu razvoja duha tolerancije i multikulturalnosti“, kazala je Janković.

Predsednik Izvršnog odbora NDNV Nedim Sejdinović rekao je da su pojedini strani donatori pokazali zainteresovanost za medije civilnog društva, pogotovo one manjinske i višejezične koje nastaju u procesu medijskih reformi.

„Neophodno je izvršiti značajan pritisak na državu da se pronađu jasni mehanizmi finansiranja manjinskog informisanja, bilo medija čiji su osnivači nacionalni saveti ili medija čiji su vlasnici udruženja građana ili nezavisni novinari a koji imaju sadržaje i na manjinskim jezicima“, ocenio je Sejdinović.

Predlogom Lokalnog akcionog plana predviđeno je da o dodeli sredstava odlučuju nezavisne stručne komisije, što trenutno nije slučaj u Subotici, jer je predsednik komisije osoba postavljena kroz političke odluke, a ne od strane strukovnih novinarskih udruženja, kako se čulo na okruglom stolu.

Učesnici su se složili da u nogim gradovima i opštinama trenutno ne postoji transparentnost u radu komisija, a da bi ovaj problem bio rešen, potrebno je obezbediti da sednice budu otvorene za javnost, kao i da se obezbedi pravo žalbe na odluke.

Okrugli sto o nacrtu predloga Lokalnog akcionog plana za razvoj informisanja organizovalo je Nezavisno društvo novinara Vojvodine u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji i Gradom Suboticom.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!