- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Lekić: Svet registrovao medijski mrak u Srbiji

Upravni odbor Evropske federacije novinara (EFJ) odlu?io je da u Srbiju pošalje me?unarodnu misiju kako bi se poboljšalo stanje u sferi medija, pogoršano poslednjih godina.

EFJ je pozvao Savet Evrope i OEBS da nastave pritisak na vladu Aleksandra Vu?i?a, navodi se u saopštenju najve?e evropske novinarske organizacije koja zastupa više od 320.000 novinara u?lanjenih u 71 organizaciju u 43 države Evrope.

U saopštenju koje je prosle?eo Nezavisnom udruženju novinara Srbije isti?e se da kriti?ari navode da zapadni zvani?nici zatvaraju o?i na Vu?i?evo gušenje demokratskih sloboda u Srbiji sve dok on sara?uje u održavanju stabilnosti na nestabilnom Balkanu.

– Tražimo od Evropske komisije, a posebno od komesara Johanesa Hana, koji je nadležan za pregovore o evropskoj politici susedstva i proširenja, da bude ?vrst i koherentan kada je u pitanju primena evropskih standarda u oblasti slobode izražavanja i medijskih sloboda u Srbiji – rekao je predsednik EFJ Mogens Bliher Bjeregard.

Maja Vasi?-Nikoli?, predstavnica NUNS-a, objasnila je na sastanku u Briselu na koji na?in su novinari u Srbiji zastrašivani. Ona je sugerisala EFJ-u da uti?e na vlast u Srbiji, ali i na me?unarodne organizacije, uklju?uju?i EU, Savet Evrope i OEBS, kako bi novinarima u Srbiji omogu?ili bavljenje poslom i izveštavanje javnosti bez straha.

Predsednik NUNS-a Slaviša Leki? kaže za Danas da želi da veruje „da je naša mala-velika pobeda samo prvi korak i podstrek za one koji nisu novinari“.

– Pritisak sa strane je dobrodošao, ali bez otvaranja o?iju ovdašnje javnosti, na prvom mestu intelektualaca koji ?e progovoriti autoritetom struke, svaka akcija na poboljšanju medijske scene u Srbiji je osu?ena na propast. ?injenica da je dobar deo svetskih medija ali i me?unarodnih esnafskih organizacija registrovao medijski mrak u Srbiji o?ito je dodatno razjarila ovdašnje hajka?e na medije i novinare koji ne dele mišljenje vlasti o režimu koji hara Srbijom. Paušalne ocene, neistiniti osvrti, diskvalifikacije i vre?anja kojima pribegavaju mnogi akteri javne scene, od LJiljane Smajlovi?, preko Gorana Vesi?a, do premijerke Ane Brnabi?, govore da akcije Grupe za slobodne medije daju rezultate – smatra Leki?.

Programski urednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Dinko Gruhonji? ocenjuje za Danas da je važno da smo pažnju me?unarodne javnosti uspeli da skrenemo na goru?e pitanje medijskih nesloboda u Srbiji.

– Nastavi?emo to da radimo, i kao pojedinci, i kao organizacije. Naše je da se borimo za slobodu jer nam je niko ne?e dati, a pogotovo ne ovi neprijatelji slobode, koji novinare mrze iz dna duse, jer su bili i ostali samo novinari u pokušaju – isti?e Gruhonji?

„EFJ je objavila nekoliko saopštenja za javnost u vezi sa Srbijom, ukazuju?i na dramati?no pogoršanje medijskih sloboda, uklju?uju?i zatvaranje lokalnog srpskog nedeljnika Vranjske i štrajka gla?u osniva?a i glavnog urednika ovog medija Vukašina Obradovi?a“, navodi se u saopštenju Evropske federacije novinara.

Autocenzura dominantna me?u novinarima

Prema podacima NUNS o incidentima protiv novinara, novi trendovi ukazuju na prelazak sa fizi?kih napada na pritiske koji uklju?uju nadzor, sudske postupke, administrativno uznemiravanje, javne izjave zvani?nika protiv novinara i ekonomske pritiske. Ukratko, okruženje koje ugrožava nezavisne medije i koje je dovelo do samocenzure me?u novinarima. Istraživanja pokazuju da 73 odsto novinara u Srbiji vidi autoocenzuru kao dominantan faktor me?u kolegama.

(K. Živanovi?, Danas)

Podelite ovu stranicu!