KRIK: Policija nije otkrila ko je rušio u Savamali

Oni koji su javno pričali o odgovornima za ovo rušenje nisu ni saslušani

02. okt 2017

Za više od godinu dana policija nije uspela da otkrije ko su osobe sa fantomkama koje su bespravno srušile privatne objekte u Savamali, niti po ?ijem nare?enju su to u?inile, pokazuje izveštaj policije o ovom doga?aju do koga je došao KRIK. Neki detalji izveštaja, ipak, ukazuju da su rušitelji te no?i imali podršku beogradskih javnih preduze?a.

Ljudi s fantomkama koji su zarobili prolaznike, neobeleženi bageri koji nelegalno ruše privatnu svojinu tokom no?i i policija koja ne odgovora na pozive gra?ana u pomo? – zastrašuju?i su doga?aji iz beogradske ?etvrti Savamala tokom izborne no?i 2016. godine.

Ovaj zlo?in potresao je doma?u javnost, koja je tražila odgovor ko je toliko mo?an da organizuje rušenje dela Hercegova?ke ulice nadomak centra Beograda. Evropski parlament istakao je zna?aj ovog slu?aja i pozvao srpske vlasti da ga što pre reše.

Srpska policija i tužilaštvo, me?utim, ovom doga?aju nisu odmah pridali mnogo važnosti.

Za slu?aj su se zainteresovali tek deset dana kasnije. Policija zbog kasne reakcije nije izvršila ni uvi?aj – jer su do tada gradske vlasti ve? uklonile porušene objekte i o?istile ulicu.

Nakon istrage koja je trajala više od godinu dana, policija je tužilaštvu dostavila izveštaj u kojem je prezentovala svoje nalaze.

Oni su poražavaju?i.

Ne samo da policajci nisu utvrdili ko je naredio i organizovao operaciju rušenja, ve? ni ko su bili najniži ?lanovi organizacije – oni koji su zarobili prolaznike dok se rušenje odvijalo. Nisu uspeli da otkriju ni kojoj firmi pripadaju bageri koji su rušili, prema izveštaju do kojeg je došao KRIK.

Policajci su, zapravo, istragom saznali manje od onoga što su novinari ve? otkrili javnosti o slu?aju.

Inspektori odeljenja za privredni kriminal Uprave kriminalisti?ke policije Beograda saslušali su 16 svedoka, pregledali snimak doga?aja, sakupili – ali ne i analizirali podatke o telefonskoj komunikaciji, i tražili informacije od razli?itih javnih preduze?a koja su u no?i rušenja na neki na?in bila angažovana u Savamali.

One koji su javno pri?ali o odgovornima za ovo rušenje policija, me?utim, nije saslušala. Tako, nije razgovarala sa predsednikom Aleksandrom Vu?i?em koji je ranije izjavio da iza rušenja stoji vrh gradske vlasti. Nije saslušana ni bivša supruga gradona?elnika Beograda Siniše Malog koja je u intervjuu za KRIK februara ove godine ispri?ala da joj je on li?no rekao da je organizovao rušenje.

Iako ne donose odgovore na klju?na pitanja, detalji iz izveštaja ipak ukazuju na to da je bila organizovana šira zavera kako bi se izvelo rušenje u Hercegova?koj.

U toj akciji o?igledno je da su ulogu imala i javna preduze?a koja su misterioznim ljudima sa fantomkama i bagerima obezbedila prolaz do mesta rušenja, kao i prekid struje kako bi nelegalna operacija privukla što manje pažnje.

Tako su svedoci, ?ija su imena skrivena u izveštaju dostavljenom KRIK-u, primetili da je rasveta u ulici u sred no?i ugašena, kao i da je Parking servis uklonio automobil koji se našao na putu bagera koji su došli da ruše. Radnici Gradske ?isto?e te no?i nisu ?istili Hercegova?ku ulicu iako su to radili svake no?i. Pojedini tragovi vode i do skupštine Beograda.

Izveštaj MUP-a mesecima se krio od javnosti.

KRIK je do izveštaja došao koriste?i Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog zna?aja. Tužilaštvo je najpre odbilo da ga dostavi i tek nakon intervencije Poverenika Rodoljuba Šabi?a poslalo ga je novinarima KRIK-a.

(KRIK)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Lovac
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga