Kostreš: I politički nalogodavci paljenja ambasada moraju na sud

"Paljenje ambasada je moralo biti naređeno iz samoga vrha vlasti, odnosno od tadašnjeg premijera, njegovog kabineta ili kabineta ministra unutrašnjih poslova"

14. nov 2017

Generalni sekretar Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV) Bojan Kostreš ocenio je danas da su uslovne sudske presude onima koji su u?estvovali u paljenju ambasada u Beogradu 2008. godine “uvreda” za zemlje ?ije su ambasade zapaljene i dodao da se mora utvrditi ko su bili politi?ki nalogodavci.

“Ovakav ishod je nova uvreda za zemlje ?ije su ambasade zapaljene. Istovremeno, to je i vrlo loša poruka onima koji su u stanju da sutra pale ambasade. Ipak, i dalje nije utvr?eno ko su bili politi?ki inspiratori i nalogodavci doga?aja koji je Srbiju osramotio pred sobom i pred svetom, ali i na dug rok opteretio bilateralne odnose sa dve zemlje koje su, istovremeno, i više nego zna?ajni me?unarodni faktori”, naveo je Kostreš u saopštenju za javnost.

Dodao je da odluke o povla?enju i ostavljanju ambasada bez zaštite na oko pola sata policijski generali ne donose po svom naho?enju, ve? im je to moralo biti naloženo iz samoga vrha vlasti, odnosno od tadašnjeg premijera, njegovog kabineta ili kabineta ministra unutrašnjih poslova.

“Zato je bilo logi?no da je istraga o politi?kim nalogodavcima odavno krenula upravo odatle. LSV svih ovih godina uporno insistira na utvr?ivanju politi?kih nalogodavaca i ne?e prestati dokle god oni ne budu seli na optuženi?ku klupu. Tek kada budu prona?eni i izvedeni pred sud, za nas ?e ovaj slu?aj biti okon?an”, poru?io je Kostreš.

Uslovne kazne za paljenje Ambasade SAD u Beogradu

Viši sud u Beogradu danas je ?etvoricu optuženih u slu?aju paljenja Ambasade SAD u Beogradu 2008. godine osudio na uslovne kazne zatvora, dok je trojicu optuženih oslobodio.

Na šest meseci zatvora, uslovno na dve godine, osu?eni su Dragan Marinkov, Dejan Vu?kovi? i Marko Novitovi?, dok je Milan Tomas osu?en na pet meseci zatvora, uslovno na dve godine.

Oni su osu?eni jer su bili svesni da mogu da izazovu opštu opasnost po živote ljude kada su kamenicama i drugim predmetima ga?ali Ambasadu.

?or?e Tomin, Nikola Kosanovi? i Filip Backovi? oslobo?eni su optužbe.

Tužilaštvo je teretilo optužene da su ispred tadašnje zgrade Ambasade SAD u Ulici kneza Miloša, u centru Beograda, izazvali opasnost za život ljudi i imovinu, pošto su posle mitinga organizovano došli i ga?ali zgradu kamenicama, bakljama i drugim predmetima, i izazvali požar.

Obrazlažu?i presudu, sudija je rekla da su osu?eni bili sposobni da shvate zna?aj svog dela kojim su izazvali opasnost.

Sudija je navela da je Novitovi? po sopstvenom priznanju u prvoj izjavi kazao da su svi, pa i on, Ambasadu ga?ali kamenicama, a da je kasnije promenio iskaz i rekao da je on na zgradu bacio grumen zemlje, što sud nije uvažio jer se na snimcima ne vidi zemlja.

Sud je ocenio da dolazak do Ambasade SAD nije bio slu?ajan, ve? da ih je prema Novitovi?evoj izjavi da tamo odu pozivao ?ovek pomo?u megafona.

U obrazloženju se navodi da je jedan od svedoka još 2013. godine rekao s kim je bio u društvu kada su Ambasadu ga?ali kamenicama i da je naveo trojicu osu?enih na šest meseci.

Uslovne osude izre?ene su jer je sud cenio to što su osu?eni mlade osobe i što je proteklo mnogo vremena od kada su u?inili krivi?no delo, a da sudski proces nije bio odužen zbog njih.

Sud je ustanovio da nema dokaza da su Backovi?, Tomin i Kosanovi? izvršili krivi?no delo, navode?i da je iz izjava svedoka poznato da je Backovi? došao do Ambasade, ali se vrlo brzo udaljio, da Tomin nije ništa radio ispred Ambasade i da nije bilo dokaza da je Kosanovi? bilo ?ime ga?ao zgradu.

Advokat odbrane Želimir ?abrilo izjavio je novinarima po izricanju presude da smatra da bi bilo bolje da se ovaj „politi?ki doga?aj“ rešavao politi?kim sredstvima.

On je kazao da je presuda „skromna“ jer osu?eni nisu osu?eni za paljenje Ambasade.

„Mnogo bi bilo bolje da se ovo politi?ki rešilo“, kazao je ?abrilo i upitao šta se dobija ovakvom presudom.

?abrilo je kazao i da slu?aj treba da se reši krivi?no ali da treba da se utvrdi odgovornost onoga ko je naredio da se ukloni obezbe?enje ispred Ambasade SAD.

„Politi?ka odluka je da se miting organizuje, politi?ka odluka je da se ukloni obezbe?enje, politi?ka odluka je da se ?etiri godine od doga?aja ništa ne preduzima i ne postupa“, rekao je ?abrilo.

Na prvom su?enju optuženi su bili osu?eni na uslovne kazne od šest do 10 meseci zatvora, ali je Apelacioni sud poništio taj deo presude „jer je izreka presude nerazumljiva i protivre?na sama sebi“.

(Autonomija/Beta) 

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Setva
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga