- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Korhec: Zabrinjava ustavna provera nadležnosti nacionalnih saveta

– Nama ne preostaje drugo nego da odluku primimo k znanju i u pogledu toga se ne može raspravljati. Radi se o najvišoj instanci. Možemo kazati da nas odluka vređa i tišti, ali već ne možemo izjaviti da to nije ustav, da to nije pravo i da to nije obavezujuće u odnosu na nas – rekao je predsednik Nacionalnog saveta Mađara Tamaš Korhec povodom predstojećeg odlučivanja Ustavnog suda Srbije, nakon što je on nedavno pokrenuo postupak za ocenu ustavnosti više odredaba Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

Navodeći da iz pokretanja postupka pred Ustavnim sudom ne proizlazi da će makar i jedna odredba tog zakona „pasti“, a posebno ne da će sud sve odredbe koje se ocenjuju biti proglasiti neustavnim, Korhec je naveo da je zbog toga i rano govoriti unapred, ali da se ipak, imajući u vidu da mu je ustavno pravo uža struka, usuđuje na nekoliko „opreznih konstatacija“. Rekao je da su ga neke konstatacije u referatu sudije izvestioca „iznenadile u stručnom pogledu“.

– Zakon o nacionalnim savetima ima takvih tačaka koje u pogledu ustavnosti, prema mom mišljenju, nikako ne čine potrebnim suštinsko ispitivanje, ali su i pored toga stigle pred Ustavni sud. Zabrinjava me što su, pored ostalog, pred Ustavni sud stigle takve odredbe koje se odnose na najozbiljnije nadležnosti nacionalnih saveta. To su paragrafi zakona koji se odnose na preuzimanje osnivačkih prava, na učešće u procesu izbora školskih odbora i direktora škola i na ništavnost nezakonito donetih odluka. Ove odredbe su osporili upravo oni kojima neverovatno smeta što su nacionalni saveti manjinske samouprave sa stvarnim ovlašćenjima, a ne šarada. Ovde čovek već može da prepozna i veoma ozbiljnu političku igru. Naravno, sve to može biti da je i slučajno, nisam pristalica teorija zavere. Istovremeno, u stručnom pogledu ipak ne razumem odluku Ustavnog suda – izjavio je Korhec za „Mađar so“.

Upitan na kakav ishod računa, imajući u vidu prošlogodišnje odluke Ustavnog suda u vezi sa nadležnostima Vojvodine i u vezi sa ekstremističkim organizacijama, Korhec je ocenio da poznavajući političke odnose u Srbiji i dosadašnju praksu ovog suda „ne bi bila senzacija ako odluka ne bi bila povoljna sa stanovišta nacionalnih zajednica“. On je ipak izneo uverenje da će Ustavni sud odbaciti opravdanost inicijativa u većini osporenih tačaka. – Prema mom mišljenju, odluka će biti između potpunog odbijanja i prihvatanja u velikoj meri. Ali, ni najmanje nije svejedno u pogledu kojih odredbi će Ustavni sud izreći protivustavnost. Nije svejedno da li među njih eventualno mogu da dođu i one odredbe koje su u osnovi važne za već skoro pre tri godine započet rad nacionalnog saveta i za nastavljanje izgradnje – kazao je Korhec.

-Pitanje je koliko je Ustavni sud pristrasan, otvoren ili neprijateljski nastrojen u pogledu ljudskih i manjinskih prava. To su već vrednosna pitanja i nalazimo se na terenu subjektivizma. Ako je za jednog sudiju Ustavnog suda vrednost nacionalizam i centralizovana nacionalna država, onda naravno srce naginje u tom pravcu, ali ako vrednost za njega predstavljaju ljudska prava, onda će biti pristrasan u drugom pravcu. Nažalost, u slučaju Zakona o nadležnostima Vojvodine mogli smo da vidimo da je Ustavni sud na konzervativan način u lošem smislu tumačio ustav – rekao je predsednik Nacionalnog saveta Mađara.

(Magyar Szo) 

Podelite ovu stranicu!