- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Korhec: Srbija raj za manjinske stranke

Srbija je od 2009. godine raj za manjinske stranke – konstatovao je predsednik Nacionalnog saveta Mađara Tamaš Korhec na međunarodnom savetovanju u Budimpešti, kojeg su o temi etničkih partija Istočne i Zapadne Evrope organizovali Instiut za manjinska istraživanja Mađarske akademije nauka i Istraživački institut za nacionalnu politiku. On je to potkrepio podacima prema kojima među 81 registrovanom strankom u Srbiji 53 sebe naziva etničkom – „nekad s pravom, nekada ne“. Govoreći o stranačkoj sceni vojvođanskih Mađara, on je naveo da „Savez vojvođanskih Mađara vodi politiku malih koraka i komromisa, bavi se i svakodnevnim životom i problemima lokalnog stanovništva i ne fokusira se samo na velika istorijska pitanja, nasuprot ostalim mađarskim strankama“. Naveo je i da se odnos SVM-a prema ostalim učesnicima političke scene u Srbiji razlikuje od osnosa ostalih mađarskih stranaka. – Dok su ostale prilično izolovane, SVM kontinuirano pregovara sa strankama u zemlji i spreman je da se bavi i takvim pitanjima koja nisu neposredno u vezi sa etničkim pitanjima – kazao je Korhec.

Analizirajući rezultate prolećnih izbora u Srbiji, Korhec je konstatovao da je SVM pribavio 50-60 odsto glasova Mađara, dok druge dve mađarske stranke koje su odmerile snage na parlamentarnim izborima, prema pretpostavkama, sakupile oko 3000 glasova, što predstavlja 2-3 odsto mađarskih glasova. Predsednik Nacionalnog saveta Mađara je konstatovao da su mađarske partije u proteklih dvadeset godina uspele da mobilišu vojvođanske Mađare, ali da nisu uspele da pribave pretežnu većinu njihovih glasova. – Još od 1990. godine 20-45 odsto vojvođanskih Mađara nije spremno da glasa za etničku stranku – naveo je Korhec.

(Magyar Szo)

 

Podelite ovu stranicu!