Korhec: Ono što je dobro za Mađare – nije loše za Srbe

Verodostojan je onaj koji drži da njegov stav valja dosledno primenjivati, počev od Baskije, preko vojvođanskih Mađara, sve do kosovskih Srba

28. apr 2013

Predsednik Nacionalnog saveta Mađara Tamaš Korhec izjavio je povodom najavljenih izmena i dopuna Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina da je zasad neizvesno da li će zaista biti proširene nadležnosti tih tela, a da bi čak moglo da se dogodi i da se pod firmom zakonskih izmena pokušaju suziti ovlašćenja manjinskih samouprava nacionalnih zajednica u Srbiji. – Ukoliko ministarstvo zaista želi da smanji ovlašćenja koja su zastupljena u zakonu o nacionalnim savetima i uskladi ih sa Zakonom o kulturi, kao i Zakonom o javnom informisanju i medijima koji je u pripremi, onda će sa naše strane naići na potpuni otpor – rekao je Korhec u intervjuu za „Mađar so“.

Korhec je kazao da je prema njegovim informacijama na prošlonedeljnom sastanku u Beogradu posvećenom unapređenju položaja nacionalnih manjina u Srbiji rečeno da bi suštinu izmena zakona o nacionalnim savetima predstavljalo usaglašavanje sa postojećim zakonima u određenim oblastima. – Prema mojim saznanjima, nije rečeno da bi se proširile nadležnosti nacionalnih saveta. Čak, ukoliko govorimo o usaglašavanju sa drugim zakonima, onda to može da znači sužavanje nadležnosti u svim oblastima, osim u obrazovanju, jer je zakon koji pokriva ovu oblast i zakon o nacionalnim savetima na osnovu predloga Saveza vojvođanskih Mađara usaglašen na osnovu predloga Saveza vojvođanskih Mađara još u prethodnom parlamentarnom ciklusu. Plan u odnosu na budućnost je bio da i ostale zakone treba uskladiti sa zakonom o nacionalnim savetima, a ne obrnuto. Ukoliko ministarstvo zaista želi da smanji ovlašćenja koja su zastupljena u zakonu o nacionalnim savetima i uskladi ih sa Zakonom o kulturi, kao i Zakonom o javnom informisanju i medijima koji je u pripremi, onda će sa naše strane naići na potpuni otpor. U skladu sa našom snagom trudićemo se da odbranimo naša ovlašćenja, jer je sužavanje stečenih prava protivustavno. U krajnjem i najgorem slučaju stvar ćemo izneti pred Ustavni sud. Naravno, ne želim ništa da prejudiciram, jer imam i takvih informacija da ministarstvo u radnu grupu za izradu predloga zakonskih izmena želi da uključi i stručnjake delegirane od nacionalnih saveta. Ako se to dogodi, onda bi eventualne konflikte pokušali da odagnamo već u okviru radne grupe. Usaglašavanje zakona o obrazovanju sa zakonom o nacionalnim savetima dokazuje da je harmonizacija zakona moguća i bez sužavanja nadležnosti – rekao je Korhec.

Prema rečima čelnika Nacionalnog saveta Mađara, zadatak onih koji podržavaju ideju kulturne autonomije je dokazivanje da ova autonomija sa stanovišta mađarske zajednice rezultira dobrim stvarima i da one nisu loše za većinsku naciju. – Treba da pazimo na to da u sprovođenju naših nadležnosti uzmemo u obzir legitimne interese drugih. Naravno, legitimni interes drugih ne može da bude da mi izumremo, ili da budemo u drugorazrednom položaju – dodao je Korhec.

Povodom onih političkih stranaka većinske nacije kojima smetaju nadležnosti Nacionalnog saveta Mađara, a da one istovremeno najglasnije zahtevaju što širu autonomiju za kosovske Srbe, Korhec je konstatovao da se radi o dvojnom merilu. – Tim ljudima je u toj meri koprena na očima da jednostavno ne primećuju da je to što govore, što traže i što čine u kontuniranoj i nepomirljivoj uzajamnoj suprotnosti. Sam sam pristalica autonomije i otuda smatram da autonomija isto tako treba da štiti Mađara, kao Srbina. Zahtevi građana srpske nacionalnosti za samoupravu potpuno su osnovani kako u Hrvatskoj, kako u Bosni i Hercegovini, kako na Kosovu. Principe treba poštovati. Onaj koji smatra da je u interesu ravnopravnosti i očuvanja identiteta potrebna autonomija verodostojan je jedino ukoliko drži da njegov stav valja dosledno primenjivati, počev od Baskije, preko vojvođanskih Mađara, sve do kosovskih Srba – kazao je Korhec.

(Magyar Szo) 

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Lovac
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga