Konferencija: Vodu čuvati kao najveće blago

“Vodu treba shvatiti kao odgovornost a ne kao dobijen i nasleđen resurs”

15. okt 2017

Dubinske vode treba ?uvati kao najve?e nacionalno blago i treba prestati sa prodajom bušotina ili sa koncesijama stranim proizvo?a?ima flaširane vode, ocenjeno je na Regionalnoj konferenciji o analitici vode za pi?e u Somboru.

U?esnici konferencije su upozorili da je loše rešenje ukoliko se prilikom izgradnje nove fabrike vode ne uradi i ?iš?enje, zamena i dopuna cevovodne mreže, pošto se na taj na?in garantuje ispravna voda na izlazu iz fabrike, ali ne i na slavini.

Zbog toga je potrebno uticati da ?iš?enje cevovoda postane neizostavni deo svakog projekata izgradnje ili proširenja fabrike vode za pi?e, re?eno je na konferenciji.

U?esnici su se založili i za ja?anje inspekcijskog nadzora i za pove?anje kazni, kao i za obrazovanje gra?ana za tematiku zna?aja ?istih voda, pošto je prevencija najjeftinije rešenje.

Istakli su da pri donošenju regulacionih planova, izradi novih naselja ili pri promeni sistema vodosnabdevanja mora istovremeno da se gradi i kanalizacija i vodovodna infrastruktura.

“Vodu treba shvatiti kao odgovornost a ne kao dobijen i nasle?en resurs”, zaklju?eno je na konferenciji.

Doma?in konferencije bio je Rotari klub Sombor, u saradnji sa Upravom Grada Sombora i Rotari klubovima Baja i Osijek, a u radu Konferencije u?estvovala su 23 kluba iz ?etiri Rotari distrikta.

Konferenciju je organizovao Rotari Distrikt 2483 Srbija i Crna Gora.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Podešavanje
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga