- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Konferencija u Skoplju: Branitelji ljudskih prava traže jaču uključenost EU u procese

Predsednik organizacije Branitelji ljudskih prava (Civil Rights Defenderes CRD) Goran Miletić, izjavio je danas u Skoplju da Zapadni Balkan i Turska i dalje žele da budu deo Evropske unije, pre svega da bi građani tog regiona imali pristup pravdi i bili jednako tretirani u svim društvenim procesima.

„Želimo da nas u našim zemljama tretiraju kao jednake, kao ljudska bića, i želimo da nam naše države obezbeđuju pristup pravdi jednako. To sada na Zapadnom Balkanu i u Turskoj nije baš jednostavno“, upozorio je Miletić na otvaranju regionalne konferencije „Odbrana evropskih vrednosti u procesu pridruživanja“.

Konferenciju organizuje CRD, kako bi se razgovaralo o procesu pridruživanja iz ugla ljudskih prava i evropskih vrednosti u zemljama koje su već godinama u procesu reformi i pridruživanja EU. Na dvodnevnom skupu je više od 100 branitelja ljudskih prava, aktivista i novinara, a očekuje se da se na kraju konferencije potpiše „Skopska deklaracija“.

Deklaracijom se od Evropske unije i međunarodnih aktera traži veća uključenosti i posvećenost ovom procesu, da se uzme u obzir opadanje nivoa evropskih vrednosti u zemljama regiona i da se što pre otvore pretpristupni pregovori EU sa Severnom Makedonijom i Albanijom.

Miletić je kazao da je uloga branitelja ljudskih prava u procesu priključivanja EU u balkanskim zemljama veoma važna, ali da je njihov posao u praksi onemogućen i komplikovan, jer su u većini na vlasti autoritarni režimi, koji te procese vide kao pretnju.

„U praksi je kao kada imate prijatelja koji ne želi da sluša vaše kritike. Naše kritike su prepoznate kao pretnje, a mi kao neprijatelji. Realnost je mnogo drugačija u našem regionu, ovde se ućutkuju branitelji ljudskih prava, a osim toga postoji i toliko tabu tema, poput ratnih zločina i prošlosti, koje ne smemo da pominjemo“, poručio je Miletić međunarodnoj zajednici.

Ambasadorka Švedske u Severnoj Makedoniji Kristin Forsgren Bengtson, rekla je da se njena zemlja zalaže za „poštovanje fundamentalnih prava sadržanih u Lisabonskom ugovoru i Članu 2. koji definiše evropske vrednosti, i ističe važnost slobode, demokratije, jednakosti i vladavine prava pred kojom su svi jednaki“.

„Istorija našeg kontinenta nam pokazuje šta se može desiti kada zažmurimo i zaboravimo na ove vrednosti. Švedska smatra da demokratija i vladavina prava, klimatske promene, radna prava, migracije i bezbednost čine pet prioriteta na kojima EU mora raditi u narednim godinama“, rekla je Forsgren Bengtson.

Ona je naglasila da mladi ljudi moraju da se hitno uključe u ovu debatu i da daju svoj doprinos.

„Želimo u ovu debatu da uključimo mlade. Želimo kontinuiranu saradnju sa ovim regionom, i da konstantno pojačavamo tu saradnju, kako bi se išlo ka što bržem pridruživanju. Švedska će nastaviti da pomaže put Severne Makedonije i drugih država ovog regiona, kako bi se mediji i vladavina prava, kao i evropske vrednosti, što pre primenile na život ljudi“, rekla je ona.

Ministarka Severne Makedonije za rad i socijalnu politiku, Mila Carovska, naglasila je da je uključivanje EU u ove teme sada posebno važno, jer se poslednjih nekoliko meseci u državama Zapadnog Balkana vodi diskusija o tome „za koga mi to sprovodimo reforme“.

„Mi to želimo jer želimo da naša zemlja neguje sve vrednosti koje smo pomenuli. Entuzijazam koji sam videla i koji i dalje traje, mora da ostane i da nam pomogne da ove vrednosti postavimo na mesto koje im pripada u Severnoj Makedoniji“, rekla je Carovska.

(Beta, Foto: Pixabay)

Podelite ovu stranicu!