- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Komitet UN za ljudska prava: Srbija da procesuira ratne zločine, utvrdi sudbinu nestalih i obešteti žrtve

Komitet UN za ljudska prava izrazio je zabrinutost zbog ograničenog napretka Srbije u potrazi za nestalim osobama, niskog obima suđenja za ratne zločine, uske definicije žrtve i oštećenih strana, kao i zahteva da žrtve svoje nestale članove proglase umrlima kako bi ostvarili pravo na kompenzaciju, saopštio je Fond za humanitarno pravo.

„Prava i položaj Roma, LGBT i osoba sa invaliditetom, žena, dece, izbeglica i azilanata, žrtava trgovine ljudima i prisilnog rada, kao i žrtava zločina koji su počinjeni u kontekstu oružanih sukoba u bivšoj Jugoslaviji, najproblematičnije su oblasti na polju zaštite ljudskih prava u Srbiji, ocenio je Komitet, koji je ukazao i na neadekvatne kapacitete Tužilaštva za ratne zločine, što uključuje i višemesečno nepostojanje glavnog tužioca i pritisaka na ovo telo od strane Vlade“, navodi se u saopštenju.

Komitet je Srbiji preporučio da istraži sve nerešene slučajeve nestalih osoba kako bi se utvrdila njihova sudbina i pronašli posmrtni ostaci, te da porodice nestalih osoba informiše o ishodu istraga.

Takođe, kako se dodaje, Srbiji je sugerisano i da procesuira sve počinioce ratnih zločina, uključujući srednje i visoko rangirane zvaničnike, kao i da izmeni Zakon o civilnim invalidima rata i Zakonik o krivičnom postupku kako bi se proširila definicija žrtve i oštećenih u postupku.

U preporukama se navodi i da svim žrtvama prisilnih nestanaka Srbija treba da omogući ostvarivanje prava na reparacije u skladu sa standardima ljudskih prava, te da osigurati dovoljne kapacitete Tužilaštva za ratne zločine i bez odlaganja imenuje novog glavnog tužioca i osigura nezavisnost tog organa kako bi mogao da efikasno sprovodi svoj mandat.

Kao pozitivne pomake Komitet je naglasio ratifikaciju Međunarodne konvencije o zaštiti svih lica od prisilnih nestanaka (2011) i potpisivanje Protokola sa Bosnom i Hercegovinom o saradnji u potrazi za nestalim osobama (2015), ukazuje se u saopštenju i dodaje da zaključna zapažanja Komiteta reflektuju predloge koje je Komitetu dostavio FHP početkom februara 2017. godine.

Zaključna zapažanja o trećem periodičnom izveštaju o Srbiji Komitet UN za ljudska prava usvojio je na sastanku 23. marta 2017. godine.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!