- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Kod Čajetine i Aleksandrovca bili logori za Bošnjake

Fond za humanitarno pravo (FHP) podneo je Tužilaštvu za ratne zločine krivičnu prijavu protiv više od 50 pripadnika MUP-a, Državne bezbednosti i Vojske Jugoslavije zbog ratnih zločina počinjenih u Srbiji nad više od 850 Muslimana iz Žepe u BiH, saopštio je danas Fond.

Prijave su podnete protiv zločina izvršenih od kraja jula 1995. godine do 10. aprila 1996. godine u zarobljeničkim logorima u Šljivovici kod Čajetine u Srbiji i Mitrovom Polju kod Aleksandrovca.

„Prijavljeni su izvršili više ubistava, osakaćenja, svireposti i mučenja. Mnogi zatvorenici, među ostalima i Šećan Dizdarević, Abid Agić, Nazif Krlić i Meho Jahić, umrli su od posledica premlaćivanja, a više desetina je teško telesno i psihički povređeno, trajno im je oštećeno zdravlje, sa posledicama potpunog i trajnog invaliditeta“, piše u saopštenju Fonda.

Dodaje se da je od 29. jula 1995. godine do 3. avgusta iste godine oko 850 Muslimana iz Žepe i okolnih naselja, među kojima i nekoliko desetina maloletnika i dve žene, bežeći pred Vojskom Republike Srpske, prebeglo preko Drine na teritoriju Srbije, okupljajući se u podnožja planine Zvijezda na desnoj obali Drine.

„Po prelasku u Srbiju, Muslimane iz Žepe su zarobili pripadnici VJ i MUP i sproveli ih u logore Šljivovica i Mitrovo Polje. U logorima, pripadnici MUP i DB su tukli zarobljenike, uskraćivali im lekove i lekarsku negu, pravo na održavanju lične higijene, vodu, hranu, uključujući i hranu koju su logorašima donosili predstavnici Međunarodnog komiteta Crvenog krsta“, piše u saopštenju.

Fond je naveo da je više desetina zarobljenika, koje su pripadnici MUP, DB, VJ i VRS smatrali počiniocima zločina nad Srbima u BiH, izolovano od ostalih zarobljenika, i njih su pripadnici srpskih snaga najviše mučili, a nekoliko meseci su ih skrivali od predstavnika Crvenog krsta koji su popisivali zarobljenike u logorima.

„Zarobljenici su sukcesivno repatrirani ili otpušteni u treće države od sredine januara do 10. aprila 1996. godine. SRJ je bila potpisnica Ženevske konvencije, te je imala obavezu da prebeglim Muslimanima iz Žepe osigura postupanje koje se Konvencijom obezbeđuje ratnim zarobljenicima”, naveo je Fond.

Fond za humanitarno pravo je 2007. godine, u ime 20 logoraša Šljivovice i Mitrovog Polja, podneo Prvom osnovnom sudu u Beogradu (bivšem Petom opštinskom sudu) pet tužbi za naknadu štete protiv Republike Srbije zbog torture koju su zarobljenici pretrpeli u logorima.

„Sudovi su prvostepenim presudama odbili 11 tužbenih zahteva, pokljanjajući veru iskazima svedoka koje je predložila država, policajcima koji su čuvali logoraše, medicinskom osoblju koje je dolazilo u logore, pomoćnom osoblju u logorima – koji su svedočili da nije bilo torture nad logorašima i da Šljivovica i Mitrovo Polje nisu bili logori već ‘prihvatni centri'“, piše u saopštenju Fonda.

Dodaje se da isti sudovi nisu prihvatili iskaze logoraša da je nad njima vršena tortura u logorima, a po jednoj tužbi nije doneta prvostepena presuda, dok nijedan od pokrenutih postupaka nije pravnosnažno okončan.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!