- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Koalicija: Načelnik opštinske uprave Velike Plane nezakonito preinačio odluku o dodeli sredstava za informisanje

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja oštro je protestovala zbog odluke na?elnika Opštinske uprave opštine Velika Plana da preina?i predlog komisije koja je vrednovala projekte u oblasti javnog informisanja na konkursu ove lokalne samouprave.

Koalicija je zatražila od Opštine Velika Plana da poništi doneto Rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja jer se ono razlikuje od predloga koji je dala komisija, kako po predloženim medijima, tako i po predloženim iznosima.

“Iako tvrdi da se rukovodio predlogom Komisije, na?elnik Opštinske uprave, Goran Tasi? je u Rešenju o raspodeli sredstava odluku Komisije, koju su ?inili predstavnici novinarskih i medijskih udruženja, preina?io u ?ak devet slu?ajeva. Kod pet projekata umanjeni su iznosi, kod jednog su sredstva pove?ana, a jedan, koji je komisija predložila za sufinansiranje je potpuno odbacio. Povrh svega, kona?nim Rešenjem sredstva su dodeljena za dva projekta, za koje je Komisija dala obrazložene predloge da se sufinansiranje odbije. Za ta dva projekta je Rešenjem dodeljeno ?ak 880.000 dinara od ukupno 2,5 miliona dinara koliko je je Javnim pozivom bilo opredeljeno za sufinansiranje medijskih sadržaja od javnog interesa”, navodi se u saopštenju Koalicije.

Ukazuje se i da je ovakvu odluku na?elnik doneo bez ikakve usmene ili pismene konsultacije sa Komisijom, ?ime je prekršio Zakon o javnom informisanju i medijima i zloupotrebio rad stru?ne Komisije.

Medijska koalicija podse?a da je Zakonom o javnom informisanju i medijima precizirano da ocenjivanje medijskih projekata na konkursu vrši stru?na komisija sastavljena od predstavnika nezavisnih medijskih stru?njaka, koju rešenjem imenuje rukovodilac organa koji je raspisao konkurs. Tako?e, da prema Pravilniku o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, odluku o raspodeli sredstava sa obrazloženjem donosi rukovodilac organa koji je raspisao konkurs „na osnovu predloga komisije“.

Dodaje se da je Pravilnikom definisano i pravo rukovodioca organa da ukoliko „uo?i da je komisija dala predlog suprotno odredbama zakona ovog pravilnika i konkursa, ili da sadrži drugu o?iglednu grešku, zatraži pismenim putem od komisije da ispravi nepravilnosti ili greške u odre?enom roku“.

“Na?elnik opštinske uprave opštine Velika Plana to nije u?inio, ve? je bez konsultacije sa ?lanovima komisije, izmenio njihovu odluku po svom naho?enju. Na taj na?in, upozoravamo, obesmišljeni su javni konkurs i nezavisnost rada stru?ne komisije, a odluka o sufinansiranju javnog interesa vra?ena u li?nu nadležnost pojedinca”, isti?e se u saopštenju.

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja o?ekuje da se ovim povodom javno oglasi Ministarstvo kulture i informisanja u ?ijoj je nadležnosti nadzor nad sprovo?enjem Zakona o javnom informisanju i medijima.

Kako navode, reakciju ministarstva o?ekuju tim pre što kada je u pitanju Opština Velika Plana ovo nije prvi put da predlog komisije za ocenjivanje projekata bude ignorisan i da sredstva budu dodeljena po naho?enju na?elnika opštinske uprave.

U saopštenju se podse?a da se isti slu?aj dogodio i prethodne godine, te da je Koalicija i tada pozvala Ministarstvo da reaguje, ali da se ono nije oglasilo, “što je od strane Opštine Velika Plana, o?igledno shva?eno kao signal da ?e Zakon o javnom informisanju i medijima i ubudu?e mo?i da krše bez ikakvih konsekvenci”.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!