Kanjiža: Stabilna vlast

Problemi sa samodoprinosom

27. dec 2013

Koalicija formirana u Kanjiži, nakon izbora 2012.godine nije menjana.Podsetićemo, tada su formirana četiri odbornička kluba: 11 odbornika ima Savez vojvođanskih Mađara, a takodje 11 članovi kluba „Za bolju Kanjižu“ (odbornici Demokratske stranke – 9 i Lige socijaldemokrata Vojvodine – 2), odbornička grupa „Izaberi put“ ima ukupno 4 člana (3 sa liste Ištvana Bačkulina i 1 sa liste Pokreta mađarske nade), a odbornici udruženja građana i preduzetnika „UKROK“ imaju 3 člana. Vladajuću većinu čine dakle SVM i DS, u koaliciji LSV-om. Ove tri stranke po broju odbornika imaju više od dvotrećinske većine. 

“U našoj opštini je stvorena čvrsta koalicija, iako je tome prethodilo oko dva meseca pregovaranja. Međutim, kada je dogovor postignut, rad opštine je postao i ostao stabilan sve do današnjeg dana i nema ni izgleda da se bilo šta menja”, kaže gradonačelnik Mihalj Njilaš i dodaje da će se kampanjom baviti tek kada uslede novi izbori.

Slađana Ilić odbornica opozicionog UKROK-a nije zadovoljna funkcionisanjem i saradnjom sa odbornicima koji čine poziciju, kada je reč o donošenju odluka i funkcionisanju lokalne samouprave. “Mi smo pokušali upravo svojim radom kao odbornici u skupštini da iznesemo stavove i da damo neke konkretne predloge, na osnovu iskustva koje imamo u preduzetništvu, međutim još uvek ne nailazimo na razumevanje. Ostali odbornici ne prepoznaju da su to zaista konstruktivni predlozi koji su za dobrobit kako građanstva tako i naših preduzetnika što bi dovelo samo do jačanje naše opštine”, kaže Slađana Ilić i dodaje da će i dalje nastojati da iznose svoje stavove i predloge tokom skupštinskih zasedanja.

„Talas zapošljavanja“ ili ne? 

Na osnovu Zakona o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji, maksimalni broj zaposlenih u lokalnoj administraciji za opštinu Kanjiža iznosi 113 lica, a zaključno sa 31.10.2013. godine zaposlenih na neodređeno vreme imamo 99, navodi načelnica Opštinske uprave Ana Dukai.

Sladjana Ilić, međutim, kaže da podaci pokazuju da su novozaposleni do radnih mesta došli na različite načine. “ Ukoliko pogledate podatke sa Biroa, videćete da nijedno lice nije dobilo posao preko njih”, navela je ona.

Predsednik opštine Mihal Njilaš kategorično demantuje ovakve navode i ističe da je određeni broj ljudi čak ostao bez posla, a da su mnogima plate smanjene u skladu sa merama štednje. “Zaposlenima u opštini Kaniža, koji su imali ugovor na određeno, a nije bilo velike potrebe za njihovim radnim mestima, ugovore nismo produžavali. Mi smo mala opština, imamo dva javna preduzeća sa malim brojem zaposlenih, ali ne krijem da je bilo pritisaka, pogotovo kad se vlast donekle promenila. Bilo je nekih pomaka u ovom smislu, odnosno nekoliko zapošljavanja, ali smo to pokušali da ograničimo samo na funkcionere jer kod funkcionera ipak ima osnova za takav postupak”, istakao je Njilaš i negirao da je bilo „talasa zapošljavanja“. “Stručnost i sposobnost zaposlenih uvek su na prvom mestu. Mi smo mala opština, u kojoj je broj zaposlenih lica adekvatan i nema previsokih tereta zbog zarada, a oni koji su tamo zaposleni – stvarno i rade i to nam je i najbitnije“, tvrdi Njilaš.

Kanjiza opstina

Kanjiža ima problem sa samodoprinosom

U opštini Kanjiža iz budžetskih sredstava obezbeđuje se plata za 224 zaposlena lica. U Opštinskoj upravi 70 osoba ima stalno zaposlenje, u mesnim zajednicama 11, u kulturnim ustanovama 32, u predškolskoj ustanovi 85, a u javnom preduzeću koje je indirektni korisnik budžeta opštine 10 osoba. Turistička organizacija, Informacioni centar, Centar za pružanje usluga socijalne zaštite i Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, ustanove su koje su indirektni budžetski korisnici, a kod njih je stalno zaposlenje našlo ukupno 16 lica. Broj zaposlenih u mesecu junu 2012, kada je aktuelna koalicija preuzela vlast, bio je 216. Dakle, zaposleno je 8 novih lica, a u lokalnim javnim preduzećima (JP za uređenje naselja opštine Kanjiža i JKP Komunalac) u radnom odnosu sada je 44 zaposlenih, dok je prilikom preuzimanja vlasti u junu 2012. godine bilo njih 38.

Otpad kao problem 

Odnošenje komunalnog otpada bila je tema o kojoj se intenzivno razgovaralo tokom prošle, ali i ove godine. U opštini kažu da se u prethodnih godinu dana na dnevnom redu lokalne vlasti našla inicijativa vezana za način obračuna usluge iznošenja komunalnog otpada za kategoriju preduzetnika, koji je usvojen i dodaju da je tako problem odnošenja otpada smatraju rešenim u korist svih.

Odbornici UKROK-a, međutim, nisu saglasni sa ovim stavovima. “Doneta je odluka, opet, naravno, bez podrške opozicije i prihvaćen je taj način obračuna po posudi – za preduzetnike i privredu, ali ne i za javne ustanove i javna preduzeća, čime je lokalna samouprava nanela štetu javnim ustanovama i javnim preduzećima, jer su njihovi troškovi za ovu uslugu ostali daleko veći nego što bi ih imali po novom načinu obračuna”, navode u Udruženju smatrajući da taj trošak daleko više košta javna preduzeća i ustanove nego što je to zaista realno. “Ukoliko recimo, uzmemo Dom zdravlja kao primer, i zdravstvo u celini, znamo da su uglavnom to objekti sa velikim kvadraturama, a ako pogledamo trošak koji oni imaju oko odnošenja komunalnog otpada, shvatamo da oni zaista ne mogu proizvesti toliko komunalnog otpada. Znamo kakva je njihova finansijska situacija i mi smo im zapravo ovim samo otežali “, kaže Slađana Ilić.

Štedljivi budžet 

Rebalans budžeta u iznosu od 1,2 milijarde dinara, usvojen je u oktobru, na sednici skupštine opštine Kanjiža. Iznos je za umanjen za 133 miliona dinara u odnosu na predviđen finansijski plan za tekuću godinu. Manji prihodi od poreza na zarade, komunalne takse za isticanje firme, kao i od naftne rente i slabo ostvarenje od mesnog samodoprinosa, uticali su na ovaj rebalans. U opštini ističu da su preduzete sve mere štednje.

“Kada se uvidelo da ćemo imati manje prihoda, taj rebalans je značio ne samo smanjenje prihoda nego i smanjenje rashoda. Znači trebalo je naći stavke koje će biti manje ili koje će izostati. U julu smo usvojili program štednje i restrikcije, gde smo gledali kako se mogu smanjiti rashodi, kada je reč o zaradama u upravi i institucijama, znači kod direktnih i indirektnih korisnika budžeta, i u tom smislu smo odredili smanjenje od deset posto tamo gde je to bilo moguće”, objašnjava predsednik opštine Kanjiža.

„Ujedno smo izvršili usaglašavanje zarada, odnosno sada jedan inženjer koji radi u lokalnoj upravi ima isti dohodak, kao inženjer u javnom preduzeću. Na ovaj način smo mogli uštedeti znatna sredstva i to nastavljamo naravno i u sledećoj godini jer je u međuvremenu i Vlada preporučila mere štednje, slične onima koje smo mi u julu ove godine pokrenuli”, kaže Njilaš. On navodi i da se deo štednje odnosio i na investicije i da su od projekata koji nisu počeli do jula ili avgusta, odustali, ali dodaje da je zadovoljan investicijama: “Želimo da štednja bude više usmerena prema platama, a da ne trpe toliko investicije.”, poručuje Njilaš.

Kanjiza grb

Grb Kanjiže

Odbornici opozicije iz UKROK-a su glasali protiv rebalansa budžeta ističući da je predimenzionisan i ocenjujući da bi trebalo sprovesti racionalizaciju u administraciji opštine. “Budžet je uvek udarna tema na kraju godine, ali mi smo smatrali da o budžetu treba zapravo da razgovaramo i da vodimo računa tokom godine. Sad je ovo samo neki rezultat koji papirološki može da se ispegla, a papir jelte sve trpi. Novac je po nama zaista utrošen nerealno, neracionalno i nije se vodilo računa upravo o nekim bitnim stvarima o kojima je moglo. Budžet naše lokalne samouprave nije toliko mali i toliko siromašan kao u nekim opštinama, tako da smatramo da je naša opština mogla mnogo bolje to da uradi”, poručuju ovi odbornici.

Problemi sa mesnim samodoprinosom 

U Kanjiži je rekonstruisan kolovoz u strogom centru grada i izgrađena je potrebna infrastruktura na zemljištu buduće nove autobuske stanice. Izgrađena je nova, dvospratna nova zgrada Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju. U Martonošu je u toku modernizacija sistema snabdevanja vode za piće, u četiri mesne zajednice očišćen je kanal. U Adorjanu završena je rekonstrukcija rimokatoličke crkve i obnovljeno je sedište SAKUD „Sveti Sava”. Započeta je prva faza obnove Narodnog parka. Prodat je kompleks bivše kasarne, a lokalna samouprava je u okviru javnih radova i programa za sticanje stručne prakse doprinela zapošljavanju 33 osobe kod lokalnih poslodavaca. Opština je nabavila protivgradne rakete, višenamensko vatrogasno vozilo, a Domu zdravlja dva nova službena vozila. U okviru programa Dana opštine je svečano predat dom, mala kućna zajednica „Barka” i crkveni dom za stare „Baćaneum”. Ove investicije, navode u opštini, uspešno su realizovane, zahvaljujući između ostalog, podršci Fonda za kapitalna ulaganja, pokrajinskih sekretarijata, ministarstava i fondova EU.

Budžet opštine Kanjiža umanjen je i zbog slabog ostvarenje mesnog samodoprinosa, koji je u nekim mesnim zajednicima i ukinut jer nije naišao na podršku građana na referendumu. “Mesna zajednica Horgoš već dve godine nema mesni samodoprinos, i to se vidi po samoj situaciji u selu, odnosno po tome kako selo ne napreduje u poslednje dve godine”, kaže predsednik MZ Horgoš Ištvan Bačkulin. “Nažalost, građani mesne zajednice Horgoš odlučili su da ne izglasaju 2011. godine narednih pet godina mesnog samodoprinosa i sada nemamo sredstva za investicije za trotoare, asfaltni put, održavanje kanalske mreže, održavanje rasvete…”, navodi Bačkulin.

Kako naš sagovornik navodi, od opštinskog budžeta Kanjiže dobijaju sredstva kao mesna zajednica, ali to je sve malo za potrebe druge po veličini MZ u kanjiškoj opštini. “Prema mom mišljenju i prema mišljenju žitelja Horgoša, mesto Kanjiža mnogo više dobija iz opštinskog budžeta nego mesto Horgoš, a da ne pričamo o ostalim naseljenim mestima koja mnogo, mnogo manje dobiju od onoga koliko bi im po privredi sledovalo“, navodi Bačkulin i dodaje da Horgoš ima prostora i volje za investicije, poput namere da se u mestu izgradi akva park. “Napor oko izgradnje akvaparka nije dao željene rezultate, iako smo ove godine izvršili potrebne radnje koje su u našoj nadležnosti, kako bi se stekli uslovi za izgradnju,ali se nadamo da će situacija biti pozitivno rešena tokom sledeće godine”, stav je i čelnih ljudi opštine.

Solidna transparentnost 

Skupština opštine Kanjiža 16. juna 2006. godine donela je Odluku o osnivanju Saveta za međunacionalne odnose opštine Kanjiža. Po dva predstavnika u Savetu imaju pripadnici srpskog naroda, mađarske i romske nacionalne manjine. Sednice Saveta za međunacionalne odnose održavaju se po potrebi, a isti daje mišljenje i predlog skupštini, shodno odredbama Statuta opštine i Poslovnika o radu Saveta, kada je na dnevnom redu skupštine materijal u vezi sa pitanjima ostvarivanja, zaštite i unapređivanja nacionalne ravnopravnosti na teritoriji opštine.

Banja-Kanjiža

Turistički potencijal: Banja Kanjiža

Informacije u vezi sa radom opštine, koje su važne za stanovnike Kanjiže, ali i pozivi za javne nabavke nalaze se na sajtu opštine koji se permanentno ažurira. U toku je izrada sajta u novoj verziji, preko kojeg će biti omogućeno skidanje potrebnih administrativnih obrazaca, što će omogućiti dalji razvoj komunikacije, ali i dostupnost formulara koji su građanima potrebni.

U lokalnoj samoupravi funkcioniše i Sistem 48, čiji program služi za brže reagovanje na postavljena pitanja i rešavanje problema građana. Lokalna samouprava ima i uslužni centar, u kom funkcioniše elektronska pisarnica i sistem za rukovanje dokumentima. Transparentnost javnih nabavki takođe je obezbeđena putem objave svih nabavki velike i male vrednosti na portalu javnih nabavki i na sajtu opštine Kanjiža, a naročito pozivi za podnošenje ponuda, konkursne dokumentacije, obaveštenja o dodeli ugovora odnosno o obustavi postupka i izveštaji o sprovedenim postupcima javnih nabavki. Početkom 2014. godine objaviće se i plan javnih nabavki i ako dođe do izmene,onda i izmene i dopune plana javnih nabavki za predmetnu godinu.”, kažu u opštini.

Za lokalno informisanje iz budžeta se izdvaja oko 0,6 procenata, odnosno ukupno pet miliona dinara. Sredstva se dodeljuju na osnovu konkursa, koji se raspisuju početkom svake godine. O dodeli sredstava odlučuje komisija za dodelu sredstava u oblasti javnog informisanja. U Opštini postoje tri medija. Televizija Info TV emituje svoj program na srpskom i mađarskom jeziku, a odloženo prenosi i sednice Skupštine opštine. Info TV radi u okviru Obrazovno-kulturne ustanove Cnesa, čiji je osnivač lokalna samouprava. Nedeljnik Új Kanizsai Újság na mađarskom jeziku je privatni list . Panda radio, koji se takođe nalazi u privatnom vlasništvu emituje dvojezični program već 15 godina. Svi lokalni mediji se u velikoj meri oslanjaju na sredstva iz lokalnog budžeta.

Branislava Lovre 

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Razbibriga
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga