JUDY DEMPSEY: Merkel drži ruski dosije

"Zapadni Balkan je ponovo u neredu i za to se ne može kriviti Evropa, već lokalni oligarsi koji ga vode i koji podrivaju demokratske procese"

28. sep 2017

Zapadni Balkan je ponovo u neredu i za to se ne može kriviti Evropa, ve? lokalni oligarsi koji ga vode i koji podrivaju demokratske procese – smatra analiti?arka Carnegie centra za Evropu Judy Dempsey (Džudi Dempsi).

U intervju za Radio Slobodna Evropa (RSE) povodom ishoda njema?kih izbora, Dempsey kaže da bi bilo kratkovidno ignorisati pokušaje Rusije, Kine i Saudijske Arabije da uti?u na dešavanja u, prakti?no, evropskom dvorištu, jer je rije? o bezbjednosti Evrope.

Prvi zadatak kancelarke Angele Merkel, sa izvjesnom „koalicijom Jamajka“, bi?e na doma?em planu, suo?avanje i zaustavljanje sa uzrocima rasta ekstremnih desni?ara iz stranke Alternativa za Njema?ku (AfD), prije svega izbjegli?kom krizom i azilatskom politikom, ali ne odustaju?i od vrijednosti koje zastupaju. Potom slijedi snažniji iskorak Evropske unije sa osovinom Pariz – Berlin, procjenjuje Judy Dempsey.

Kada je rije? o politici prema Rusiji, budu?i partneri Hriš?ansko-demokratske unije (CDU), Slobodne demokrate su pragmati?ne, dok ?e se Zeleni zalagati za oštriji kurs prema Moskvi. No, kako kaže Dempsey, dosije Rusije je u kancelariji Angele Merkel i ona ?e odrediti agendu.

RSE: Kakav uticaj njema?ki izbori, odnosno njihov rezultat, mogu imati kada je rije? o evropskim integracijama zemalja Zapadnog Balkana?

Dempsey: Mislim da je Merkel prili?no zainteresovana za integraciju Zapadnog Balkana i mislim da ?e i francuski Quai d’Orsay (Ministarstvo vanjskih poslova) biti tako?e. Zapadni Balkan je ponovo u neredu i ne možete nastaviti kriviti Evropsku uniju za to, jer je na trenutak skrenula pogled jer je imala druge stvari kojima je trebala da se bavi.

Zapadni Balkan, prije svega, pripada ljudima Zapadnog Balkana i traženje pomo?i je u redu, ali tu mora biti neki reciprocitet, a ta vrsta lokalnih oligarha koji vode Zapadni Balkan erodirala je volju za reformama i podriva demokratiju, dok su civilna društva ta koja pokušavaju da ih vrate na stazu.

Civilno društvo je ono kojem je potrebna pomo? svih ?lanica EU, a ne samo nekim institucijama koje podržava Brisel, a koje su izraženo birokratske. Ali potrebno je nanovo razmisliti kako uzvratiti tim oligarsima i kako oživjeti vjeru u demokratizaciju i civilno društvo. Ta podrška mora do?i od EU, ali i od svake države ?lanice pojedina?no.

To je naše dvorište, to su vrata do nas, malo niže niz put od Be?a, i ignorisanje onoga što se tamo dešava, i na koji na?in Rusija, Kina i Saudijska Arabija uti?u sa svojim trendovima tamo, bilo bi apsolutno i definitivno kratkovidno. Zapravo, to je pitanje evropske bezbjednosti.

RSE: Nedjelja je bila gorko-slatka pobjeda za Merkel i sada predstoji formiranje koalicije. Da li je takozvana „Jamajka koalicija“ izvjesna opcija?

Dempsey: Jeste, zapravo nema druge opcije, zato što su socijaldemokrate (SPD) koji su bili dio odlaze?e koalicije, odlu?ili da idu u opoziciju i bi?e naja?a opoziona grupacija u Bundestagu. To ostavlja Merkel sa grupom probiznis Slobodnih demokrata i Zelenom partijom, i ta koalicija ne?e biti laka ali ona nema druge opcije. Ona želi koaliciju, želi da ostane na vlasti, to je najja?a stranka u zemlji, a i druge dvije stranke žele da budu ?lanice ove koalicije i to su sada karte sa kojima se pregovora.

RSE: Koje su prednosti a koje mane ove koalicije?

Dempsey: Ima prili?no toga dobrog. Slobodne demokrate imaju jako puno ideja kada je rije? o globalizaciji, demografiji, digitalizaciji, kao i o Evropi i nekim ekonomskim reformama kod ku?e. Sve to je neophodno. Zeleni ?e, pak, insistirati još više na klimatskim promjenama i oni ?e vjerovatno biti prili?no težak partner, jer ?e morati da se suo?e i sa problemom oko rude lignita u Njema?koj. Oni ?e tako?e usvojiti antirusku poziciju, u to nema sumnje. Slobodne demokrate bi mogle biti pragmati?nije oko Rusije, ali, na kraju, tu je i dalje isti kancelar. Kancelarka Merkel drži ruski dosije u kabinetu i ona ?e postaviti agendu o tome.

RSE: CDU je izgubio izme?u osam do devet posto podrške imaju?i u vidu njihov najbolji rezultat u 2009. godini, kada su imali 41 posto? Neki analiti?ari sugerišu da je jedan od razloga to što je Merkel, otišla previše lijevo za ukus konzervativnih glasa?a. Šta mislite o toj ocjeni?

Dempsey: To su interesantne ocjene ali mislila sam re?i nešto drugo. Nema dileme da je kancelarka Merkel modernizovala Hriš?ansko demokratsku uniju i ona ih je definitivno pomjerila u centar. Nema dileme oko toga, i po pitanju izbjeglica, azila, gej brakova, prava na usvajanje gej parova, minimalne cijene rada i tako dalje.

Klasi?ni i tradicionalni glasa?i posebno iz njene sestrinske stranke, bavarske Hriš?ansko-socijalisti?ke unije (CSU), vjeruju da je Merkel odstupila od guranja pitanja bezbjednosti na vrh njene agende, kao i da nije bila dovoljno ?vrsta u kursu prema izbjeglicama i tražiocima azila.

Suštinski, zato što se pomjerila prema centru, prihvatljivo ali krajnje desno krilo CDU-a, da tako kažem, je nestalo i njega je uhvatila ekstremna desnica iz Alternative za Njema?ku. Tako da, jeste. Istina je da je ona pomjerila partiju prema centru, a pristalice su prebjegle ka drugim strankama.

Lov AfD na izbjegli?ku politiku Mekel

RSE: Upravo sam htjela da vas pitam možemo li to povezati sa razulatatom AfD? Pretpostavljam da je Vaš odgovor da?

Dempsey: Bilo bi lako ra?i da, ali AfD je sa?injen od nevjerovatno bizarne grupe pristalica. Jedna stvar koju treba znati je da je AfD u isto?noj Njema?koj sada druga po snazi politi?ka grupacija, nakon CDU-a. Drugo, AfD je sa?injen od neonacista, antisemita, protivnika islama i muslimana, imigracije, EU… protiv svega i sva?ega. Njihov jezik ?esto predstavlja užasan lov na izbjegli?ku politiku Angele Merkel i njema?ka javnost sada treba da se nosi sa tim u parlamentu. Da, oko jedan milion pristalica CDU-a napustilo je konzervativni blok Angele Merkel zajedno sa Bavarcima i prešlo u AfD.

Sa druge strane, najmanje 1,3 miliona ljudi je napustilo konzervativni blok Angele Merkel i prešlo kod Slobodnih demokrata. I na kraju, 87 posto bira?a je glasalo za tradicionalne stranke, a ostatak je glasao za AfD. Ali nema dileme u vezi toga, da je to novi uzrok kompleksnosti i velike promjene u politi?kom kursu Njema?ke i da se sa tim treba nositi.

RSE: Ovo je prvi put nakon Drugog svjetskog rata da je jedna ekstremno desna stranka – koja otvoreno ‘flertuje’ sa antisemitizmom i nacizmom, što je krivi?no djelo u Njema?koj, a da ne pominjem, ve? ste rekli, šta govore o islamu i izbjeglicama – ušla u Bundestag. Koliko je to opasno i možemo li ih povezati sa rastom desnice širom Evrope?

Dempsey: Prvo da odgovorim oko ulaska u parlament. Njema?ka je demokratija, robusna i dovoljno snažna, sa jakim medijima i civilnim društvom, a dobra vijest je i da ?e, kako što sam rekla, socijaldemokrate biti glavna opoziciona snaga, a ne AfD. Mislim da je to važno i da su u AfD bili jako razo?arani što je SPD odlu?io da ide u opoziciju, a ne da se priklju?e koaliciji Angele Merkel. Tako da je to dobra vijest. Druga ta?ka odnosi se na retoriku. Znamo kakva su gledišta AfD u prakti?nom smislu. Tako da ?emo vidjeti kako ?e se ponašati u Bundestagu.

U regionalnim parlamentima u kojima su prisutni vidjeli smo miks svega, nijesu ujedinjeni, ne mogu se organizovati oko politika koje zastupaju, ne slažu se me?usobno.

Kada je rije? o njihovoj vezi sa populisti?kim pokretima širom Evrope, mislim da je mnogo komplikovanije nego što izgleda. Neki komentatori su rekli da je ovo kraj njema?kog izuzetka, ali, u stvari, Njema?ka je i dalje izuzetak, jer je prihvatila milion izbjeglica, druge zemlje nijesu, i oni ?e da ostanu tu, dobi?e sklonište, sigurnost, obrazovanje i zdravstvenu zaštitu. Tako da se taj izuzetak Njema?ke nastavlja

Nema dileme da prisustvo AfD u parlamentu daje odre?eni zamah drugim populisti?kim partijama u Evropi. No, sa druge strane, važno je za takozvane establišment partije i civilno društvo da kažu: „U redu, sada ste u parlamentu, da vidimo šta zastupate“.

Nema ih svrhe demonizovati, za njih se glasalo demokratski, hajde da ih uklju?imo u procese demokratski i hajde da branimo ono u šta mi vjerujemo umjesto da skre?emo u desno. To je važno za one koji vas slušaju. Merkel nije skrenula udesno da bi se konfrontirala AfD, ona se držala svojih vrijednosti. I da, jeste imala odre?eni gubitak, ali je još kancelarka, to je njen ?etvrti mandat, što je izuzetno.

Tako?e, francuski predsjednik (Emmanuel) Marcron nikada nije skrenuo udesno da bi se dodvorio glasa?ima. Držao se svojih vrijednosti i Evrope – i izabran je. Dakle, vrijednosti su još uvijek važne i 87 posto njema?kih glasa?a glasalo je za vrijednosti.

RSE: Merkel je naglasila da je rast AfD zabrinjavaju?i. Vidjeli smo spontane demonstracije u Berlinu u no?i izbora nakon objave rezultata i poruke da nema mjesta za mržnju u Njema?koj. Ali ?injenica je da su dobili 13 posto i ušli u Bundestag. Pitanje je na koji na?in se sada nositi sa njima?

Dempsey: Morate, to je demokratija, morate ih uklju?iti u proces, vidjeti za šta se zalažu i imati otvorenu politiku. Njema?ka treba da usvoji dvije stvari: da ima jasnu i transparentnu politiku kojom ?e da integriše milion izbjeglica. Mora biti otvoreno, moraju se objasniti sve poteško?e: ho?e li dobiti poslove i šta to zna?i za njema?ko društvo.To je prvo.Drugo, zaista je važno da sljede?a njema?ka vlada kaže, ovo je kraj izbjegli?ke krize, zbog nastavka konflikata na sjeveru Afrike, Bliskom istoku i drugim kriznim podru?jima.

A onda, Njema?ka zajedno sa Evropskom unijom mora biti spremna da objasni svojoj javnosti kako ?e se nositi sa granicama a kako sa populisti?kim agrumentima koji ?e rasti ako do?e do novog talasa izbjeglica i migranata. Ovo su velika pitanja o kojima lideri ne razgovaraju. Civilna društva se time bave mnogo više nego politi?ki lideri.

SPD ispravno u opoziciju, Schulzu dani odbrojani

RSE: A šta je sa SPD? Izbori u nedjelju su za njih bili veliki udarac. Neki analiti?ari ?ak kažu da partija nikada nije uspjela da se oporavi od posljedica lošeg vo?stva bivšeg kancelara (Gerharda ) Schroedera, da su još tada izgubili samoodre?enje i da ga nijesu uspjeli na?i više od deceniju kasnije, te da je cijena toga najgori rezultat ikada od Drugog svjetskog rata. Mislite li da je odluka da idu u opoziciju ispravna?

Dempsey: Da, mislim da je bilo apsolutno neophodno. Oni moraju da odlu?e šta žele da postanu. Potrebno im je mla?e vo?stvo i vrijeme da razmisle gdje da idu. Ovo je kriza lijevih stranka širom Evrope. U stvari, sad imate malu razliku izme?u ljevice i desnice, što je ?inilo veoma teškim za SPD da se distancira u vrijeme njihove koalicije sa Angelom Merkel. Oni su podržavali izbjegli?ku politiku, zalagali su se za pove?anje minimalne cijene rada, kao i druga sli?na pitanja. Dali su podršku njenoj oštroj politici štednje, kada je rije? o dugovima zamlja eurozone. Ali mislim da moraju, i da je ispravna odluka da idu u opoziciju, da odrede za šta se zaista zalažu i ko su im bira?i.

Još jedna stvar, velike partije odnosno narodne partije su u protekloj deceniji gubile podršku glasa?a i to je trend. Njema?ka politika je postala fragmentirana i to je normalno. Mla?e generacije, one koje su ro?ene prije 20 godina, sada glasaju i žele nešto novo. Iskreno, mislim da to nije loša stvar za demokratiju.

RSE: Pomenuli ste mlado i svježe vo?stvo. Šta je gospodinom (Martinom) Schulzom?

Dempsey: Schulz je namjestio hrabro lice u nedjelju uve?e i rekao da ?e voditi stranku u reforme i tako dalje. Ali njegovi dani su odbrojani u Socijaldemokratskoj partiji. Borba za lidersku poziciju ?e po?eti prije nego što se misli i tako je bolje.

RSE: Po vašoj ocjeni šta ?e biti prvih tri ili pet izazova pred kancelarkom Merkel?

Dempsey: Prvo, mora biti doma?i, kako se nositi sa primjedbama AfD i kako vratiti te ljude koji su ih podržali. To je apsolutno veoma važno i Merkel ?e morati da ima jasan odgovor za te ljude. Njihove pritužbe su pomiješana torba antiglobalizacije, anti-EU…svega i sva?ega.

Drugi izazov je kako ?e sara?ivati sa predsjednikom Macronom, jer nakon veoma dugog govora u Sorboni u utorak, Macron je pokazao svoju odanost i Njema?koj i Evropskoj uniji. Ali vrijeme ?ekanja je završno. Vrijeme je da se iza?e iz ?ekaonice, vrijeme je da se krene dalje, i iako je Merkel malo oslabljena, dobra stvar u vezi ove koalicije koja ?e da se formirati je da je veoma proevropska. Vrijeme da se iza?e iz ?ekaonice i krene naprijed sa Parizom da bi i EU krenula naprijed.

RSE: Imaju?i u vidu koliko ljudi širom svijeta o?ekuje mnogo od kancelarke Merkel, na primjer, The New Yorker je nakon izbora napisao: „Angela Merkel, najmo?nija žena u svijetu nestabilnih muškaraca“.

Dempsey: Da ta?no!

RSE: Dakle, kakvo je Vaše mišljenje o tim o?ekivanjima?

Dempsey: Pragmati?no, lideri dolaze i odlaze. Ovo je njen ?etvrti mandat i ne mislim da ?e ga protra?iti.

RSE: Nije samo da Njema?ka i EU o?ekuju puno od nje, ve? i cijeli svijet, Zapad.

Dempsey: Ne, ne cijeli zapadni svijet, jer nije dovoljno ujedinjen za to. Evropljani sada ?ekaju na veliki podstrek od Pariza i Berlina. Kada je rije? o Americi, (Donalda) Trumpa baš briga, i zbog toga Evropa treba da se uzda u sebe i prestane da se osvr?e preko ramena na to šta ostatak svijeta misli.

Ovdje se radi o tome da Evropa sada treba da dovede svoju ku?u u red, i moraju to da urade veoma brzo, baš kao što je Macron rekao.

(Biljana Jovi?evi?, Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Lovac
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga