- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Jovanović: Beogradski izbori nisu sudnji dan Vučićeve Srbije

Predsednik Liberalno-demokratske stranke (LDP) ?edomir Jovanovi? izjavio je da je loše što deo opozicije pokušava da beogradske izbore prikaže kao sudnji dan Srbije predsednika Aleksandra Vu?i?a i da LDP samostalno ide na te izbore jer ne želi da se skriva iza nekog drugog.

„Atmosfera u delu opozicije sa ambicijom da se od gradskih izbora napravi neki sudnji dan Vu?i?eve Srbije je loša zbog toga što to ljudi ne doživljavaju na takav na?in, a drugo – zna?aj gradskih izbora ne može u toj meri da motiviše ljude koliko je potrebno“, rekao je Jovanovi? u intervjuu agenciji Beta.

On je rekao da je u fokusu ve?ine opozicionih stranaka Vu?i?, a ne problemi gra?ana i da je potrebna politi?ka transformacija, odnosno da fokus opozicije moraju biti ljudi i problemi na koje Vu?i? ne odgovara na pravi na?in.

Jovanovi? je rekao da se stranke ne razlikuju kada je u pitanju potreba za boljom infrastrukturom ili ve?om bezbednoš?u, jer ne zna nikoga ko ?e „glasati za rupu na mostu“, ali da su razli?iti pristupi otvorenim pitanjima privrednog, kulturnog i sportskog života grada, obrazovanju i nivou bezbednosti i da ne vidi razlog „za fatalizam da svi budu na jednoj listi“.

„LDP je na lokalne izbore oduvek izlazio kao stranka sa svojim karakteristi?nim programom i ovog puta ?emo to u?initi. Ne mislimo da tragamo za nekom alibi koalicijom ili da od lokalnih izbora na vešta?ki na?in pokušavamo da kompenzujemo ono što nismo bili u stanju da uradimo kao gra?anska, demokratska opozicija na parlamentarnim ili predsedni?kim izborima u prethodnih pet godina“, rekao je Jovanovi?.

Objašnjavaju?i zašto je on kandidat LDP-a za gradona?elnika, Jovanovi? je rekao da nije fer skrivati se iza nekog drugog.

„Danas je o?igledno da je LDP-u potrebna ta vrsta politi?ke verifikacije, jer je naš put druga?iji od svih drugih stranaka i zbog toga mislim da ne bi bilo fer skrivati se iza nekoga drugog i da je neophodno iza?i pred bira?e i tražiti podršku za ono što mislim da je potreba svih nas“, rekao je Jovanovi?.

On je kazao da LDP želi Beograd koji je nestao u „haosu 1990-ih“, koji je „bio kosmopolitski grad, koji se nije sam zatvarao i izolovao, u kome nije bilo tabua, u kome su klinci bili sigurni na svakom ?ošku, u svakoj bioskopskoj sali, na svakom terenu, Beograd koji nije bio bezobziran kao što je ovaj danas“.

Prema njegovim re?ima, LDP predstoje?e beogradske izbore vidi kao obavezu, ali i kao šansu da pruži odgovore na „ona pitanja na koja su uspešno do sada odgovarali svi – i Vu?i? i demokrate, DSS, socijalisti“.

Govore?i o ustavnim reformama, Jovanovi? je rekao da društvo mora da raš?isti sa tim da li je Ustav potreban, odnosno da li je spremno da ga poštuje.

„Mi i danas imamo Ustav i Ustavni sud pa to nikoga preterano ne obavezuje“, rekao je Jovanovi? i dodao da je na?in na koji se došlo dosadašnjeg Ustava bio „jadan“.

On je rekao da ima razumevanja za nevladin sektor koji traži javnu raspravu o Ustavu, jer je to potreba „svakog normalnog ?oveka“ da iznese mišljenje o formatu države i društva u kakvom želi da živi.

Jovanovi? je rekao da se najve?i broj promena u Ustavu odnosi na uskla?ivanje zakonodavstva Srbije sa EU i menjanaja statusa pravosu?a u ustavnom poretku zemlje, ali da smatra da pored toga društvo mora da da odgovor na politi?ka pitanja, definisanje karaktera društva, da li je ono gra?ansko ili nacionalno.

„Veoma važno pitanje je pitanje organizacije Srbije kao države. Šta ?emo sa Vojvodinom, sa lokalnim samoupravama. Neophodno je dati odgovor na pitanje Kosova. To nije jednostavno, jer ono što odlu?imo, ljudi treba da prihvate da žive sa tim. To ne sme biti nova tempirana bomba koja ?e u jednom trenutku razneti našu decu kao što su nas raznele pogrešne odluke 1990-ih godina“, rekao je Jovanovi?.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!