Janmat: Izmene SSP bi moralo da odobri svih 28 članica

U vreme pregovora o SSP između Srbije i EU na davanje mogućnosti državljanima EU da kupuju zemljište, gledalo se kao na pozitivnu stvar, pošto bi moglo da donese investicije i stručnost

07. sep 2013

Eventualne izmene Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) da bi se produžio prelazni rok tokom koga državljani EU ne bi mogli da poseduju poljoprivredno zemljište moralo bi da odobri svih 28 članica EU, rekao je šef sektora za evropske integracije i ekonomiju Delegacije EU u Srbiji Frejk Janmat (Freek Janmaat) i dodao da se srpske vlasti za sada nisu obratile Delegaciji EU u Srbiji sa takvim zahtevom. Ministarstvo poljoprivrede Srbije je nedavno saopštilo da se razmatraju mere ograničenja vlasništva poljoprivrednog zemljišta i da su u toku pripreme za razgovor sa Briselom kako bi se produžio rok tokom koga stranci ne mogu kupiti poljoprivredno zemljište. Ideja je da se taj prelazni period produži na još osam godina po isteku četiri godine primene SSP.

Janmat je rekao na brifingu za novinare o SSP da se srpske vlasti još nisu obratile Delegaciji EU u Srbiji sa takvim zahtevom. “Ako to učine, jedini način jeste da se izmeni SSP”, rekao je on i dodao bi svih 28 članica moralo da se složi sa izmenama.

On je rekao i da po stupanju na snagu SSP državljani EU mogu da kupuju nekretnine u Srbiji a da u periodu od četiri godine Srbija treba da obezbedi isti tretman državljana EU i svojih državljana.

Kako je naglasio, firme kćeri evropskih kompanija će takođe morati da koriste nekretnine isključivo za privrednu delatnost za koju su osnovane.

Prema njegovim rečima, u vreme pregovora o SSP između Srbije i EU na davanje mogućnosti državljanima EU da kupuju zemljište, gledalo se kao na pozitivnu stvar, pošto bi moglo da donese investicije i stručnost. Kao pozitivne strane izdvojio je i mogućnost modernizacije i veće produktivnosti.

Janmat je rekao da neke nove članice EU imaju prelazne periode za davanje prava svojine strancima na poljoprivredno zemljište ali da su to izdejstvovale tokom pregovora o SSP.

On je rekao da prilikom ranijih proširenja EU nije dolazilo do toga da većina poljoprivrednog zemljišta pređe u posed državljana ili kompanija iz EU.

Podsetio je da i već sada strani državljani poseduju zemljište kroz firme koje su kupili u Srbiji.

Prema Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, strani građani i firme sada ne mogu imati vlasništvo nad poljoprivrednim zemljištem u Srbiji, a poljoprivredno zemljište u državnoj svojini se „ne može otuđivati“.

Strani državljani u Srbiji uglavnom stiču pravo korišćenja poljoprivrednog zemljišta u društvenoj svojini koja su koristila društvena preduzeća, a u postupku privatizacije prodat je njihov kapital. Međutim, ne postoje zvanični podaci koliko je parcela koje stranci mogu koristiti kroz privatizovane firme.

U SSP se navodi da će Srbija po stupanju na snagu tog sporazuma dopustiti državljanima EU da stiču svojinu nad nepokretnostima uz potpunu i celishodnu primenu postojećih postupaka.

U naredne četiri godine, počev od 1. septembra, Srbija treba da postepeno uskladi svoje zakonodavstvo kako bi državljanima EU osigurala isti tretman kao i svojim državljanima kada je reč o pravu svojne na nepokretnosti.

Takođe, po stupanju na snagu SSP društva kćeri firmi iz EU imaće pravo sticanja svojinskih prava na nepokretnosti kao i srpska privredna društva, kao i prava na korišćenje javnih dobara kada su ona potrebna za obavljanje njihove privredne delatnosti.

Pošto na snagu stupi SSP, državljani Srbije mogu da u zemljama EU u kojima ne postoje ograničenja za to, poseduju poljoprivredno zemljište.

Pitanja svojine građana i preduzeća regulisana su u delu Sporazuma koji se odnosi na poslovno nastanjivanje, kretanje radnika i kapitala i pružanje usluga (Naslov V, poglavlja II i IV), odnosno članovima 53 i 63 SSP.

(EurActiv)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Mali šef
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga